eQ osakerahastot

eQ osakerahastot vaihtoehdoista löytyy vaihtoehtoja aina kotimaisiin yrityksiin sijoittavista rahastoista kehittyvien markkinoiden rahastoihin, erityisosaamisena kuitenkin sektorirahastot.

Yhteensä eQ:n rahastovalikoima, mukaanlukien osake-, korko-, ja yhdistelmärahastot (sekä hedge-erikoisrahastot), rahoitusyhtiö tarjoaa 40 erilaista sijoitusrahastosta, joiden ohella voit sijoittaa varallisuuttasi myös eQ:n yhteistyökumppaneiden hallinnoimiin rahastoihin.

Koska, verrattuna korkotuotteisiin ja yhdistelmärahastoihin, pelkästään osakkeisiin sijoittavien rahastojen riskitaso (ja vastaavasti tuotto-odotus) on vaihtoehdoista korkein, eQ suosittelee osakerahastojen pitoajaksi vähintään 5-6 vuotta.

Tämä pitoajan suositeltu pituus johtuu siitä, että lyhyellä aikavälillä rahaston tuotto saattaa olla voimakkaastikin negatiivinen, mutta strategia pyrkii pitkän aikavälin tuottoihin, jossa rahaston korkea volatiliteetti on painottunut kurssinousun suuntaan.

Voit hallita oman kokonaissalkkusi riskitasoa myös useampaan rahastoon hajauttamisen kautta, sillä esimerkiksi kehittyvien markkinoiden rahastojen riskiprofiili on hyvinkin erilainen kuin vaikkapa kotimaisille markkinoille sijoittavien rahastojen.

Toisaalta jos suurin osa sijoitussalkustasi on korkorahastoissa, voit nostaa kokonaissalkkusi tuotto-odotusta (riskin noston ohella) merkittävästikin sijoittamalla osakerahastoihin.

Oikeanlainen kokonaissalkku on hyvä suunnitella yhteistyössä eQ:n asiakaspalvelijasi kanssa, joka voi auttaa ohjaamaan sijoituksiesi riskitason oikealle tasolle esimerkiksi eläkesäästämisessä ikääsi ja toiveisiisi suhteutettuna.

eQ osakerahastot – vaihtoehdot

eQ:n osakerahastoista löytyy kategorioina alueellisesti sijoittavia rahastoja (kotimaa, Pohjoismaat, Eurooppa, Yhdysvallat, Japani, kehittyvät markkinat), sekä aktiivisesti sijoittavina rahastoina että passiivisesti tiettyä osakeindeksiä seuraavana indeksirahastoina.

Rahastoyhtiönä eQ:n erityisosaaminen on kuitenkin painottunut sektorisijoittamiseen.

Tälläiset rahastot sijoittavat hallinnoimansa varat vain tietylle teollisuudenalalle, kuten perusteollisuus (kemia-, metalli- ja metsäteollisuus), päivittäistavarasektori, sekä terveydenhuolto-ala.

Jos sinulla on näkemystä tietyn alan näkymistä (esimerkiksi pitkän alalla vietetyn uran myötä), mutta et osaa sanoa mitkä yksittäiset firmat alan sisällä nousevat voittajiksi, sektorisijoittaminen on helppo tapa hyötyä alan kasvusta, samalla riskiä pienentäen yhden yksittäisen yrityksen hallinnoinnin suhteen.

Sektorisijoittaminen on tehokas hajautusstrategia riskinhallinnassa yleisimminkin, sillä sektorirahastojen tuottojen profiilit ovat hyvinkin erilaisia erilaisten bisnessyklien aikana.

eQ:n vaihtoehtoihin osakerahastojen suhteen kuuluvat:

eQ Suomi (kotimaiset yhtiöt)
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö (pienet ja keskisuuret pohjoismaiset yhtiöt)
eQ Eurooppa Osinko (eurooppalaiset korkean osinkotuoton yhtiöt)
eQ Eurooppa Indeksi (Euroopan osakeindeksiä seuraavaan Vanguard European Stock Index Fund –rahastoon sijoittava rahasto)
eQ Eurooppa Kiinteistö (eurooppalaiset kiinteistösijoitusyhtiöt)
eQ Globaali Sektorit (kv. sektorivalintaa toteuttava rahasto)
eQ Globaali Yhdyskuntatekniikka ja Energia (kv. energiasektorin sekä yleishyödyllisten palvelujen sektori)
eQ Japani Indeksi (Japanin osakeindeksiä seuraavaan Vanguard Japan Stock Index Fund –rahastoon sijoittava rahasto)
eQ USA Indeksi (USA:n osakeindeksiä seuraavaan Vanguard US 500 Stock Index Fund –rahastoon sijoittava rahasto)
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko (kehittyvät markkinat)
eQ Venäjä (Venäjä)
eQ Kehittyvä Aasia (Aasian kehittyvät markkinat)
eQ Afrikka (Afrikan mantereen yritykset ja julkisyhteisöt)
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi Kehittyvien markkinoiden osakeindeksiä seuraavaan Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund –rahastoon sijoittava rahastot
eQ Frontier Osake (pienemmillä ja vähemmän likvideillä kehittyvillä sijoitusmarkkinoilla toimivat yritykset ja julkisyhteisöt)
eQ Globaali Kuluttaja (kv. päivittäistavarasektori)
eQ Globaali Rahoitus (kv. rahoitussektori)
eQ Globaali Terveydenhuolto (kv. terveydenhuoltosektori)
eQ Globaali Teollisuus (kv. teollisuussektori)
eQ Globaali Perusteollisuus (kv. perusteollisuussektori)
eQ Globaali Teknologia (kv. IT-sektori)
eQ Globaali Telekommunikaatio (kv. telekommunikaatiosektori)
eQ Emerging Agri (kehittyvien markkinoiden maataloustuotanto tai -teknologiasektori)
eQ Emerging Financial (kehittyvien markkinoiden finanssisektori)
eQ Russian Top Picks (Venäjä)
eQ Itä-Euroopan Pienyhtiöt (Itä-Euroopan pienet ja keskisuuret yhtiöt)
eQ Itä-Eurooppa (Itä-Eurooppa)

eQ varainhoito

Kun otat yhteyttä eQ rahastoyhtiöön osakerahastosijoittamisen suhteen, ota huomioon, että voit saada saman konsernin kautta laajasti myös muita sijoittamisen ja varainhoidon palveluja, asiakaspalvelijasi kautta.

eQ varainhoito on itse asiassa ollut vuodesta 2013 Suomen 5. suurin varainhoitofirma, suurimpien kotimaassa toimivien pankkien jälkeen.

Tärkein sektori eQ:n varainhoitoa ovat tarjolla olevat noin 40 erilaista rahastoa, joista voit valita oman sijoitusprofiilisi mukaisen strategian, tuottotavoitteesi ja riskiprofiilisi huomioon ottaen.

Mahdollisiin rahastojen avulla toteutettuihin strategioihin kuuluvat esimerkiksi spekulointi kehittyvien markkinoiden tuotoilla, passiivinen sijoitussalkun hajautus indeksirahastoihin, sekä eläkesäästäminen inflaatiolta tehokkaasti suojaaviin korkorahastoihin.

Voit ottaa eQ:lta myös täyden palvelun yksilöllisen varainhoidon, jossa varallisuutesi hoito tapahtuu yhteistyössä pankin asiakaspalvelijan kanssa, sijoittajaprofiilisi kartoittamisen jälkeen.