Danske rahasto vaihtoehdot – parhaat rahastot 2020

Danske rahasto valikoima suomalaisille sijoittajille ja säästäjille sisältää vuonna 2020 tietojen valossa 88 erilaisen vaihtoehdon joukon, mukana osake-, korko, ja sekarahastoja sekä erikoisrahastoja.

Pankki, jonka rahastotoiminnasta vastaa tytäryhtiö Danske Invest, on vuosien varrella tullut suosituksi rahastovarainhoitajaksi varsinkin instituutioille, yrityksille, ja yhteisöille.

Danske on osallistunut institutionaalisten asiakkaiden sijoitustoimintaan Suomessa aina vuodesta 1988 saakka.

Rahastojen hoitaja Danske Invest on osa tanskalaista Danske Bank –konsernia, jolla on toiseksi eniten rahastopääomia Pohjoismaissa.

Danske rahasto Suomi.

Dansken sijoitusrahastojen suosio perustuu monipuolisen rahastovalikoiman kautta siihen, että tätä väylää käyttäen voit hajauttaa sijoituksiasi tehokkaasti eri markkinoille, ja apunasi menestyksekkäässä sijoitustoiminnassa ovat paikalliset markkinat tuntevat Danske Invest salkunhoitajat kaikkialla maailmassa.

Suomen Danske Investin ensisijainen yhteistyökumppani on Danske Bank Asset Management, mutta yhtiö tarjoaa Suomessa sijoittajalle myös korkealaatuista kansainvälistä osaamista sekä parhaat paikalliset yhteistyökumppanit.

Danske rahasto valikoima vuonna 2020

Danske Invest China K
Danske Invest China T
Danske Invest SICAV Eastern Europe Class A
Danske Invest Eliksir K
Danske Invest Emerging Markets Debt K
Danske Invest Emerging Markets Debt T
Danske Invest SICAV Emerging and Frontier Markets Class A
Danske Invest Euro Government Bond Index K
Danske Invest Euro High Yield K
Danske Invest Euro High Yield T
Danske Invest Euro Yrityslaina K
Danske Invest Euro Yrityslaina T
Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt K
Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt T
Danske Invest Eurooppa Osake K
Danske Invest Eurooppa Osake T
Danske Invest Eurooppa Osinko K
Danske Invest Eurooppa Osinko T
Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä K
Danske Invest Eurooppa Yhdistelmä T
Danske Invest Europe Enhanced Index K
Danske Invest Europe Enhanced Index T
Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Class A
Danske Invest Global Emerging Markets, osuuslaji EUR
Danske Invest SICAV Global High Dividend Class A
Danske Invest SICAV Global Small Cap Class A
Danske Invest Global StockPicking, osuuslaji EUR
Danske Invest SICAV Global Sustainable 130/30 Class A
Danske Invest SICAV Global Sustainable 130/30 Class A-eur
Danske Invest High Yield K
Danske Invest India K
Danske Invest India T
Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi K
Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi T
Danske Invest Japani Osake K
Danske Invest Japani Osake T
Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat Paikallisvaluutta, osuuslaji EUR
Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat K
Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat T
Danske Invest Kestävä Arvo Osake K
Danske Invest Kestävä Arvo Osake T
Danske Invest Kompassi 25 K
Danske Invest Kompassi 25 T
Danske Invest Kompassi 50 K
Danske Invest Kompassi 50 T
Danske Invest Kompassi 75 K
Danske Invest Kompassi 75 T
Danske Invest Kompassi Korko K
Danske Invest Kompassi Korko T
Danske Invest Kompassi Osake K
Danske Invest Kompassi Osake T
Danske Invest Korko K
Danske Invest Korko T
Danske Invest MediLife K
Danske Invest MediLife T
Danske Invest SICAV Multi Asset Inflation Strategy Class A
Danske Invest Neutral K
Danske Invest Neutral T
Danske Invest Obligaatio I K
Danske Invest Obligaatio I T
Danske Invest Obligaatio K
Danske Invest Obligaatio T
Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h
Danske Invest Reaalikorko Maailma, osuuslaji EUR h
Danske Invest Russia K
Danske Invest Russia T
Danske Invest Suomen Pienyhtiöt K
Danske Invest Suomen Pienyhtiöt T
Danske Invest Suomi Osake I K
Danske Invest Suomi Osake I T
Danske Invest Suomi Osake K
Danske Invest Suomi Osake T
Danske Invest Suomi Osinko Plus K
Danske Invest Suomi Osinko Plus T
Danske Invest Tavoite 2030 K
Danske Invest Tavoite 2030 T
Danske Invest Tavoite 2040 K
Danske Invest Tavoite 2040 T
Danske Invest Teknologia Indeksi K
Danske Invest Teknologia Indeksi T
Danske Invest USA Equity Factors I K
Danske Invest USA Equity Factors I T
Danske Invest USA Equity Factors K
Danske Invest USA Equity Factors T
Danske Invest Yhteisökorko K
Danske Invest Yhteisökorko Plus K
Danske Invest Yhteisökorko Plus T
Danske Invest Yhteisökorko T

