Asuntolaina ilman ASP tiliä vertailu

Katsaus niihin hyötyihin ja haittoihin kun kyseessä on asuntolaina ilman ASP tiliä.

ASP-tilit ja asuntosäästöpalkkio (ASP) säästäminen yleensäkin on suunnattu suomalaisille, jotka harkitsevat ensiasunnon ostamista.

ASP-järjestelmän tavoitteena on valtion toimesta tehdä ensiasuntoa varten säästäminen kannattavammaksi ja asuntolainan ottaminen helpommaksi.

Siten et voi edes harkita ASP-säästämistä vaihtoehtona, jos olet alle 15-vuotias tai täyttänyt 40-vuotta, tai jos olet omistanut asunnon aikaisemmin.

ASP-korkotukilaina vs normaali asuntolaina – omarahoitusosuus

ASP-säästämisessä tavoitteena on että tallettaja säästää 10 % ensiasunnon hankintahinnasta, pankin rahoittaessa lainalla loput 90 %.

Muutoin Suomen lainsäädännön (2019) mukaan ensiasunnon ostaja voi rahoittaa lainalla 95 % osuuden hankintahinnasta, omarahoitusosuuden ollessa vain 5 %.

Siten tästä näkökulmasta monelle saattaa olla helpompi säästää vain 5 % omarahoitusosuus ensiasuntoon kuin ASP-järjestelmän vaatima 10 %.

Lisäksi tämä omasäästöosuus tulee tallettaa ASP-tilien puitteissa tietyllä aikataululla.

ASP-säästäjän tulee tehdä 150 euron – 3000 euron talletuksia kahdeksan kalenterivuosineljänneksen (3 kk) aikana, jotta ASP-säästösopimuksen ehdot täyttyisivät.

Minisäästöajaksi tulee siten tämän säännön vuoksi 2 vuotta ennenkuin ASP-laina on aikaisintaan mahdollista ottaa.

Normaali ensiasunnon lainassa ja omarahoitusosuuden säästämisessä ei ole tällaisia joustamattomia sääntöjä tai aikarajoja, joten se voi olla houkuttelevampi vaihtoehto.

ASP-korkotukilaina vs normaali asuntolaina – säästökorot

Valtio tukee ASP-järjestelmän puitteissa ensiasuntoa hankkivia etenkin korkojen kautta, sekä luomalla houkuttavat puitteet säästö- ja lainakoroille, että luomalla lainakoroille kattorajan, jonka jälkeen kuvaan tulee suoraan valtion maksama ASP-korkotuki.

Kun teet talletuksia ASP-tilille, niille maksetaan asuntosäästöpalkkiolain pohjalta annetun asetuksen pohjalta 1 % vuosittaista korkoa, joka on verotonta tuloa.

Tallettajan täyttäessä ASP-järjestelmän ehdot, saadessa kokoon 10 % asunnon hankintahinnasta, ja ostaessa ensiasuntonsa, ASP-lainan myöntävä pankki maksaa lisäksi tehdyille ASP-talletuksille 2%-4% vuotuisen lisäkoron ensimmäiseltä ja viideltä seuraavalta vuodelta, jolloin tallettajalla oli ASP-tili. Myös lisäkorko on verotonta tuloa.

Vuoden 2019 yleiseen säästötilien korkokantaan verrattuna tämä taso on erittäin suotuisa, ja muista asuntosäästötileistä saaduista koroista menee lisäksi lähdevero.

Asuntolaina ilman ASP tiliä vertailu – lainakorot

ASP-lainan osalta Asuntosäästöpalkkiolaissa määritellään, että ASP-lainan koron tulee aina olla alhaisempi kuin muiden vastaavien pankin myöntämien ensiasuntolainojen korkojen.

Siten saat rahoillesi parempaa korkoa tallettamisen aikana ja vastaavasti halvemman lainan ensiasunnon ostamishetkellä.

