Defensiivinen osake

Defensiivinen osake on osake, jonka riski on ns. beta kertoimella laskettuna keskimääräistä alhaisempi.

Beetaa käytetään rahoitusalalla mittaamaan sitä, miten paljon tietyllä osakkeella on riskiä suhteessa markkinoiden keskimääräiseen riskiin, jota kutsutaan myös systemaattiseksi riskiksi.

Kun osakkeen beetakerroin on tasan yksi, osakkeen tuotto ja myös beetalla mitattu riskitaso on sama kuin markkinoiden keskimääräinen taso.

Jos beetakerroin on suurempi kuin yksi, sekä riskitaso että tuoton vaihtelu on suurempi markkinoiden keskimääräiseen verrattuna. Tällaisia osakkeita kutsutaan myös agressiivisiksi osakkeiksi.

Defensiiviseksi kuvatut osakkeet, alle yhden beetalla, vastaavasti muuttuvat markkinoihin keskimäärin verrattuna vähemmän, ja siten niiden beeta volatiliteetilla mitattu riski on pienempi.

Usein defensiivisiä markkinoilla noteerattuja osakkeita kutsutaan myös “ei-syklisiksi osakkeiksi”, koska niiden tuotot eivät korreloi voimakkaasti liiketoiminta-syklin kanssa.

Beetaa käytetään rahoituksessa Capital Asset Pricing Model (CAPM) mallissa, jonka avulla lasketaan teoreettisesti soveltuva vaadittu tuottotaso omaisuuserälle.