Eettiset rahastot

Eettiset rahastot joita kutsutaan usein myös sosiaalisesti vastuullisen sijoittamisen rahastoiksi, ovat osa “vihreää sijoittamista”.

Sosiaalisesti vastuullisessa sijoittamisessa taustauskomuksena on se, että tiettyjen sosiaalikriteerien yhdistäminen investointistandardeihin voi auttaa identifioimaan sijoituskohteita joiden tuotto on kilpailukykyinen, ja jotka auttavat rakentamaan parempaa maailmaa.

Sosiaalisesti ja eettisesti sijoittava analyytikko kerää ensin tietoa teollisuuden aloista ja yritysten toimintatavoista ja arvioi näitä suhteessa valtion poliittisiin, taloudellisiin, ja sosiaalisiin taustoihin.

Tyypillisesti tällainen analyysi keskittyy seitsemään alueeseen jotka ovat eettisesti sijoittavalle tärkeitä:

  • Yrityksen hallintakulttuuri ja etiikka
  • työpaikan käytännö
  • ympäristölliset ongelmakohdat
  • tuoteturvallisuus ja ympäristövaikutus
  • ihmisoikeudet
  • yhteisösuhteet
  • Alkuperäiskansojen oikeudet

Eettisen sijoittamisen rahastot ovat eritoten kiinnostuneet julkisen kaupankäynnin alaisista sijoituskohteista, joissa näiden tekijöiden suhteen toimitaan positiivisesti.

Sosiaalisesti vastuullisesti sijoittavat rahastot pitävät usein myös sisällään erilaisia sääntöjä siitä, millle aloille ne eivät voi sijoittaa varojaan.

Tyypillisiä ei-soveltuvia teollisuudenaloja ovat mm. uhkapelit, tupakka, aseet ja alkoholiteollisuus.

Koska ihmisillä on niin laaja kirjo erilaisia arvoja ja uskomuksia, sijoitusrahastojen hoitajilla on usein vaikeuksia valita osakkeita tai muita sijoituskohteita jotka tuovat rahastoon riittävän määrän sijoittajia että toiminta on mielekästä rahallisesti.

Rahasto voi esimerkiksi painottaa “vihreän sijoittamisen” painoalueita, kuten sijoittaa ympäristönsuojeluun suunnattavaa teknologiaa kehittäviin yrityksiin.

Useat eettiset sijoitusrahastot myös laittavat osan rahastostaan yhteisöllisiin sijoituksiin, joiden tarkoituksena on sekä tuottaa voittoa että auttaa erilaisia paikallisia yhteisöjä.

Monet tällaisista yhteisöllisistä sijoituksista tehdään yhteisön kehitys pankkeihin kehitysmaissa tai alemman tulotason alueiden kehitysprojekteihin kehittyneissä maissa.

Eettisiä rahastoja verrataan usein kansainvälisesti sosiaalisesti vastuullisella tavalla sijoittavien osakkeiden indeksiin, kuten Domini Social 400 Indeksiin.

Suomessa eettisesti sijoittavia rahastoja on tarjolla mm. SEB Gyllenbergiltä, joka noudattaa Global Ethical Standard (GES) ohjesääntöä, josta saat lisätietoa osoitteesta www.ges-invest.com.

Leave a Comment