eQ korkorahastot

eQ korkorahastot edustavat sekä lyhyiden että pitkien korkomarkkinoiden tuotteita, mukana maan paras valikoima yrityslainarahastoja.

Firman hallinnoimat korkorahastot sijoittavat hallinnoimansa varansa erilaisiin korkoinstrumentteihin, joiden liikkeellelaskijoina voivat olla mm. valtiot, pankit, sekä yritykset.

Kunkin rahaston oma strategia määrittelee aina minkälaisiin korkotuotteisiin hallinnoidut varat sijoitetaan, ja minkä juoksuajan tuotteisiin, lyhyisiin tai pitkiin korkoinstrumentteihin.

Lyhyiksi korkomarkkinoiksi kutsutaan markkinoita, joilla kauppaa käydään alle vuoden juoksuajan korkoinstrumenteilla, kun taas pitkillä korkomarkkinoilla kaupankäynnin kohteena ovat yli vuoden juoksuajan korkotuotteet.

Verrattaessa korkorahastoja osakerahastoihin, korkotuotteisiin sijoittavien rahastojen tuotto-odotus on yleisesti alhaisempi, niiden osakkeita keskimäärin alhaisemman tuoton volatiliteetin (riskin) takia.

Korkotuotteiden sisältä löytyy kuitenkin hyvinkin erilaisia tuotto-odotus ja riskiprofiileja, joista voit valita omaa sijoitusstrategiaasi parhaiten vastaavan yhdistelmän.

Alhaisin riskitaso korkotuotteissa sisältyy lyhyiden korkojen rahamarkkinoihin, kun taas suurinta riskiä edustavat yrityslainat ja kehittyvien markkinoiden korkorahastot.

Ulkomaisissa yrityslainoissa suurempi riski (ja sitä vastaava suurempi sijoittajan tuotto-vaatimus korkopaperin hallussapidosta) tulee muun muassa riskeistä yrityksen toiminnan jatkumisen suhteen (konkurssiriski), ulkomaisessa valuutassa saatavien kuponkien tulevasta arvosta (valuuttariski), sekä mm. ulkomaisen valtion hallinnollisista riskeistä (poliittinen riski).

eQ korkorahastot

Rahamarkkina

eQ Lyhyt Rahamarkkina (euromääräinen lyhyt rahamarkkinarahasto)
eQ Rahamarkkina (euromääräinen rahamarkkinarahasto)

Valtionlainat

eQ Euro Valtionobligaatio Indeksi (valtionlainaindeksiä seuraavaan Vanguard Euro Government Bond Index Fund –rahastoon sijottava rahasto)
eQ Euro Valtionobligaatio (eurooppalaisten valtioiden obligaatioihin sijoittava pitkän koron rahasto)

Yrityslainat

eQ Vaihtuva Korko (hyvän luottoluokituksen omaaviin vaihtuvakorkoisiin velkakirjoihin sijoittava rahasto)
eQ Euro Investment Grade Indeksi (korkean luottoluokituksen yrityslainaindeksiä seuraavaan Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund –rahastoon sijoittava rahasto)
eQ Euro Investment Grade (euromääräisiin korkean luottoluokituksen yrityslainoihin (investment grade) sijoittava rahasto)
eQ High Yield (korkeatuottoisiin yrityslainoihin sijoittava rahasto (alhaisen luottoluokituksen lainat))

Kehittyvät markkinat

eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina (kehittyvien markkinoiden yritysten lainoihin sijoittava rahasto)
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta (kehittyvien maiden yritysten lainoihin paikallisvaluutassa sijoittava raha)

Näiden rahastojen suhteen eQ:lle on Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen vahva osaaminen yrityslainamarkkoinoista.

Firma olikin ensimmäinen kotimaisilla markkinoilla, jonka rahastovalikoima kattoi korkean luottoluokituksen omaavat yrityslainat, korkeatuottoiset yrityslainat, sekä kehittyvien markkinoiden yritysten liikkeeseen laskemat lainat.


Yhteensä eQ:lla on Suomeen rekisteröityjä sijoitusrahastoja 35 erilaista (mukaanlukien muiden konsernin brändien alla (kuten ICECAPITAL ja Amanda Capital) toimivat rahastot). Rahastojen lisäksi konsernin toimintoihin kuuluvat myös Corporate Finance investointipankki toiminnot.