Bitcoin kryptovaluutan treidaamisen neljä etua

Bitcoin kryptovaluutta tarjoaa treidaajille useita etuja verrattuna perinteisiin valuuttoihin ja valuuttamarkkinoihin.

Kryptovaluutta Bitcoin on suhteellisen uusi finanssi-instrumentti, sillä se julkistettiin “Satoshi Nakamoto” nimisen kehittäjän, jonka aito identiteetti on tuntematon, toimesta vuonna 2009, kahden vuoden kehitystyön jälkeen.

Bitcoin kryptovaluutta.

Virtuaalivaluuttana Bitcoin (BTC) on ainutlaatuinen finanssitreidaamisen tuote ja maksuväline, josta löytyy useita etuja etenkin verrattuna treidaamiseen maailman eri keskuspankkien kehittämillä ja liikkeellelaskemilla valuutoilla.

Perinteisten valuuttojen ongelmana on ollut sekä keskuspankkien luoma uuden rahan määrä, mahdollisesti johtaen jopa hyperinflaatioon, sekä kierrossa olevat väärennökset keskuspankkirahasta. Lisäksi poliittiset elimet usein vääristävät kansallisia tilastoja rahan määrän kokonaistilanteesta.

Bitcoin on tätä taustaa vasten luotu jäljittelemään kultaa rahana, jossa uuden kultatuotannon määrä per vuosi on erittäinkin tarkkaan ennustettavissa.

Bitcoineja luodaan elektronisesti geometrisessä prosessissa, jota kutsutaan “louhinnaksi”, kuusi kertaa tunnissa, siten, että BTC:n enimmäismääräksi tulee maksimissaan 21 miljoonaa Bitcoinia.

Tämä olemassaolevan Bitcoin rahan määrän tarkka tietäminen reaaliajassa tuo useita etuja treidaajalle, yhdistettynä tietoon markkinavolyymeistä, jotka nekin ovat treidaajan tiedossa kiitos Bitcoinin julkisen lohkoketju-tietokannan, joka estää BTC rahan väärentämisen.

Bitcoin markkinoiden kasvava koko ja treidausvolyymien suuret vaihtelut johtavat siihen, että BTC on erittäin sovelias etenkin teknisen analyysin työkalujen käyttöön.

Tyypillisesti nämä työkalut eivät toimi trendittömillä markkinoilla (ne on kehitetty seuraamaan ja ennakoimaan trendejä), kun taas Bitcoinin hinta heittelee voimakkaastikin, luoden sekä dramaattisia lyhyen ajan että pitempien aikasarjojen puitteissa olevia trendejä.

Voimakkaiden trendien ohella toinen keskeinen Bitcoinin treidaamisen etu ovat erittäin alhaiset treidaamiseen liittyvät välityspalkkiot.

Usein, kun treidaaja kehittää erilaisia treidaussysteemejä, ne toimivat erittäin hyvin ennen vaihetta, jossa simulaatiossa otetaan mukaan välityspalkkiot, jotka tekevät järjestelmästä hyödyttömän.

Perinteisillä finanssimarkkinoilla nämä välityspalkkiot ovat usein neuvoteltavissa alaspäin riittävän volyymin myötä, jolloin suuret markkinatoimijat, kuten hedge-rahastot, saavat merkittävän kilpailuedun suhteessa pienempiin spekuloijiiin ja treidaajiin.

BTC treidaamisessa välityspalkkiot ovat puolestaan erittäin lähellä nollaa, ja usein jopa nolla, riippumatta Bitcoin treidaamisen volyymistä.

Ilman välityspalkkioita toimivia Bitcoin pörssejä löytyi ensimmäisenä Kiinasta, joka johti siihen, että Kiinan osuus koko maailman Bitcoin-treidausmarkkinoista (volyymin perusteella) nousi esimerkiksi vuonna 2016 yli 90 prosentin tasolle.

Tämän menestyksen myötä samat palvelut ovat levinneet vähitellen muuallekin maailmaan, joka tarkoittaa, että kaikilla on pian mahdollisuus treidata BTC kryptovaluuttaa ilman välityspalkkioita, luoden tilaisuuksia uudenlaisten teknisen analyysin metodien hyödyntämiseen, jotka eivät toimisi perinteisillä valuuttamarkkinoilla.

Kolmas merkittävä etu BTC valuutan treidaamisessa on sen sääntelemättömyys.

Traditionaalisiin finanssimarkkinoihin sisältyy nykyisin valtava määrä poliitikkojen luomaa sääntelyä, joka vaikeuttaa erilaisten treidausstrategioiden toteuttamista ja saattaa pitää pienemmillä pääomilla treidaavat kokonaan poissa markkinoilta.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa päivätreidaajat joutuvat osakemarkkinoilla toimimaan erittäin korkeilla minimipääomilla alaan liittyvän sääntelyn takia, ja heidän strategiaansa vipuvaikutuksen suhteen rajoitetaan voimakkaasti samasta syystä.

Bitcoin treidaamiseen tätä vastoin ei liity minkäänlaista muista finanssimarkkinoista johdettua keskitettyä sääntelyä, johtuen siitä, että Bitcoin ei ole minkään tietyn valtion valuutta, vaan hajautettu kryptovaluutta.

Sääntelyn suhteen on kuitenkin hyvä muistaa, että osassa maapallon valtioita Bitcoinin omistaminen ja kaupankäynti on kiellettyä, mutta Bitcoin pörssit voivat hakeutua aina sellaisen oikeusvaltion pariin, jossa kaupankäyntiä ei säädellä lainkaan.

Lisäksi Bitcoineja voi ostaa ja myydä suoraan ilman näitä välityspaikkoja, joka tekee sääntelystä sinällään yhden maan osalta tehottoman.

Sääntelemättömyys johtaa mahdollisesti myös siihen, että uudet finanssi-innovaatiot tulevat heijastumaan ensimmäisenä juuri Bitcoin markkinoille, luoden jatkuvasti uusia tapoja treidata kryptovaluuttaa ja luoda uusia strategioita.

Neljäs Bitcoinin merkittävä etu on sen kaupankäynnin ajat, 24 tuntia vuorokaudessa, 7 päivää viikossa, 365 päivää vuodessa ilman taukoja.

Perinteiset valuuttamarkkinat ovat (käytännössä) suljettuja viikonlopun yli, joka johtaa siihen, että vaikka viikonlopun aikana tapahtuisi merkittäviäkin valuuttojen hintaan vaikuttavia tekijöitä, tämä heijastuu hintaan vasta maanantaina.

BTC markkinahinta heijastaa omalta osaltaan ns. tehokkaiden markkinoiden hypoteesin luonteen mukaisesti kaikkea tarjolla olevaa informaatiota reaaliaikaisesti.


Lisäksi kaksi ylimääräistä treidauspäivää per viikko on merkittävä tekijä, jos operoit voitollisen strategian kanssa, etenkin päivätreidaamiseeen liittyvän voitollisen systeemin suhteen.