Evli lyhyen koron rahasto

Evli lyhyen koron rahasto vaihtoehtoihin lukeutuvat Evli Likvidi sekä Evli Lyhyt Yrityslaina sijoitusrahastot.

Evli pankkiiriliikkeen hallinnoimat korkorahastot sijoittavat asiakasvarallisuutensa yleisellä tasolla mm. valtioiden, pankkien, ja yritysten korkopapereihin, ja niiden lyhyeen päähän (alle vuoden juoksuajalla), kun kyseessä on lyhyen koron rahastot.

Lyhyiden korkojen, kuten muidenkin korkorahastojen, riskitasot voivat vaihdella erittäin paljon, joten sinun kannattaa tutustua aina yksityiskohtaisesti kunkin rahaston sääntöihin.

Näistä säännöistä selviää mm. minkätyyppisiä korkopapereita rahasto voi ottaa salkkuunsa, mikä on rahaston strategia sijoitusten myyntiajankohdan suhteen, sekä millaisella kokonaisriskitasolla sijoituksia muodostetaan.

Erilaisista Evlin rahastoista lyhyen koron rahastot sisältävät yleisellä tasolla kuitenkin vähiten riskiä, ja niiden tavoitteena on useimmiten voittaa pankkitalletuksista sijoittajalle tarjolla oleva korko.

Lyhyiden korkojen rahastojen sisällä riskipitoisemmat sijoitukset ovat yrityslainarahastoissa, joissa vastapainona on keskimäärin suuremmat tuotto-odotukset.

Evli Likvidi rahasto

Evlin lyhyen korkojen rahastoista Evli Likvidi on Pohjoismaisiin, euromääräisiin, lyhyisiin korkopapereihin (rahamarkkinapapereihin ja muihin korkoa tuottaviin sijoituskohteisiin) hallinnoimansa varallisuuden sijoittava rahasto.

Rahaston sijoituspäätökset muodostetaan Suomen ja kv. talouden ja korkomarkkinoiden fundamentaalisen analyysin ja sitä pohjustavan tutkimuksen perusteella.

Näiden analyyisen perusteella rahaston salkunhoitajat muodostavat kulloisellakin hetkellä korkonäkemyksen, ja tämän näkemyksen pohjalta varallisuus ohjataan eri juoksuaikojen ja korkoriskien kannalta optimaalisiin sijoituskohteisiin.

Jos olet sijoittaja, joka hakee vakaata tuottoa sekä ennakoitavaa arvonkehitystä, jolla on tarve kassanhallinnan tuottojen nostamiseen (yli pankkitilin korkojen), tai joka etsii väliaikaista parkkeerauspaikkaa sijoitusvarallisuudelleen, Evli Likvidi saattaa olla tilanteeseesi sopiva vaihtohto.

Evlin suosittelema sijoitusaika rahastosijoittajille Evli Likvidin suhteen on minimissään 6 kk.

Evli Lyhyt Yrityslaina rahasto

Evli Lyhyt Yrityslaina rahasto ei ole täysin puhtaasti lyhyisiin korkoihin sijoittava, vaan sen sääntöjen puitteissa varallisuutta voidaa allokoida myös keskipitkän juoksuajan euromääräisiin yrityskorkopapereihin, kuten joukkovelkakirjoihin.

Rahasto hakee tuottoa ei-systemaattista markkinariskiä alentaen, hajauttaen sijoitukse erilaisiin korkopapereihin, joita yritykset ovat laskeneet liikkeelle.

Pääasiassa nämä yritykset ovat eurooppalaisia yrityksiä ja pankkeja, jotka omaavat joko ylemmän (Investment Grade) tai alemman (High Yield) luottoluokituksen lainalleen.

Jos sijoitus on tehty muuhun kuin euromääräisen yrityslainapaperiin, Evli Lyhyt Yrityslaina rahasto suojaa tälläisen valuuttariskin kokonaisuudessaan.

Rahasto saattaa sopia sinulle sijoittajana, mikäli etsit korkorahastoa, joka tarjoaa kilpailukykyistä tuottoa (yli perinteisten rahamarkkinarahastojen), jos tavoitteenasi on löytää aktiivisesti hallinnoitu, hajautettu yrityslainarahasto, sekä jos et halua sitoa sijoitusta määrättyyn sijoituksen pitoaikaan.

Evli suosittelee tällaisen rahaston minimipitoajaksi yli 2 vuoden sijoitushorisonttia.