Bitcoinin ja sen treidaamisen perusteet

Bitcoin kryptovaluutan lanseeraus vuonna 2009 ja käyttöönottoa seurannut suuri suosio on avannut spekulanteille ja investoijille väyliä treidata tätä suosittua virtuaalivaluuttaa.

Perusteiltaan Bitcoin (BTC) on vertaisverkossa (peer-to-peer) toimiva digitaalinen valuutta, jonka loi “Satoshi Nakamoto” niminen kehittäjä (jonka aitoa identiteettiä ei ole vahvistettu koskaan) kahden vuoden kehitystyön jälkeen.

Bitcoin digivaluutta.

Kryptovaluuttana, kryptografiaan (rahan luonnin ja sen siirron suhteen) perustuvana digitaalisena valuuttana, BTC on monella tapaa ainutlaatuinen finanssi-instrumentti, jonka liikkeellelaskijana ei ole perinteisten valuuttojen tapaan keskuspankki tai muukaan valtioiden valtuuttama virallinen taho.

Bitcoinin olemassaolo pohjautuu vertaisverkkoteknologiaan ja hajautettuun hallintoon, jonka ansiosta mikään auktoriteetti, hallitus, tai muukaan yksittäinen taho ei pysty estämään tai ohjailemaan tämän kryptovaluutan käyttöä tai aiheuttamaan inflaatiota niitä lisää tuottamalla.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että Bitcoineja ei voida väärentää tai kopioida, poikkeuksena muihin tyypillisiin digitaalisiin tuotteisiin, joka pitää liikkeessä olevan BTC määrän ennakoitavana hetkestä toiseen.

Bitcoineja luodaan geometrisessä prosessissa, joka palkitsee Bitcoin-verkkoa ja -vaihdantaa servereillään ylläpitäviä tahoja satunnaisesti noin kuusi kertaa tunnissa, siten, että palkkio pienenee ajan kuluessa.

Kokonaisuudessaan liikkeellelaskumäärä tulee olemaan 21 miljoonaa BTC yksikköä, jotka voidaan jakaa edelleen 100 miljoonaan pienempään yksikköön, joita kutsutaan satosheiksi.

Kaikki Bitcoin rahansiirrot rekisteröidään julkiseen, hajautettuun tietokantaan, joka ylläpitää Bitcoinien omistajien ajankohtaista, mutta anonyymiä rekisteriä, jossa omistajuuden kertoo vain omistajan Bitcoin-osoite.

Vertaisverkkoa (peer-to-peer) käyttävänä valuuttana BTC rahanvaihdanta ei tarvitse toimiakseen välikäsiä, keskusauktoriteettia, tai muita kolmansia tahoja, ohittaen siten myös perinteiset pankit ja rahanlähetysfirmat.

Voitkin lähettää Bitcoineja anonyymisti kenelle tahansa missä tahansa planeetan alueella suoraan ja välittömästi, ohittaen samalla valtioiden mahdolliset pääomansiirtoja koskevat rajoitteet ja perinteisiin rahansiirtoihin tyypillisesti sisältyvät järjettömän korkeat välityspalkkiot ja mahdolliset pitkätkin viiveet.

Kuluttajien ohella tämä Bitcoinin ominaisuus on suotuisa myös kauppiaille, sillä Bitcoin kaupat ovat turvallisia ja peruuttamattomia, ilman pelkoa ostajien petoksista tai luottokortteihin kuten VISA liittyviä kuluja ja byrokratiaa.

Lähettääksesi BTC-valuuttaa, kaikki mitä tarvitset, on Bitcoin-osoite ja internet-yhteys, jonka tarvitsee olla päällä vain niin kauan, että transaktio on prosessoitu.

Vaikka et olisikaan netissä, voit silti vastaanottaa Bitcoineja BTC-osoitteeseesi. Ottaaksesi saamasi Bitcoinit hallintaasi, sinulla täytyy kuitenkin olla nettiyhteys.

Saat Bitcoin-osoitteen käyttöön joko lataamalla koneellesi bitcoin-ohjelmiston (joista suosituimpiin kuuluu Multibit) tai hankkimalla Bitcoin-nettilompakon.

