Delta rahastot

Delta rahastot eli OP-Delta sijoitusrahastot sijoittavat Helsingissä noteerattuihin, pääasiassa suurten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin.

Sijoitusstrategiansa puitteissa Delta hajauttaa sijoituksensa kaikkiaan noin 30-50 eri yhtiön osakkeisiin, jolloin salkun kokonaistuotto / riskisuhde on parempi kuin yksittäiseen osakkeeseen sijoitettaessa.

OP-Delta sijoitusrahaston työkalujen käyttöön kuuluu myös johdannaisten käyttö, jolla rahastoyhtiö pyrkii tehostamaan salkunhoidon tuloksia.

Deltan vertailuindeksinä toimii OMX Helsinki Cap tuottoindeksi, joka kuvaa Helsingissä noteerattujen yhtiöiden keskimääräistä tuottokehitystä.

Rahaston tavoite on aktiivista markkina-näkemystä ottamalla saada aikaan vertailuindeksiä parempi tuotto.

Rahastosta on olemassa kaksi eri versiota, sekä tuotto-osuus (B), että kasvu-osuus (A), joista tuotto-osuudelle maksetaan ulos sen osuus kauden tuotosta, kun taas kasvu-osuudessa tämä voitto-osuus liitetään olemassa olevaan sijoittajan pääomaan rahastossa.


Rahastojen osuustyyppien eroista, sijoituspolitiikasta, ja rahastoon sijoittamisen riskeistä saa yksityiskohtaista lisätietoa rahastolle tehdystä rahastoesitteestä.

Leave a Comment