ASP tilin käyttö ja sen rajoitukset

Asuntosäästöpalkkio, ASP tilin käyttö on erittäin rajoitettua, ja nämä rajoitukset on määritelty toisaalta pankin kanssa tekemässäsi ASP-sopimuksessa että ASP-lainsäädännössä.

Eduskunta sääti aikanaan (alunperin vuonna 1980) asuntosäästöpalkkiolain kannustamaan nuoria suomalaisia säästämään tunnollisesti varojaan kohti ensiasunnon hankkimista.

Kannustimiin kuuluvat muun muassa talletuskorkojen houkuttelevan korkea taso, talletusten korkotuottojen verovapaus, korkotuki takaisinmaksulle, säännöt ASP-lainojen korkojen edullisuudesta, ilmainen valtiontakaus, sekä vapautus ensiasunnon varainsiirtoverosta.

Kannustimien vastapainoksi ASP-tilin käyttöön ja ASP-lainanottoon laitettiin mukaan joukko sääntöjä, jotka toimivat sanktioina ASP-säästämisen säännöistä poikkeamisen tapauksissa.

Osa näistä säännöistä liittyy ASP tilin käyttöön ja siihen, miten tilille talletettuja varoja voidaan käyttää.

ASP-säästötilin talletusten käyttö

ASP-tilille laitetut säästöt ovat ASP-sopimuksen mukaan talletuksia kohti 10 prosentin omarahoitusosuutta ensiasunnon hankinnassa.

Siten talletuksia ei voi nostaa tililtä muihin tarkoituksiin tai ennenaikaisesti ennen ensiasunnon hankintaa. Jos näin kuitenkin tapahtuu, tämä on riittävä peruste ASP-sopimuksen purkamiseen pankin toimesta.

Tämän myötä, jos hankit asunnon ennen kuin vähintään kahdeksan ASP-sääntöjen mukaista kalenterivuosineljännys-talletusta on tehty, ASP-sopimus purkautuu. Silloin et myöskään voi saada ASP-etuja. Poikkeuksena tähän on asunnon hankinta vähintään neljän ASP-talletuksen myötä ja väliaikaisen asuntolainan turvin, johon ei sovelleta ASP-ehtoja. Väliaikaisen lainan kohdalla ei voi tässä vaiheessa käyttää omia varoja.

Halutessasi voit toisalta omasta aloitteestasi lopettaa ASP-säästämisen milloin tahansa, käyttää varat johonkin muuhun tarkoitukseen, ja aloittaa säästämisen uudestaan alusta myöhemmin valitsemassasi pankissa.

Ensiasunnon yhteydessä kauppahinnan maksu aloitetaan aina ASP-tilin varoilla. Kun ASP-tilin varat on käytetty, voit halutessasi käyttää muita omia varoja ja sen jälkeen lainoitusta.