Strategiat ja sijoitusideologia Danske rahasto toiminnassa

Danske Investin sijoitusideologian perustuna on se ajatus, että salkunhoitajien ja varallisuutta sijoittavien tulee aina olla lähellä kohdemarkkinaansa ja näillä markkinoilla toimivia yrityksiä.

Kohdeyrityksen tunteminen ja sen toimintamalli on erityisen tärkeää Dansken sijoitustoiminnassa ja yksittäisiä sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Tämän lähtökohdan vuoksi salkunhoitajien ja yrityksen analyytikkojen yritysvierailut ovat tärkeässä asemassa tiedonhankkimisen kannalta.

Globaali sijoittaminen.

Lisäksi rahastoyhtiön toimintamalli perustuu globaaliin lähestymistapaan, jossa sijoitustoiminta, varallisuuden riskienhallinta, sekä tulosraportointi ovat aina yhtä ammattimaista ja standardoitua, riippumatta onko sijoituskohde vaikkapa Kiinassa, Etelä-Amerikassa, vai Euroopassa.

Danske Investillä on omien resurssiensa ohella käytössään Danske Bank -konsernin salkunhoito- ja analyysiresurssit koko mittakaavassaan.

Esimerkkinä tämän konsernituen tuomista eduista on vaikkapa se, että Danske Bankilla on arvosijoittamiseen erikoistunut asiantuntijaorganisaationsa, jonka prosessi perustuu mm. kansainvälisiin akateemisiin tutkimuksiin aliarvostettujen sijoituskohteiden suhteen.

Miksi sijoittaa tai aloittaa rahastosäästäminen Dansken kautta?

Kun valitset Dansken, pääset rahastosijoittamiseen tai rahastosäästämiseen mukaan jo pienellä summalla, ja samalla osalliseksi pankin ammattilaisten osaamisesta.

88 rahaston valikoimasta voit valita juuri itsellesi sopivan ja riskinsietokykyäsi vastaavan vaihtoehdon, vaikkapa osakkeisiin tai joukkolainoihin sijoittavasta rahastosta.

Danske Bank Suomi Turku.

Kunkin rahaston tuotto perustuu sen tekemien sijoitusten tuottoihin, joita ovat korot, osingot, sekä sijoituskohteiden arvonnousut tai -laskut.

Kun valitset rahastoa, sinun kannattaa kiinnittää tuottojen ohella huomiota rahaston edustamat erityyppiset riskit, jotka vaihtelevat huomattasti vaihtoehdosta toiseen.

Riskillä tarkoitetaan rahastojen suhteen sitä epävarmuutta, mikä liittyy rahastosijoituksen tuottoon, koska sijoitusten arvo voi nousta tai laskea ja näin ollen voit mahdollisesti menettää rahastoon sijoittamasi pääoma osittain tai jopa kokonaan.

Kuinka voit aloittaa rahastosijoittamisen ja rahastosäästämisen Danskessa?

Voit aloittaa rahastosijoittamisen monella eri tavalla Dansken kautta, valitsemalla vain juuri itsellesi sopivat palvelut.

Vaihtoehtoihin kuuluvat se, että

  • sijoitat suoraan eri rahastoihin itsenäisesti,
  • Dansken asiantuntijoiden neuvonnan pohjalta, tai
  • antamalla varallisuutesi pankin asiantuntijoiden hoidettavaksi.

Yksi suosituista tavoista lähestyä rahastosijoittamista on rahastosäästäminen ja voit säästää rahastoihin useammalla tavalla.

Danske Bank Jyväskylä.

Voit tehdä kertamerkinnän tai aloittaa jatkuvan, vaikkapa kuukausittaisen säästämisen sijoitusrahastoihin.

