Euro sijoitusrahasto

Euro sijoitusrahasto on OP ryhmän hallinnoima rahasto joka sijoittaa lyhytaikaisiin (juoksuaika alle 12 kk) euromääräisiin korkoa tuottaviin kohteisiin.

Tällaisella sijoitusrahastolla on pääasiassa kahdenlaisia riskejä, korkoriskejä sekä luottoriskejä, rahaston sijoittajille suunnatun rahasto esitteen mukaan.

Näistä korkoriski on OP-Euro A rahastolla lyhyiden korkomarkkinoiden riskitasoon suhteutettu ja sitä vastaava.

Tätä riskiä rahasto mittaa modifioidulladuraatiolla, joka Eurolla vastaa enintään 12 kuukauden pituisen rahamarkkinavälineen korkoriskiä.

Rahaston ilmoituksen mukaan, rahaston korkoriskin on modifioidulla duraatiolla mitattuna 0,25 rahaston perustilanteessa.

Luottoriski tulee rahastolle siitä faktasta että sijoituskohteiden arvo voi muuttua luottoriskilisien noustessa tai laskiessa markkinoilla.

Luottoriskilisällä tässä suhteessa tarkoitetaan pääasiassa lainanliikkeeseenpanijan velkojen riskilisää suhteessa valtion liikkeeseen laskemiin velkasitoumuksiin, joiden nähdään olevan markkinoilla riskitön taso.


OP-Euroa suositellaa OP Rahastoyhtiön toimesta varsinkin aloitteleville sijoittajille joilla ei ole kokemusta rahastosäästämisestä tai joilla ei ole halua tehdä riskimpi pitoisia sijoituksia osakemarkkinoille. Toisaalta myös kokeneet sijoittajat saattavat käyttää OP-Euroa kun varoille on tarvetta saada lyhytaikainen sijoituskohde.