Eettinen rahasto

Eettinen rahasto on tyyppinä sellainen, joka pyrkii sijoittamaan rahaston varat kohteisiin jotka ottavat huomioon toimintansa sosiaaliset- ja ympäristövaikutukset.

Tämä sosiaalisten ja ympäristövaikutusten huomioonotto tapahtuu tyypillisesti joko niin, että rahaston säännöissä on määritelty talouden osa-alueet, joilla sijoitettavat kohteet eivät saa toimia, kuten puolustus teollisuus tai tupakkateollisuus.

Toinen tyypillinen lähestymistapa on sellainen, jossa rahasto sijoittaa vain etukäteen määriteltyihin julkisesti noteerattuihin osakkeisiin, jotka voivat olla esimerkiksi eettisen sijoittamisen indeksin osayrityksiä. Tällaisia indeksejä ovat kansainvälisesti mm. Dow Jones Sustainability Index sekä FTSE4 Good.

Joidenkin määritelmien mukaan eettisesti lähestyviä ovat myös rahastot ja muut sijoitukset joiden fokus on ympäristöystävällisen teknologian osakkeissa, kuten eQ Clean Energy sekä Nordea Ilmastonmuutos Indeksilaina.

Suomen Sijoitusrahastoyhdistyksen tietojen mukaan Suomen eettisissä sijoitusrahastoissa oli yli 350 miljoonaa euroa pääomaa.

Suomessa tarjolla ovat ainakin seuraavat rahastot joilla on eettinen lähestymistapa:

 • Aventum HR Suomi
 • eQ Clean Energy
 • eQ Vesi osakekorilaina
 • Evli Sustainable Climate
 • FIM Green Energy
 • Handelsbanken Uusi Energia
 • Nordea Ilmastonmuutos indeksilaina
 • OP-Kestävä Kehitys
 • Sampo Kestävä Arvo Korko
 • Sampo Kestävä Arvo Osake
 • Tapiola Hyvinvointi

Usein eettisestä sijoittamisesta käytetään myös nimitystä vihreä sijoittaminen ja sosiaalinen sijoittaminen.

Euroopassa on myös pankkeja jotka toimivat kokonaisuudessaan eettisen toimintatavan viitoittamana, eivätkä pelkästään rahastojensa osalta. Suurin näistä pankeista on Brittiläinen Triodos.

Eettinen sijoittaminen

Eettinen sijoittaminen, jota kutsutaan myös nimellä sosiaalisesti vastuullinen sijoittaminen, pyrkii yhdistämään taloudellisen tuoton sosiaaliseen vastuullisuuteen.