Danskea käyttämällä pääset rahastojen kuukausisäästäjäksi jo muutamalla kymmenellä eurolla.

Tehdessäsi rahastosäästämistä, voit valita yhden tai useamman rahaston, johon säästät varojasi. Rahastoon kertyneet varat ovat toisaalta käytössäsi nopeastikin yllättävien menojen varalta.

Varallisuuden kerryttämiseen rahastojen avulla on monta hyvää syytä…

  • Pääset säästämisen alkuun jo pienelläkin summalla
  • Sijoitukset hajautetaan puolestasi
  • Saat sijoitusammattilaisten osaamisen käyttöösi
  • Saat rahastoihin sijoittamisen kautta verohyötyjä

Sijoitusten hajautus

Yksi tärkeimmistä Danske rahasto vaihtoehtojen tarjoamista eduista on sijoitusten hajauttaminen, sillä jo pienelläkin summalla saat hajautetun salkun.

Hajautus tarkoittaa tässä suhteessa sitä, että Dansken sijoitusrahastojen varoista yleensä enintään kymmenen prosenttia on sijoitettu yhteen sijoituskohteeseen.

Tällainen sijoitusten jakaminen useisiin eri sijoituskohteisiin ja eri toimialoille vähentää yksittäisen sijoituksen arvonmuutoksen vaikutusta.

Halutessasi voit hajauttaa rahastosäästämisen avulla helposti myös kansainvälisille markkinoille.

Dansken sijoitusrahastojen kautta on mahdollista sijoittaa kaukaisempiinkin kohteisiin, kuten vaikkapa kehittyvien maiden osakkeisiin.

Sijoitusammattilaisten osaaminen käytössäsi

Kun säästät sijoitusrahastoon, yksi keskeisistä eduista on, että pääset hyötymään rahaston hoitamisesta vastaavien sijoitusalan ammattilaisten osaamisesta.

Kunkin rahaston salkunhoitaja on asiantuntija, joka seuraa aktiivisesti arvopaperimarkkinoita ja tekee sijoituksiin markkinatilanteen edellyttämiä muutoksia.

Siten Danske rahasto sijoittajana sinun ei tarvitse itse seurata yhtiöiden ja markkinoiden tapahtumia, ainakaan samassa mittakaavassa kuin mikä olisi tarpeen, jos sijoittaisit suoraan arvopapereihin.

Lisäksi moderni prosessi rahasto-osuuksien merkitsemisten suhteen on helppoa ja rahasto-osuudet on helposti ja nopeasti muutettavissa käteiseksi rahaksi.

Rahastosijoittamisen kautta saadut verohyödyt

Suomen lainsäädännön mukaan suomalaiselta rahastolta ei peritä veroa luovutusvoitoista, toisin kuin yksityishenkilöiltä, joten rahasto voi käydä kauppaa arvopapereilla maksamatta luovutusvoittoveroa.

Rahasto ei maksa myöskään veroa suomalaisten pörssiyhtiöiden osingoista. Tästä koituu pitkällä aikavälillä hyötyä suuremman tuoton muodossa.

Millaisia Danske rahasto vaihtoehdot ovat?

Sijoitusrahasto on mainio finanssialan tekemä keksintö, jonka avulla pääset osalliseksi sijoitusalan ammattilaisten osaamisesta jo pienellä rahalla.

Kaikki rahastoihin tekemäsi säästöt ovat osa suurempaa ja useisiin kohteisiin hajautettua sijoitussalkkua, jota hallinnoi Dansken rahastoyhtiö.

Rahastoja Danskella on lähes kaikkiin sijoitustarpeisiin, mutta sijoitusrahasto vaihtoehtoja punnitessasi sinun tulisi muistaa, että tuotto-oletus ja riski kulkevat aina käsi kädessä.

Sijoittaminen finanssimarkkinoille.

Mitä enemmän riskiä rahastossa on, sitä pidempi sijoitusaika tulisi varata.

Matalin riski, ja toisaalta pienin tuotto-oletus on pääsääntöisesti Dansken lyhyen koron rahastoissa. Ne sijoittavat varansa alle vuoden pituisiin korkosijoituksiin.

Pitkän koron rahastot (eli joukkolainarahastot) sijoittavat varansa puolestaan pääosin pitkäaikaisiin joukkolainoihin. Näissä joukkolainoissa laina-aika on yli vuosi.

