Binäärioptiot ja niiden käyttö

Binäärioptiot ovat optioiden kategoriaan kuuluva mielenkiintoinen, internetin kautta sekä säännellyissä pörsseissä tarjolla oleva finanssi-instrumentti.

Binäärioptioita kutsutaan myös all-or-nothing (“kaikki-tai-ei-mitään”) optioiksi, digitaalisiksi optioiksi, tai kiinteän tuoton optioiksi (Fixed Return Options, FRO).

Nämä finanssituotteet jaetaan edelleen kahteen päätyyppiin, cash-or-nothing (“rahat-tai-ei-mitään”) sekä asset-or-nothing (“kohde-etuus-tai-ei-mitään”) binäärioptioiksi.

Cash-or-nothing binäärioption nimi tulee siitä, että option rauettua sen tuotto on joko kiinteä rahasumma (option maksun ehtojen täytyttyä) tai ei mitään.

Samaan tapaan asset-or-nothing tuottaa option raukeamisen yhteydessä joko allaolevan kohde-etuuden (option maksuehtojen täytyttyä), tai ei mitään.

Toisin kuin perinteiset optiot, joita säännellään lähes poikkeuksetta johdannaissopimuksina optio-ja johdannaispörsseissä, binäärioptiokaupankäynti on usein sääntelemätöntä, ja suuri osa kaupankäynnin volyymistä toimintaa tapahtuu internetissä toimivissa pörsseissä.

Sääntelemättömyys ja toiminta internetin yli on yhtäältä johtanut optiokaupankäyntiä monipuolistaneisiin finanssi-innovaatioihin, mutta myös tuonut alalle paljon rikollista toimintaa, jonka takia sinun tulee tutkia tarkkaan kukin binäärioptiovälittäjä- tai -pörssi, ennenkuin aloitat kaupankäynnin niiden järjestelmillä.

Esimerkiksi amerikkalaiset U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) sekä Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ovat yhdessä varoittaneet sikäläisiä sijoittajia sääntelemättömien binäärioptiomarkkinoiden suhteen, tyypillisen huijauksen ollessa binäärioptiopörssissä noteerattujen kohde-etuuksien hintojen manipulointi ja vääristely, sekä väärän kuvan binäärioptioista ja niiden riskeistä antaminen mainonnan yhteydessä.

Lisäksi osassa maailman valtioita binäärioptioiden kaupankäynti netin kautta on luokiteltu uhkapelien kategoriaan finanssikaupankäynnin sijasta.

Voit välttää sääntelemättömät binäärioptiopörssit keskittämällä kaupankäyntisi ja treidaamisesi vain säänneltyihin pörsseihin, joita ovat mm. amerikkalaiset Amex, CBOE, ja Nadex.

Binäärioptioilla kaupankäynti on tehty perusskenariossa erittäin yksinkertaiseksi “kyllä” tai “ei” vaihtoehdoksi: tuleeko option kohteena oleva kohde-etuus olemaan tietyn hintatason yllä tietyllä tulevana ajankohtana?

Jos kauppaa käyvä treidaaja uskoo kohde-etuuden hinnan olevan yli tämän tarkasteluhinnan tulevaisuudessa olevalla määrätyllä ajankohdalla, hän ostaa binäärioption. Jos hän uskoo, että hinta jää alle option kohdehintatason tarkastelulla tulevana ajankohdalla, hän myy binäärioption.

Normaalitapauksessa binäärioptioiden myynti-osto hinta vaihtelee kuten perinteisessä optiokaupankäynnissä, ja treidaaja voi lukita voitollisen positionsa missä tahansa vaiheessa ennen option erääntymistä sulkemalla sen markkinoilla.

Koska netin kautta toimivien pörssien kohdalla kyseessä ovat sääntelemättömät markkinat, saatat törmätä monenlaisiin variaatioihin binäärioptioiden kaupankäynnistä, sekä option tarkasteluajanjakson pituuden että kaupankäynnin tyylin suhteen.

Yhtenä variaationa on esimerkiksi graafinen kaupankäynti, jossa treidaaja piirtää kuplan kaupankäynnin kohde-etuuden graafiin (kuplan kohdan ja koon vaikuttaessa binäärioption hintaan), ja jos hinta on määrättynä tulevana ajankohtana tämän kuplan parametrien sisällä tai ulkona siitä, binäärioptio tuottaa joko kohte-etuuden / kiinteän rahatuoton, tai ei mitään.

Jos haluat välttää sääntelemättömiä binäärioptiomarkkinoita, Yhdysvalloissa on ollut SEC:n (Securities and Exchange Commission) luvalla ollutta binäärioptiotoimintaa vuodesta 2008, etupäässä (volyymien suhteen) American Stock Exchange ja Chicago Board Options Exchange (CBOE) pörsseissä.

Amex tarjoaa binäärioptioita (nimellä Fixed Return Options, FRO) mm. pörssilistatuilla rahastoilla sekä likvideillä osakkeilla.

CBOE:n tarjontaan kuuluvat puolestaan binäärioptiot esimerkiksi S&P 500 (SPX) -indeksillä ja CBOE Volatility Index (VIX) -indeksillä.

Kolmas vaihtoehto Yhdysvalloissa säänneltyjen binäärioptiomarkkinoiden suhteen on vuonna 2009 perustettu North American Derivatives Exchange, Inc (Nadex), jonka toimintaa sääntelee CFTC (Commodity Futures Trading Commission).

Nadexin mukaan sen binäärioptiopörssissä listataan päivittäin yli 10 000 erilaista sopimusta 29 eri sijoitusmarkkinan alueella, mukana valuuttamarkkinat, hyödykemarkkinat, sekä osakeindeksit.