Esimerkki ASP-lainasta ja lainan korosta

Käytännön elämästä otettu esimerkki ASP-lainan ottamisesta ja ASP lainan todellisesta korosta Nordean tekemänä.

Kukin pankki antaa asiakkailleen eri tapoja haarukoida ASP-lainaamiseen liittyviä kustannuksia ja menoeriä ennen lainan ottamista.

Alla oleva esimerkki nojaa Nordea pankin antamiin tietoihin ja esimerkin luonnin aikaperiodilla (1/2019) todellisiin korkotasoihin tukeutuen.

Voit hakea esimerkin kaltaista ASP-lainaa Nordeasta, kun ASP-tilillesi on tehty talletuksia vähintään kahdeksan kalenterivuosineljänneksen (3 kk periodi) aikana, ja kunkin kvartaalin aikana tehdyt talletukset ovat yhteensä 150 – 3000 euroa.

Näiden kvartaalien ei tarvitse olla peräkkäisiä kalenterivuosineljänneksiä, vaan voit halutessasi pitää taukoa säästämisessä, kunhan minimivaatimus kvartaaleista täyttyy ennen ASP-lainan hakemista.

ASP-lainaa voit maksimissaan saada hakuhetkellä 9 * ASP-tililläsi olevien säästöjen verran ja maksimissaan 90 % asunnon hankintahinnasta. Lisäksi korkotuetun ASP-lainan määrään vaikuttaa asunnon sijaintikunta. Esimerkiksi Helsingissä ASP-lainan maksimimäärä on 180 000 euroa.

Alla oleva esimerkki, jonka Nordea antaa asiakkalleen ASP-lainasta ja sen korosta on luotu antamaan ne puitteet, joita asiakas voi realistisesti odottaa omalta ASP-lainakokemukseltaan, mutta ei tarkaksi esimerkiksi siitä mitä kukin lainatapaus pitää sisällään.

Nordea #rakaskoti.

Nordean antama käytännön esimerkki ASP-lainasta ja sen korosta

Esimerkki ASP-lainasta (1/2019):

Otat lainaa 100 000 euroa, ja sovit Nordean kanssa laina-ajaksi 23 vuotta sekä lainan koroksi 0,5 %.

Todellinen vuosikorko lainalle on 0,6 %, johon sisältyy kustannuserinä 400 euron avausmaksu sekä lainan maksuerän automaattinen veloitus 2,30 euroa/kk.

Maksuerien lukumääräksi ASP-lainalle tulee 276 kpl. Luoton ja luottokustannusten yhteismäärä on 106 395 euroa ja kuukausimaksu (annuiteetti) on 384 euroa.

Tässä esimerkkitapauksessa Nordea laskee todellisen vuosikoron käyttäen Finanssivalvonnan oletusta lainan määrästä (15/2013 Finanssipalveluiden ja – tuotteiden markkinointi), joka on edustava esimerkki myös suhteessa Nordean ASP-lainoihin.

Laina-aika sekä lainan korko ovat laskennallisesti edustavia esimerkkejä Nordean asiakkailleen tarjoamista ASP-lainoista.

On kuitenkin muistettava, että kyseessä on vain suuntaa antava esimerkki, joka on laskettu käyttäen oletuksia, eikä ASP-lainan esimerkki siten välttämättä vastaa myönnettävän lainan todellista vuosikorkoa.

Kun olet ostamassa kiinteistöä, sinun tulee kustannuspuolelle huomioida lisäksi lainhuuto- ja kiinnityskulut sekä Maanmittauslaitoksen veloittamat viranomaiskulut.


Kiinteistöön vaaditaan myös aina palovakuutus.