ASP Valtiokonttori ohjeistukset hyväksyttävän asunnon suhteen

ASP Valtiokonttori sääntely ohjeistaa tarkkaan monta yksityiskohtaa suhteessa siihen, millainen on ASP-asunnoksi kelpaava kohde.

Asuntosäästöpalkkiolain tavoitteena on edistää nuorten suomalaisten ensiasuntoa varten säästämistä ja lopulta ensiasunnon hankintaa.

Tämän lainsäädännön luoma kannustinjärjestelmä rahoitetaan verovaroin ja tarkoituksena on omien kansalaisten ensiasunnon hankinnan edistäminen, joten asuntosäästösopimuksen avulla hankittavan asunnon on sijaittava Suomessa.

Lisäksi, jotta ASP-säästämisen kohde olisi järjestelmän kannalta hyväksyttävä, ASP-sopimuksen avulla on hankittava vähintään 50 % asunto-osakkeista, osuuksista tai omakotitalosta.

Rakentamisen yhteydessä tontti voi olla hyväksyttävä osa ASP-rahoitusta, mikäli tontin hinta on osa kustannusarviota ja rakentaminen aloitetaan 6 kk kuluessa tontin ostosta.

Toisaalta asunto-osakeyhtiön tonttiosuutta ei voida ottaa huomioon laskettaessa ASP-lainoitusta.

Valtiokonttorin ASP-ohjeistuksen yksityiskohdat hyväksyttävän kohteen suhteen

Et voi ottaa autopaikkaa mukaan osaksi ASP-rahoitusta.

Yhtiölainaosuuden voi puolestaan ottaa osaksi kauppahintaa, kunhan se on jyvitetty ja vahvistettu asuntokohtaisesti ja maksat yhtiölainaosuuden pois heti, kun se on mahdollista.

Voit ostaa osaomistusasunnon, jos omistukseesi tulee kaupan myötä osakkeista vähintään 50 % ja kaupan kohteena on vähintään 50 % asunto-osakkeista tai osuuksista.

Et voi käyttää asumisoikeusasuntoon ASP-järjestelmän mukaista lainaa.

Kun hankit ASP-lainalla asunnon, sen on tultava omaan, henkilökohtaiseen asumiskäyttöösi kauppojen myötä.

ASP-lainaa voidaan käyttää ostamaan sellainen asunto, joka on ostohetkellä vuokrattuna. Tällainen ostettu asunto tulee ottaa omaan ja vakituiseen asumiskäyttöön 6 kk kuluessa kaupantekohetkestä ja ASP-lainansaajan on irtisanottava vuokrasopimus välittömästi kaupanteon jälkeen.

ASP-lainalla ostettu asunto ei voi olla asunto, jossa ASP-tallettaja jo tosiasiallisesti asuu ennen kaupantekoa.

Poikkeuksia tähän pääsääntöön ovat ne tilanteet, joissa asuminen perustuu huoneenvuokrasuhteeseen tai hankit asunnon omilta vanhemmiltasi.

Yllä kuvattua ei sovelleta huoneenvuokrasuhteeseen, mikäli asunto jo ennen huoneenvuokrasopimuksen tekoa oli osittain tai kokonaan ASP-tallettajan käytössä.

Voit ostaa omilta vanhemmiltasi ASP-asunnon tai osan asunnosta (vähintään kuitenkin 50 %) ja sen tulee tulla omaan asumiskäyttöönsi, eikä se voi enää olla vanhempiesi asuntona.

Puolisoiden ja avopuolisoiden väliset kaupat eivät ole mahdollisia.

Voit lunastaa perikunnalta loppuosuuden aikaisemmin perintönä tai lahjana osittain omistukseen saadusta asunnosta (vähintään 50 prosenttia).