Eettinen sijoittaminen

Eettinen sijoittaminen, jota kutsutaan myös nimellä sosiaalisesti vastuullinen sijoittaminen, pyrkii yhdistämään taloudellisen tuoton sosiaaliseen vastuullisuuteen.

Yleisellä tasolla tämä sijoitusstrategia, jonka nimityksiin kuuluu myös vihreä sijoittaminen, pyrkii mm. edistämään ympäristöllistä vastuullisuutta, ihmisoikeuksia, kuluttajien oikeuksia, sekä monimuotoisuutta.

Jotkin tätä strategiaa noudattavista sijoitusstrategioista käyttävät välttämisstrategiaa, välttäen sijoittamista liiketoimintoihin kuten alkoholi, tupakka, uhkapelit, pornografia, sekä ase-ja sotateollisuus.

VIDEO: Sijoittaja Tom Van Dyckin TEDxTalk esitys, joka esittelee sosiaalisesti vastuullisen sijoittamisensa periaatteita, joita hän on käyttänyt vuodesta 1983.

Tyypillisiä tapoja toteuttaa vihreätä sijoitusstrategiaa on joko noudattaa näitä periaatteita omissa osakeostoissaan tai ostaa rahasto-osuuksia rahastoista, jotka noudattavat tätä strategiaa.

Toisaalta, jos sijoittaja on jo osakeomistajana yrityksessä joka käyttäytyy eettisen sijoittamisen periaatteiden vastaisesti, strategiaan voi kuulua myös aktiivinen osakkeenomistuus esimerkiksi yhtiökokousten yhteydessä, pyrkimyksenä ohjata yrityksen hallintaa ja johdon toimintaa eettisempään suuntaan.

Eettinen sijoittaminen – markkinoiden koko

Vaikka konseptina sosiaalisesti vastuullinen sijoittaminen on varsin tuntematon, tällaisia sijoituksia, etenkin eettisesti sijoittavissa rahastoissa, on merkittävä määrä, noin $3000 miljardin verran vuonna 2010, US SIF:n vuoden 2010 raportin “Socially Responsible Investing Trends in the United States” mukaan.

Thomson Reuters Nelson tutkimusyhtiön arvioiden mukaan, vuodelta 2010, ammattimaisista sijoitussummista noin 1/8 on mukana sosiaalisesti vastuullisessa sijoittamisessa.

Alueellisesti maailman tärkeimmät ja isoimmat eettisesti varoja sijoittavat rahastot löytyvät Yhdysvalloista sekä Euroopasta.

Yksi nousevista trendeistä on myös valtion varainhoito rahastojen sijoittaminen eettisten periaatteiden mukaisesti.

Usein esimerkkinä tällaisista rahastoista mainitaan Norjan “Government Pension Fund of Norway”, jonka toimintamandaattiin kuuluu mm. välttää sijoittamista kohteisiin, jotka muodostavat epätoivottavan mahdollisuuden siitä, että rahasto edistää epäeettistä toimintaa, muun muassa suhteessa ihmisoikeuksiin ja ympäristöön.

Valtioiden rahastojen ohella esimerkiksi Yhdysvaltain osakemarkkinoilta löytyy yli 250 eettisesti sijoittavaa rahastoa, joihin kuuluu 26 pörssinoteerattua ETF-rahastoa.


Organisaatioita, joilta saat lisätietoa kansainvälisestä eettisesti sijoittamisesta ovat mm. Yhdysvaltalainen US SIF: The Forum for Sustainable and Responsible Investment (www.ussif.org), Euroopan EuroSIF (www.eurosif.org), ja Association for Sustainable and Responsible Investment in Asia (www.asria.org).