Kun lataat BTC ohjelmiston koneellesi, omistamasi Bitcoinit ovat tallennettuja omalle tietokoneellesi tiedostona. Huomaa, että jos tietokoneesi tämän jälkeen häviää tai se varastetaan, etkä ole tehnyt Bitcoinit sisältävästä tiedostosta kopiota, siinä olleet Bitcoinit ovat menetettyjä. Siten Bitcoinit sisältävästä tiedostosta kannattaa ottaa aina varmuuskopiot, jos käytät kotikonetta.

Bitcoinien nettisäilytykseen on toisaalta olemassa useinta nettilompakoita, erikoistuneita nettisivustoja kuten Blockchain.com, jotka tarjoavat tätä palvelua.

Nämä palvelut ovat kuitenkin jatkuvasti hakkereiden murtoyritysten kohteena, joten yleisellä tasolla on paljon järkevämpi tallettaa BTC-valuutta poissa internetistä, omalla koneella olevalla tiedostossa.

Etuna nettilompakoissa on se, että ne mahdollistavat nopeiden nettiostosten teon, joten monet pitävätkin pienen osan BTC-omaisuudestaan näissä palveluissa.

Treidaajan kannalta BTC-pörssit ovat yksi keskeisiä Bitcoinien väliaikaisia säilytyspaikkoja, ja näissä paikoissa nettilompakkona toimiva palvelu on hieman turvallisempi, sillä tyypillisesti yli 90% näiden pörssien sisältämistä Bitcoineista ovat poissa nettiyhteydestä, ns. “kylmässä säilytyksessä”, ja usein maksimissaan vain 10% on valmiina välittömään rahansiirtoon pois BTC-pörssistä omistajien omiin Bitcoin-osoitteisiin.

Bitcoin-osoitteet ovat 27-34 aakkosnumeerisen merkin kokoisia, eikä niihin liitetä julkisessa & hajautetussa Bitcoin-tietokannassa omistajan nimeä, tehden BTC:n omistamisesta anonyymiä. Sinulla voi olla niin monta Bitcoin-osoitetta kuin haluat, sillä ne ovat ilmaisia ja helppoja luoda.

Julkiseen hajautettuun lohkoketju-tietokantaan tulee BTC:n valuutan lähetyksestä vain tiedot siitä, mistä Bitcoin-osoitteesta ja mihin osoitteeseen lähetys tapahtui, sekä lähetyksen määrä.

Helpoin tapa ostaa Bitcoineja on hankkia niitä internetissä olevilta nettipörsseiltä, kuten slovenialaiselta Bitstamp.net tai amerikkalaiselta Coinbase.com palvelulta, joissa osto tapahtuu yleensä joko luotto-/pankkikortilla tai pankkisiirrolla.

BTC-siirtoihin näillä palveluilla sisältyy normaalisti erilaisia välittäjän laskuttamia palkkioita.

Jos tarkoituksesi on aloittaa treidaus BTC valuutalla esimerkiksi suhteessa sen arvoon euroon tai Yhdysvaltain dollariin, sinun kannattaa tutkia pörssiä valitessasi niiden laskuttamia treidauskuluja ja muita palkkioita (kuten rollover-palkkiot yliyön pidetyistä positioista), sillä pörssien väliset erot ovat usein huomattavia.

Mikäli treidaat perinteisiä finanssimarkkinoita esimerkiksi MetaTrader-ohjelmistoa käyttäen, joukko BTC-pörsseistä tukee kaupankäyntiä näitä ohjelmistoja apuna käyttäen, mikä mahdollistaa esimerkiksi samojen treidausstrategioiden suoran ja välittömän käyttöönoton myös Bitcoin-markkinoilla.

Osa BTC-pörsseistä toimii CFD-markkinoilta tuttuun tapaan lisäksi ainoana osapuolena asiakkaidensa ostoille ja myynneille, jolloin osa firman voitosta muodostuu osto/myynti-hinnan välisestä erotuksesta.

Läheskään kaikki Bitcoin pörssit eivät tue täysin perinteisistä valuuttamarkkinoista tuttuja ominaisuuksia, kuten lyhyeksimyyntiä tai vipuvaikutuksen käyttöä.

Usein näiden ominaisuuksien puuttumista perustellaan Bitcoinin suurella volatiliteetilla, joka muistuttaa usein pikemminkin osakemarkkinoita kuin perinteisiä valuuttamarkkinoita.

