ASP vakuus lainalle ja lisälainalle

Yleiskatsaus niihin säännöksiin, jotka ohjaavat ASP vakuus toimintaa ASP-lainoille ja -lisälainoille.

Perustavoitteena ASP-järjestelmässä on se, että ASP-säästäjä saa kokoon tallettamalla 10 % tavoittelemansa ensiasunnon hankintahinnasta, jonka jälkeen pankki lainaa puuttuvat 90 % hankintahinnasta.

Kuten muussakin asuntolainatoiminnassa, jossa summat ovat luonteeltaan merkittäviä, pankin antamaan ASP-lainaan tarvitaan vakuudet, jolla pankki suojaa lainan takaisinmaksuun liittyvää riskiä.

Valtio on pyrkinyt ASP-lainsäädännöllä helpottamaan ensiasuntoa tavoittelevien urakkaa monella tavoin, yhtenä keinoista ollessa myös valtion tekemät takaukset ensiasuntolainoille.

Valtiontakaus ASP-lainoille ja lisälainoille

Kun otat ASP-lainan, pankki hyväksyy ostettavan ensiasunnon lainan takeeksi noin 75 %:lle sen käyvästä markkina-arvosta.

ASP-lainan kohdalla lainsäädäntö on mahdollistanut lainan ottajalle loppuosalle vakuusvaatimuksesta valtiontakauksen, joka on maksuton ja mahdollista saada vain kaupanteon yhteydessä.

Muissa asuinkaupoissa puuttuva osa (Nordeassa enintään 10 % ja ensiasunnon ostajille 20 %) voidaan paikata esimerkiksi ostamalla pankin takauksen (kuten Nordean OmaTakaus), käyttämällä omia muita säästöjä tai muuta vakuutta.

Saadaksesi valtiontakauksen ASP-sääntöjen mukaisesti, sinun on sovittava takauksesta kirjallisesti ennen asunnon kaupantekoa käytävien lainaneuvottelujen yhteydessä.

Valtion takaamaa lainaa voi olla enintään 90 prosenttia asunnon hankintahinnasta.

Valtiontakauksen voit saada ASP-lainan lisäksi myös ns. ASP-lisälainalle, ja kummassakin lainassa takaus voi olla enintään 25 prosenttia lainasta. Asuntokohtainen takauksen enimmäismäärä on 50 000 euroa.

Lisälainan osalta takaus on maksullinen.

Jos valtiontakauksellinen ASP-rahoitus siirretään uuteen kohteeseen, valtion takaamaa lainaa voi olla enimmillään 85 prosenttia uuden asunnon hankintahinnasta. Takaus voi tällöin olla enintään 20 prosenttia lainasta.