Elite rahasto

Elite rahasto on erikoissijoitusrahasto joka sijoittaa pääasiassa Kauko-Aasiaan ja lähinnä Thaimaaseen.

Toisaalta Eliten esitteessä todetaan että sijoitukset voivat kohdistua alueena koko maailma.

Eliteä hallinnoi PYN Rahastoyhtiö Oy joka avasi tämän rahaston vuonna 1999.

Johtuen osakkeiden kohdistamisesta tiettyyn maahan, ja Thaimaan kohdalla vielä ns. kehittyvään talousvaltioon, riskit sijoittaa Eliteen ovat poikkeuksellisen suuret jota vastaan rahasto ilmoittaa tavoittelevansa myös poikkeuksellisen suuria tuottoja.

Eliten palkkiot rahaston tuotosta ja hallinnosta ovat ns. hedge rahastoille tyypillisiä. Eliten esitteen mukaan rahasto ottaa 1% hallinnointipalkkiona sekä rahaston tuotoista kvartaaliperusteisesti 12% (näihin palkkioihin on erikoisehtoja joihin kannattaa tutustua).

Kohderyhmänä tällaiselle kehittyvän talouden rahastolle johon sisältyvät suuret riskit ovat lähinnä finanssimarkkinoiden toimintaa hyvin tuntevat sijoittajat, jotka hakevat korkeaa, riskipitoista tuottoa sijoitukselleen 3-5 vuoden tähtäyksellä.


Rahaston sijoitusstrategiasta PYN on ilmoittanut, että se perustuu mm. analyyttiseen tutkimukseen ja henkilökohtaisiin käynteihin mahdollisten sijoitusten kohdeyrityksissä.