Eurooppa rahasto

Eurooppa rahasto tyyppisiä on Suomessa useita, mm. Aktia Rahastoyhtiöltä, Alfred Berg Rahastoyhtiöltä, sekä Aventum Rahastoyhtiöltä.

Rahastoyhtiöitä valvoo Suomessa Finanssivalvonta, jonka lisäksi Suomalaisen sijoittajan on myös mahdollista sijoittaa ulkomaisiin rahastoihin, joiden valvonta on ulkomaisten viranomaisten käsissä.

Suomalaisessa valvonnassa olevista rahastoyhtiöistä löytyvät ainakin seuraavat rahastot, joiden pääasiallinen varojen sijoituskohde ovat eurooppalaiset arvopaperit:

Erikoissijoitusrahasto POP Eurooppa
Sijoitusrahasto Aktia Eurooppa
Sijoitusrahasto Alfred Berg Europe
Sijoitusrahasto Alfred Berg Optimal Europe
Sijoitusrahasto Alfred Berg Small Cap Europe
Sijoitusrahasto Aventum Eurooppa Osake
Sijoitusrahasto Aventum Eurooppa REIT
Sijoitusrahasto eQ Eurooppa Monityyli
Sijoitusrahasto eQ Eurooppa Osinko
Sijoitusrahasto Evli Europe
Sijoitusrahasto Evli European High Yield
Sijoitusrahasto Evli European Investment Grade
Sijoitusrahasto Evli European Smaller Companies
Erikoissijoitusrahasto Handelsbanken Eurooppa Protect
Erikoissijoitusrahasto Handelsbanken Eurooppa Selective
Erikoissijoitusrahasto Handelsbanken Pohjoismaat Selective
Sijoitusrahasto Handelsbanken Eurooppa Aggressiivinen
Sijoitusrahasto Handelsbanken Eurooppa Indeksi
Erikoissijoitusrahasto ICECAPITAL European Stock Index
Sijoitusrahasto ICECAPITAL European Property
Erikoissijoitusrahasto Nordea European Equity Hedge
Sijoitusrahasto Choice European Equities
Sijoitusrahasto Nordea Eurooppa
Sijoitusrahasto Nordea Eurooppa Plus
Sijoitusrahasto Nordea Pro Eurooppa
OP-Eurooppa Arvo -sijoitusrahasto
OP-Eurooppa Kasvu -sijoitusrahasto
OP-Eurooppa Osake -sijoitusrahasto
OP-Eurooppa Osinko -sijoitusrahasto
OP-Eurooppa Pienyhtiöt -sijoitusrahasto
Erikoissijoitusrahasto Danske Europe Enhanced Index
Sijoitusrahasto Danske Eurooppa Osake
Sijoitusrahasto Danske Eurooppa Yhdistelmä
Sijoitusrahasto Danske European Growth
Sijoitusrahasto Danske European Opportunities
Erikoissijoitusrahasto SEB Gyllenberg European Index
Sijoitusrahasto SEB European Property
Sijoitusrahasto SEB Gyllenberg European Equity Value
Sijoitusrahasto SEB Gyllenberg European Optimum
Sijoitusrahasto Seligson & Co Eurooppa -indeksirahasto
Säästöpankki Eurooppa -sijoitusrahasto
Sijoitusrahasto Tapiola Eurooppa
Sijoitusrahasto Ålandsbanken Europe Active
Sijoitusrahasto Ålandsbanken Europe Value

Kansainvälisesti esimerkiksi Morningstar (www.rahastot.kauppalehti.fi) rahastojen informaatiota välittävä yritys luokittelee noin 795 rahasto ns. Eurooppa rahastoiksi kansainvälisesti.

Osa kv. eurooppa rahastoista tosin keskittyy alueellisesti rajallisesti euroopan sisälle sijoittamiseen, keskittyen esim. vain Pohjois-Eurooppaan tai vaikkapa kehittyviin Itä-Euroopan talouksiin.