Danske Pankki

Danske Pankki on tanskalaisen Danske Bank -konsernin tytäryhtiö Suomessa, joka aikaisemmin (vuoteen 2012) toimi nimellä Sampo Pankki.

Sampo Pankki tuli Danske Bankin omistukseen vuonna 2006, ja 1887 alkaneen historiansa aikana Sampo konserni oli toiminut myös nimillä Leonia, Postipankki, ja Postisäästöpankki.

Yritysostojen jälkeen uusi Danske Bankin Suomen toiminto on ollut (2012) maan kolmanneksi merkittävin pankkiryhmä, OP-Pohjolan ja Nordean jälkeen. Dansken markkinaosuus finanssimarkkinoilla on ollut luotoista noin 11 % ja talletuksista 13 %.

Keskustoimintojen lisäksi konserni operoi kymmeniä pankkikonttoreita eri puolella maata.

Suomen toimintojen taustalla oleva Danske Bank -konserni toimii kaikkiaan 15 eri maassa, palvellen sekä yksityishenkilö-, yritys- ja yhteisöasiakkaita.

Pelkästään Suomesssa konsernilla on yli 1,1 miljoonaa asiakasta näillä asiakassegmenteillä (2013). Asiakkaita palvelee noin 2500 työntekijää, aina Dansken sijoitustoiminta yksiköstä yksityisasiakkaiden pankkiasioiden hoitoon.

Vähittäispankkitoiminnan osalta Dansken toiminta on jaettu viiteen osaan:

  • henkilöasiakkaat
  • yritysasiakkaat
  • suuret yritykset ja instituutiot
  • markets-toiminto

Näiden vähittäispankkitoimintojen lisäksi Danske tarjoaa varainhoidon palveluja sekä yrityksille että yhteisöille tytäryhtiöiden Danske Capital ja rahastoyhtiö Danske Investin kautta.

Toimintoihin kuuluu myös konserniin kuuluva erillisyksikkö Kiinteistömaailma, joka on kiinteistö-alan franchising-yrittäjien kiinteistönvälitysketju (keskusyksikön ollessa Danske Bank -konsernin omistama).

Danske Bankin asiakaspalvelukonttoreiden toimintaan kuuluvat asiantuntijapalvelut etenkin henkilöasiakkaiden päivittäisiin tarpeisiin, mutta tarjolla on myös 7 Dansken finanssikeskusta, palvellen yksityispankki-, Cash Management- ja sijoitustoimintojen kautta, myös isompia yritysasiakkaita.

Yli 1,1 miljoonan henkilöasiakkaan lisäksi Dansken asiakkaisiin Suomessa kuuluu noin 100 000 yritys-ja yhteisöasiakasta.

Instituutio-asiakkaista (julkisyhteisöt ja -järjestöt) puolestaan vastaa Danske Instituutiot-yksikkö.

Näitä instituutio asiakkaita palvelee myös “Corporates & Institutions -liiketoimintayksikkö”, joka pystyy auttamaan rahoituksen, treasurytuotteiden, kansainvälisen kassanhallinnan ja maksuliikenteen sekä vaativien rahoitusjärjestelyiden suhteen.


Instituutiot ja isommat yritykset hoitavat maksuliikennettään usein myös markets-yksikön avulla, joka toimii Dansken nimissä finanssimarkkinoilla, auttaen isompia asiakkaitaan esimerkiksi suhteessa valuuttakauppaan sekä osakevälitykseen.

Leave a Comment