Aurator varainhoito

Aurator varainhoito tarjoaa täyden valtakirjan omaisuudenhoitoa, asiakaskunnan koostuessa niin yksityishenkilöistä, yhteisöistä, kuin yrityksistäkin.

Aurator on perustettu vuonna 1996, ja sen henkilökunta koostuu kaikkiaan 15:sta varainhoidon ammattilaisesta, joista kukin on myös yhtiön osakkaita.

Täyden valtakirjan omaisuudenhoidon mukaisesti varainhoitajat tekevät sijoituspäätökset itsenäisesti, mutta räätälöityinä kunkin asiakkaan toiveiden ja tavoitteiden mukaisiksi.

Varainhoito on luonteeltaan aktiivista, tarkoittaen että sijoitukset eivät pääasiassa koostu passiivisista sijoituksista indeksirahastoihin, vaan pikemminkin yhtiön tekemiin markkina-analyyseihin.

Sijoituskohteet koostuvat varsinkin osakkeista ja joukkolainoista, mutta asiakkaiden toivomusten mukaisesti mahdollisia ovat myös rahasto-, kiinteistö- ja pääomasijoitukset.

Auratorin varallisuushoidon palveluille on kuitenkin olemassa minimivarallisuus-raja, jonka voit tarkistaa yhtiön virallisilta nettisivuilta, osoitteessa www.aurator.com.


Firma sijoittaa rahastosijoituksensa tyypillisesti osakkuusyhtiönsä Eufex Oy:n (www.eufex.fi) kautta, jonka palveluvalikoimiin kuuluvat rahastojen välitys, rahastovarainhoito, sekä tutkimus- ja analyysipalvelut.