Yhdistelmärahastot sijoittavat sekä osakkeisiin että korkosijoituksiin. Rahaston salkunhoitaja voi siirtää näiden kahden välillä sijoitusten painopistettä markkinatilanteen mukaisesti.

Osakerahastot sijoittavat eri osakemarkkinoille, ja niiden voidaan olettaa tuottavan pitkällä aikavälillä pääsääntöisesti eniten, mutta toisaalta niihin sisältyy korkosijoituksia enemmän riskiä. Siten Danske ei suosittele osakerahastoja lyhyen ajan sijoituskohteeksi.

Ammattilainen hoitaa sijoittamiasi varoja puolestasi

Dansken sijoitusrahastojen hoidon takana ovat aina sijoitusmarkkinoiden parhaat salkunhoitajat, joten sinun ei itse tarvitse huolehtia varojesi sijoittamisesta, vaan pääset hyötymään sijoitusalan huippuammattilaisten osaamisesta.

Salkunhoitajat (ja apunaan pankin analyytikot & muut asiantuntijat) tuntevat läpikotaan paikalliset markkinat ja osaavat valita oikeat sijoituskohteet sekä hajauttaa varat tehokkaasti puolestasi.

Dansken salkunhoitajat raportoivat kuukausittain rahastoistaan. Voit lukea kunkin yllälistatun rahaston kuukausikatsauksen (ja saada lisätietoa salkunhoitajista) www.danskeinvest.fi –sivuilta.

Minkälaisia palkkioita ja kuluja rahastot sisältävät?

Kun säästät sijoitusrahastoon, saat palvelua ja ammattilaisen hoitamaan varallisuuttasi.

Danske perii tästä palvelusta kertaluonteisesti palkkion ostaessasi (merkintäpalkkio) sekä myydessäsi (lunastuspalkkio) rahasto-osuuksia.

Näiden toimeksiantopalkkioiden ohella rahastot veloittavat hallinnointipalkkion.

Kiinteä hallinnointipalkkio määritetään vuosittain prosenttiosuutena koko rahaston arvosta, ja tämä palkkio vähennetään rahasto-osuudenarvosta päivittäin ennen rahasto-osuudenarvon julkaisua.

Palkkioiden suuruus riippuu valitsemastasi rahastosta, ja ne on merkitty esiin muun muassa rahaston avaintietoesitteissä ja hinnastossa.

Mikä Danske rahasto sopii minulle?

Jos olet epävarma sijoitus- ja säästötavoitteistasi, voit kartoittaa niitä Danske Bankin sijoitusneuvojan kanssa (varaamalla ajan Danske Bank konttoriin, jossa näitä palveluita tarjotaan).

Sijoitusneuvojan kanssa saat aikaiseksi henkilökohtaisen säästösuunnitelman täsmennettyjen tavoitteidesi toteuttamiseksi.

Danske Bank Kuopio.

Se mikä rahasto parhaiten vastaa tavoitteitasi riippuu muun muassa…

  • säästöajastasi,
  • tuottotavoiteistasi, ja
  • riskinsietokyvystäsi.

Dansken perusohje on, että mitä pidempi säästöaikasi on, sitä suurempi osa säästöistäsi sinun kannattaa ohjata osakkeisiin.

Jos tavoitteenasi on säästää rahastojen kautta lapsillesi, lapsenlapsillesi, tai kummilapsillesi, voit merkitä rahasto-osuuksia tätä varten esimerkiksi kuukausittain tai kerran vuodessa.

Valtio perii tällaisista lahjoituksista veroa lahjaveroasteikon mukaan.

Lahja on kuitenkin verovapaa, jos samalle saajalle annettujen lahjojen arvo kolmen vuoden ajalta on yhteenlaskettuna enintään 4 999 euroa.

Lahjaveron raja on antajakohtainen, eli esimerkkinä kumpikin vanhemmista voi lahjoittaa lapselleen 138 euroa kuukaudessa ilman, että lahjoittamisesta olisi veroseuraamuksia.

Rahastosäästämisen kautta tehdystä lahjasta kannattaa aina tehdä lahjakirja ja veroilmoitus.

Tällöin lahjaksi saatua omaisuutta myytäessä hankintahinta on lahjaveroilmoituksen käsittelyssä päätetty veroarvo, vaikka lahjasta ei veroa maksettaisikaan. Lisätietoja rahastojen kautta tehtäviin lahjoituksiin liittyvästä verotuksesta saat osoitteessa www.vero.fi.