ETF rahastot

ETF rahastot, jonka lyhennys tulee sanoista Exchange Traded Fund (“pörssinoteerattu rahasto”), on pörssissä osakkeiden tapaan noteerattu sijoitusrahasto.

ETF voi hallussapitää erilaisia yhdistelmiä varallisuuseriä, mukaanlukien osakkeita, hyödykkeitä, ja joukkovelkakirjoja, ja rahastolla käydään kauppaa lähelle sen nettoarvoa kunakin pörssipäivän aikana.

Useimmat ETF:t on rakennettu seuraamaan arvoltaan tiettyä indeksiä, kuten osakeindeksiä tai korkoindeksiä. Tämä tuo sijoittajalle vaihtoehdon sijoittaa suoraan ETF:n sen sijaan että hän itse muodostaisi sijoitussalkun, joka olisi koottu tietyn indeksin muodostavista osakkeista tai korkopapereista.

ETF:n etuihin kuuluvat niiden alhaiset kustannukset, mahdolliset veroedut, niiden tuomat yksinkertaiset hajautusedut, ja osakkeidentapaiset ominaisuudet. ETF:t ovatkin nousseet kaikkein suosituimmaksi pörsseissä kauppaa käyvistä arvopapereista.

Voit ostaa ETF:n osakkeita normaalien osakkeiden tapaan pörssissä, käyttäen pörssivälittäjääsi kunkin osakkeen ostoon ja myyntiin.

Tällaisia rahastoja lähellä olevina konsepteina ovat mm. perinteiset rahastot, joiden omistusosuuksia voidaan ostaa kunkin pörssipäivän päätteksi omistusosuuden nettoarvoon. ETF:n arvo puolestaan on lähellä nettoarvoaan myös pörssipäivän läpi.

ETF:ä on ollut sijoituskohteina tarjolla Yhdysvaltain markkinoilla vuodesta 1993 saakka, sekä Euroopassa vuodesta 1999.

Vuoteen 2008 saakka kaikki ETF:t olivat indeksejä passiivisesti seuraavia rahastoja (jossa uusien osakkeiden osto / myynti tapahtui vain viiteindeksin muutosten myötä), mutta Yhdysvalloissa on sallittu vuodesta 2008 myös aktiivisesti hoidettuja ETF:ä.

Kun ETF rahasto muodostetaan, sen osakkeet myydään isoille, hakemusten perusteella hyväksytyille pörssivälittäjille 25 000 – 200 000 osakkeen erissä (joita kutsutaan “luontiyksiköiksi”).

Nämä välittäjät toimivat pörssissä listautumisen jälkeen markkinantekijöinä, varmistaen että ETF:n pörssilistattu arvo seuraa läheisesti sen kunkin hetkistä nettoarvoa, hinnan päivittyessä esimerkiksi amerikan markkinoilla tyypillisesti noin 15 sekunnin välein.

Tämä mekanismi on luotu minimoimaan arbitraasivoittojen määrää, jotka ovat mahdollisia tapauksissa, joissa ETF:n pörssilistattu arvo poikkeaa sen (välityspalkkioilla korjatusta) nettoarvosta. Arbitraasimahdollisuus on olemassa koska kaikki sijoittavat tietävät kunkin ETF:n sisältämän portfolion koostumuksen.

Vuoden 2009 lopussa Yhdysvaltain markkinoilla oli yli 1500 ETF pohjaista rahastoja. Helsingin pörssistä löytyy vain yksi tälläinen rahasto, Seligson & Co:n OMX Helsinki 25 -indeksiosuusrahasto.

ETF arbitraasistrategiat

Jos voimakas sijoittajakysyntä nostaa ETF:n hinnan väliaikaisesti yli sen osakekohtaisen nettoarvon, Yhdysvaltain markkinoilla toimiva arbitraasisijoittaja voi tehdä ETF lyhytmyynnin ja ostaa samanaikaisesti ETF:n komponenttiosakkeita (oikeassa suhteissaan) avoimilta markkinoilta.

Tämän strategian arbitraasivoitoksi (ilman välityspalkkioiden huomioonottoa), kun ETF:n pörssiarvo kohtaa sen nettoarvon (ja arbitraasisijoitukset puretaan), tulee aikaisemman ylihinnoittelun määrä.


Useimmiten tällaiset strategiat on automatisoitu trading-ohjelmistoja hyödyntäen, minkä takia niiden olemassaolo on harvinainen ja kestää vain hetken. Kotimaisilla markkinoilla ongelmaksi arbitraasistrategioiden suhteen voivat tulla lyhytmyynnin toteuttamisen vaikeudet.