Tämä volatiliteetti johtuu osaltaan siitä, että BTC:n arvo perustuu täysin tämän kryptovaluutan kysyntään ja tarjontaan, liikkeellelasketun määrän ja kokonaismarkkina-arvon ollessa suhteellisen pieni, omistajien joukossa ollessa paljon spekulantteja ja päivätreidaajia, sekä mm. poliittisen riskin (valtioiden yrittäessä mahdollisesti estää Bitcoinin käytön tai säännellä sitä) heilutellessa kursseja huomattavastikin.

Bitcoiniin liittyy (tätä kirjoittaessa) myös joukko teknologisia epävarmuustekijöitä, kuten jaetun hajautetun lohkotietokannan koon eksponentiaalinen kasvu (kaikkien transaktioiden jäädessä pysyvästi osaksi tietokantaa) ja tämän kasvun potentiaalinen vaikutus BTC:n käyttömahdollisuuksiin tulevaisuudessa, joka on lisännyt kryptovaluutan spekulatiivista luonnetta ja vaikuttanut siten sen kurssin volatiliteettiin suhteessa perinteisiin valuuttoihin.

Koska BTC:n volatiliteetti on niin merkittävä, riskinhallinta (money management) on keskeinen osa Bitcoin-treidausstrategiaa.

Käytännössä voit hallita BTC treidaamisen riskiä esimerkiksi laskemalla käyttämääsi velkavipua (leverage), pitämällä Bitcoin-treidauksen vain marginaalisena osana kokonaisportfoliotasi, ja käyttämällä tiukkoja stop-loss tasoja.

Useat BTC-treidaajat hyödyntävät treidaus-robotteja Bitcoin-markkinoiden suhteen, sillä Bitcoin markkinat ovat avoinna 24 tuntia vuorokaudessa, 7 vuorokautta viikossa, ja 365 päivää vuodessa, ilman taukoja.

Tämä, yhdistettynä suureen Bitcoin-volatiliteettiin, tekee markkinoiden henkilökohtaisen tarkkailun erittäin vaikeaksi, etenkin, jos treidaushorisontti on päivänsisäinen, tarkoituksena tehdä voittoa lyhyillä trendeillä.

Ennenkuin aloitat Bitcoin-treidaamisen, sinun kannattaa testata kehittämääsi treidausstrategiaa ja sen voitollisuutta reaalimaailmassa välittäjien, kuten AvaTrade.com, ja BTC-pörssien tarjoamilla ilmaisilla demo-tileillä. Huonona puolena esimerkiksi AvaTrade.com palvelun suhteen, joka tarjoaa CFD (Contracts For Difference) perusteista BTC-treidausta, ovat kuitenkin sen sisältämät rajoitukset (mm. ei kaupankäyntiä viikonloppuisin) suhteessa normaaliin Bitcoin-treidaamiseen.

Mikäli treidaat Bitcoin-markkinoita fundamentaaliseen dataan perustuen, BTC:n hintaan saattavat vaikuttaa useatkin normaaleista valuutoista poikkeavat tekijät, mikä tekee markkina-analyysin haastavaksi ja treidaamisen vaikeammaksi.

Yksi keskeinen hintaan vaikuttava tekijä on valtioiden Bitcoiniin liittyvä sääntely ja muut toimet, koko planeetan alueella, sillä valuutan käyttäjiä löytyy kaikista maista. Käytännössä fundamentaalista dataa käyttävät BTC-treidaajat keskittyvät seuraamaan vain Yhdysvaltain ja Kiinan markkinoiden sääntelyn kehittymistä.

Sääntelyn ohella fundamentteja seuraavat treidaajat/sijoittajat pitävät silmällä etenkin Bitcoinin käyttöönottoa erilaisten merkittävien kauppaketjujen ja yksittäisten kuluttajamarkkinoiden suhteen, joka vaikuttaa BTC:n kysyntään ja siten hintaan.


Trendi Bitcoinin käyttöönoton suhteen on ollut hintaa voimakkaasti nostava, sillä BTC valuuttaa hyväksyvien kauppojen määrä on kasvanut merkittävästi vuodesta toiseen suhteessa liikkeellelaskettuun BTC:n määrään, joka kasvaa ennaltamäärätyn aikataulun mukaisesti, ennakoidusti, ja tasaisesti aina 21 miljoonaan Bitcoiniin saakka.