ASP tilin sulkeminen ja lopettaminen

Katsaus niihin syihin ja seuraamuksiin, joita ASP tilin sulkeminen ja lopettaminen tuovat esiin.

Perusteiltaan asuntosäästöpalkkiolaki antaa selkeät ja yksinkertaiset puitteet niille pelisäännöille, joita ASP-säästäjien odotetaan seuraavan, ja toisaalta joiden rikkomisesta saattaa seurata ASP-säästötilin sulkeminen pankin toimesta.

Toisaalta nämä ASP-tilien ehdot ja säännöt ovat varsin joustamattomia, minkä takia eteen saattaa tulla tilanteita, joissa ainoaksi ratkaisuksi jää ASP-tilin lopettaminen.

ASP-säästötilin sulkemisen syyt

Pankilla on asuntosäästöpalkkiolain pohjalta kaksi pääsyytä, joiden takia ASP-tili tulee lopettaa.

Näissä tapauksissa pankin ja sinun välillä sovittu asuntosäästösopimus purkautuu, eikä sinulla ASP-tallettajana ole oikeutta sopimuksen mukaiseen lainaan.

Ensinnäkin syynä tähän tilin sulkemiseen voi olla se, että asuntosäästötallettaja nostaa ASP-tilille talletettuja varoja tai hyvitettyjä korkoja ennen kuin hän on täyttänyt asuntosäästösopimuksen ehdot ja asuntoa koskeva kauppakirja on tehty tai rakentaminen aloitettu.

Toinen laissa määritelty pääsyy on se, että asuntosäästötallettaja hankkii säästöaikana vastikkeellisesti asunnon ennen kuin vähintään 50% voimassa olevan asuntosäästösopimuksen mukaisista talletuseristä on talletettu.

ASP-säästötilin lopettaminen

Koska ASP-tiliin liittyy ehto, että sille talletettuja varoja ei voida nostaa muista syistä kuin ensiasunnon hankkimista varten ASP-sopimuksen mukaisesti, eteen saattaa tulla tilanteita, joissa varoja tarvitaan muihin tarkoituksin.

Tällaisissa tapauksissa ASP-tilille säästämisen voi lopettaa ja varat voi käyttää muuhun tarkoitukseen kuin ensiasunnon ostoon.

Säästöille ei tällöin kuitenkaan makseta ASP-tilin mukaisia verovapaita korkoja.

Vaikka lopetat ASP-tilin, voit halutessasi avata sen uudestaan samassa tai jossakin muussa pankissa, mikäli täytät ikään liittyvät ehdot ja olet edelleen ensiasunnon ostaja. Kun avaat tilin uudestaan, sinun pitää tehdä pankin kanssa uusi ASP-sopimus.

Lain mukaan ASP-tilin voi siirtää toiseen pankkiin ilman, että sinun tarvitsee lopettaa ensin toista tiliä. ASP-tilin tulee olla siirrettynä uuteen luottolaitokseen kaupantekohetkellä ASP-lainaa varten.


Aikaisemman ASP-tilipankin on näissä siirroissa huolehdittava siitä, että tiliin liittyvät historiatiedot välitetään vastaanottavalle ASP-pankille.