Tämän ohella valtio on luonut korkotukijärjestelmän ASP-lainoille, jonka taso on nykyisellään laitettu asetuksella 3,8 prosenttiin ja korkotukiaika 10 vuoteen.

Käytännössä lainan korkokattona 3,8 prosenttia toimii siten, että jos korkotaso nousee ASP-lainoille yli 3,8 % tason, valtio maksaa 70 % tästä ylimenevästä osasta kymmenen ensimmäisen lainan takaisinmaksuvuoden aikana.

Toisaalta näiden säännösten takia ASP-lainaan ei voi ottaa normaalilainoista tuttuja korkosuojauksia lainan antavalta pankilta.

Muissa kuin ASP-lainoissa voit ensiasuntoa varten vähentää korkoriskiä sitomalla koko lainan tai osan siitä kiinteään korkoon, tai ottaa lainaan korkokaton, jolloin on tiedossa pidemmällekin ajalle (ei pelkästään ASP-järjestelmän 10 ensimmäistä vuotta), kuinka paljon lainanhoitoon kuluu rahaa.

Finanssiala on tehnyt tutkimusta suomalaisten korkosuojaamisesta vuonna 2019, ja sen mukaan 1/3 suomalaisista suojaa lainansa korkokaton avulla ja yli 40 prosenttia lainanottoa suunnittelevista aikoo ottaa korkokaton.

Asuntolainojen suhteen esimerkiksi Nordea on ilmoittanut että vuonna 2019 uusista asuntolainoista yli puolet suojattiin korkoriskiltä.

ASP-korkotukilaina vs normaali asuntolaina – vakuudet

Asuntosäästöpalkkio lainaamiseen kuuluu mukaan porkkanana lainalle saatavana oleva ilmainen valtiontakaus.

Koska ostettava ensi-asunto riittää vakuutena yleensä kattamaan 75% lainamäärästä, maksuton valtiontakaus kattaa loput tästä pankkien vakuusvaatimuksesta, eikä ASP-lainaajan tarvitse ottaa esimerkiksi vanhempiaan lainan takaajiksi.

Valtiontakauksen voi saada ASP-korkotukilainan lisäksi myös ns. ASP-lisälainalle.

Kummassakin lainassa takaus voi olla enintään 25 prosenttia lainasta, ja ASP-korkotukilainalle takaus on maksutonta, mutta lisälainan osalta takaus on maksullinen. Asuntokohtainen ASP-takauksen enimmäismäärä on vuoden 2019 asetusten mukaan 50 000 euroa.

Muihin pankkien ensiasuntolainoihin on myös mahdollista saada valtiontakaus, mutta sen hinnaksi tulee 2,5 prosenttia takaussummasta.

ASP-korkotukilaina vs normaali asuntolaina – ensiasunnon vuokraus

Kun ensiasunto on hankittu ASP-järjestelmän puitteissa, sen käytön sääntely jatkuu niin kauan, kuin asunnon omistaja nauttii ASP-lainan eduista.

Yksi näistä sääntelyn osista on ASP-ensiasunnon vuokraamisen rajoittaminen, joka on mahdollista vain asetuksissa ja Valtiokonttorin ohjeistuksissa erikseen määritellyistä syistä, kuten armeijapalvelukseen astumisesta tai ulkomailla väliaikaisen työskentelyn takia.

Vuoden 2019 ohjeistuksen perusteella vuokraamislupaa ASP-ensiasunnolle pitää hakea Valtiokonttorilta, joka päättää, onko vuokraukseen hyväksyttäviä syitä. Jos Valtiokonttorin mukaan syitä sallia vuokraaminen ei ole olemassa, ASP-laina pitää tällaisessa tapauksessa muuttaa tavalliseksi asuntolainaksi.

Näitä rajoituksia vastoin normaalin ensiasuntolainaan ei tyypillisesti sisälly asunnon käyttöä huomattavasti rajoittavia tekijöitä, vaan voit joustavasti vuokrata sitä omien tarpeidesi mukaan.