Average True Range (ATR) indikaattorin käyttö treidaamisessa

Average True Range (ATR) on yksi keskeisiä teknisen analyysin työkaluja sijoittamisessa, etenkin aktiivisessa treidaamisessa, ja sillä on useita mahdollisia käyttötapoja.

ATR on tarkasteltavan arvopaperin, esimerkiksi pörssilistatun osakkeen, volatiliteetin indikaattori, joka mittaa osakkeen hinnan vaihtelun voimakkuutta yli ajan.

Tämä hinnan vaihtelu lasketaan suurimmasta erosta suurimmasta erotuksesta päivän alimman ja ylimmän hinnan, edellisen päivän viimeisen kaupankäyntihinnan ja päivän ylimmän hinnan, tai edellisen päivän viimeisen kaupankäyntihinnan ja päivän alimman hinnan välillä.

ATR on liikkuva keskiarvo, esimerkiksi 15-päivän liikkuva keskiarvo (tai muu aikaväli, jonka valitset), näistä päiväkohtaisista suurimmista vaihteluväleistä.

Mitä pidemmän parametrin annat liikkuvalle keskiarvolle, sitä vähemmän ATR luku vaihtelee päivästä toiseen (sen volatiliteetti on pienempi).

Jos ATR antaa esimerkiksi 15-päivän (vastaten kolmea kaupankäyntiviikkoa) liikkuvalla keskiarvolla indikaattori-arvoksi EUR 3.23 tietylle osakkeelle, tämä kertoo, että osake on on liikkunut (sen volatiliteetti on ollut) 15 viimeisen päivän aikana keskimäärin EUR 3.23.

Yksi tärkeimmistä ATR lukujen käyttökohteista on riskinhallinnassa, etenkin stop-loss hintatasojen määrittelyssä sekä otettavien positioiden kokojen hallinnassa osana portfoliostrategiaa.

Stop-loss on treidaajan käyttämä strategia, jossa määritellään se hintataso, jossa otettu positio lopetetaan, jos vaikkapa osakkeen hinta ei käyttäydy otetun näkemyksen mukaisesti.

Tälläinen ennalta määrätty maksimitappion piste rajoittaa maksimitappiota kustakin otetusta positiosta, ja on siten keskeinen työväline osana riskinhallintaa.

Useimmat ammattimaisesti toimivat treidaajat käyttävät stop-loss pisteitä kullekin ottamalleen positiolle, juuri tästä riskinhallinnan näkökulmasta johtuen.

Riippuen millä aikahorisontilla käyt kauppaa ja minkäkokoisilla riskeillä per otettu positio, ATR antaa viitteitä siihen, mihin kohtaan stop-loss piste on parhainta asettaa.

Mikäli käytetyn strategian mukaisten positioiden keskimääräinen aikahorisontti on useita päiviä, viikkoja, tai kuukausia, useimmat treidaajat pyrkivät välttämään stop-loss pisteitä, jotka ovat ATR luvun sisällä (eli positio suurella todennäköisyydellä tulisi stop-loss pisteelle erittäin nopeasti normaalinkin päivävolatiliteetin puitteissa).

ATR indikaattorin käyttö on ollut osa useiden legendaaristen treidaajien käyttämiä strategioita, kuuluisimpana ns. Turtle Trader -strategia, jossa ATR on osa portfolion riskinhallintaa otettavan position koon määrittelemisessä.

Tälle teknisen analyysin työkalulle on olemassa myös joukko muitakin käyttötapoja.

Yksi tällainen vaihtoehtoinen käyttötapa on pyrkiä löytämään sekä huippuja että alimpia kohtia hintatrendeille, sekä pyrkiä identifioimaan ilman hintatrendiä olevia periodeja.

Erittäin alhainen ATR luku kertoo tyypillisesti siitä, että kyseessä on yleensä hinnan trenditön periodi, ja hintaliikkeet ovat enimmäkseen sivuttaissuuntaisia.

ATR luvun voimakas kasvu saattaa toisaalta kertoa siitä, että hintatrendi on löytänyt pohjatasonsa, ja voimakas ATR indikaattorin lasku voi olla merkki trendin huipun löytymisestä.