ETF rahasto Suomi

ETF rahasto Suomi vaihtoehtoihin kuuluu Seligson & Co:n OMX Helsinki 25 pörssinoteerattu rahasto.

Seligson & Co OMXH25 pörssinoteerattu rahasto on ETF (Exchange Traded Fund), mikä tarkoittaa sitä, että sen osuuksilla käydään kauppaa Helsingin pörssissä muiden pörssissä listattujen osakkeiden tapaan.

Seligsonin ETF on passiivisesti hallinnoitu ETF, joka seuraa kotimaista osakeindeksiä, tarjoten toimivan hajautuksen alhaisiin kustannuksiin (matalat hallintakustannukset ja osakekaupanteon tehokkuus).

Tällainen hajautus on järkevää tehdä esimerkiksi jos uskot kotimaisten osakemarkkinoiden nousevan sijoitusperiodisi aikana, mutta haluat pienentää riskiä yksittäisten Suomessa noteerattujen pörssiyrityksen menestymisen suhteen.

Jos haluaisit kopioida rahaston strategian itsenäisesti toimien, sinun tulisi ostaa kukin osakeindeksissä oleva yksittäinen osake oikeassa suhteessaan, ja ostaa/myydä näitä osakkeita aktiivisesti oikean painotuksen ylläpitämiseksi.

Ostamalla ETF rahasto-osuuden, toteutat saman strategian suoraan, huomattavasti kustannustehokkaammin.

Maailmalla ETF rahastoja on ollut olemassa vuodesta 1993, kun S & P 500 -index fund lanseerattiin Yhdysvalloissa. Suomessa ETF rahastotoiminta alkoi helmikuun 2002 kuluessa, Seligsonin tuodessa OMXH 25 ETF rahastonsa markkinoille.

Sijoitus-instrumenttina Seligson & Co OMXH25 pörssinoteeratun rahaston strategiana on passiivisesti seurata OMX Helsinki 25 –osakeindeksin tuottoa.

Tämä osakeindeksi edustaa vaihdetuimpien osakkeiden kurssikehitystä Helsingin pörssissä, ja se onkin ollut suosittu etenkin sijoitussalkun riskiä pienentävien hajautusstrategioiden sekä Helsingin pörssin suunnasta näkemystä ottavien sijoittajien strategioiden osana.

ETF rahasto Suomi sijoittaminen – Seligson & Co OMXH25

Seligsonin OMXH 25 pörssinoteeratulla rahastolla käydään kauppaa Helsingin pörssissä, osana julkista kaupankäyntiä, ja voit ostaa ja myydä pörssin aukioloaikoina haluamasi määrän rahaston osuuksia kaikkien Helsingissä toimivien osakevälittäjien kautta.

Koska kyseessä ei ole tavallinen sijoitusrahasto, ETF osuuksia ei merkitä tai lunasteta näiden perinteisten rahastojen tapaan, vaan käyt kauppaa ETF:n osakkeilla muiden pörssituotteiden tapaan, arvo-osuustilisi avulla ja aina pörssin kautta.

Samaan tapaan rahaston ostoista ja myynneistä ei ETF-kauppojen suhteen makseta merkintä/lunastus-palkkioita, vaan pelkästään normaalit kaupankäyntipalkkiot pörssivälittäjällesi. Sen takia sinun kannattaa kilpailuttaa osakevälittäjiä, tehdäksesi ETF osuuksilla kaupankäynnistäsi mahdollisimman edullista.

Tavallisista rahastoista poiketen ETF OMXH25 pörssinoteeratun rahaston hintaa ei fiksata pörssipäivän päätteeksi, vaan sen sijaan sen hinta määräytyy reaaliaikaisesti muiden pörssilistattujen tuotteiden tapaan, koko pörssipäivän ajan.

Jos haluat sijoittaa suuren summan Seligsonin ETF OMXH25 sijoitustuotteeseen, saatat tarvita merkintävälittäjän palveluita, jos sijoituksesi ylittää 25 000 kpl rahasto-osuuksia kerralla. Merkintävälittäjinä ETF:n suhteen toimivat Handelsbanken, Deutsche Bank, Evli, Nordea, Morgan Stanley ja Bluefin Europe.

Tälläisten suurten sijoitusten suhteen ajankohtaiseksi saattaa tulla myös uusien rahasto-osuuksien liikkeellelasku, jonka merkintävälittäjä hoitaa yhteistyössä Seligsonin kanssa täyttääksesi tilauksesi, aiheuttamatta ongelmia ETF:n rahaston hinnanmuodostuksen suhteen pörssipäivän aikana.

Ennenkuin sijoitat Seligsonin ETF tuotteeseen, sinun kannattaa välityspalkkioiden kilpailuttamisen ohella vertailla myös muita vaihtoehtoja tällaisen sijoituksen tekoon, ennenkaikkea perinteisten osakerahastojen kautta.

ETF sijoittaminen saattaakin etenkin pienissä sijoitussummissa tulla kalliimmaksi vaihtoehdoksi kuin perinteiset rahastot, johtuen pörssikaupan välityspalkkioiden minimimääristä.