Elina varainhoito

Elina varainhoito on Yale – Harvard – strategiaan erikoistunut finanssialan yritys, joka tarjoaa palveluja yksityissijoittajille ja instituutioille.

Elina Pankkiiriliike on ollut toiminnassa vuodesta 2005, ja sen asiakkailleen tarjoama Yale – Harvard – strategia (en.wikipedia.org/wiki/David_F._Swensen#The_Yale_.28or_Endowment.29_Model) pohjautuu sijoitusten tehokkaaseen hajautukseen kaikkiin pääomaluokkiin.

Käytännössä tämä tarkoittaa varallisuuden hajauttamista niin osake- ja korkomarkkinoille, kuin myös absoluuttisen tuoton rahastoihin, pörssien ulkopuolisiin yrityksiin, kiinteään omaisuuteen, sekä raaka-ainemarkkinoille.

Strategia on alunperin kehitetty modernin portfolioteorian (en.wikipedia.org/wiki/Modern_Portfolio_Theory) päälle, jossa hajautuksen tarkoituksena on alentaa salkun riskitasoa tuotto-odotuksen pysyessä osakemarkkinoiden kaltaisena.

Yale – Harvard – strategian ohella pankkiiriliike hyödyntää varainhoidossaan sitoutumattoman varainhoidon etuja, joka tarkoittaa, että firma voi valita kuhunkin pääomaluokkaan niihin erikoistuneita, keskimääräistä paremmin menestyneitä rahastoyhtiöitä, myös kansainvälisesti.

Elinan varainhoito toimii pääasiassa asiakasräätälöityinä henkilökohtaisina sijoitusratkaisuina, joissa strategia määritellään etupäässä asiakkaan (instituutiot sekä yksityisasiakkaat) riski- ja tuottoprofiilin, sijoitushorisontin, sekä likviditeettitarpeiden mukaan.

Yritys toimii Helsingin Unioninkadulta käsin, ja hyvä tapa tutustua sen toiminnan yksityiskohtiin on virallisten nettisivujen kautta, osoitteessa www.elinapl.fi.

Elina Pankkiiriliike
Uudenmaankatu 7
00120 Helsinki
www.elinapl.fi