Evli osakerahastot

Evli osakerahastot valikoimasta löytyy 14 erilaista vaihtoehtoa, mukana maantieteellisille markkinoille ja tietyille talouden sektoreille sijoittavia rahastoja.

Rahastoja hallinnoiva Evli on perustettu vuonna 1985, ja sen 250 sijoittamisen asiantuntijaa ovat sijoittautuneita Helsingin pääkonttorin ohella myös Turkuun, Pietariin, Tallinnaan, Tukholmaan, ja Vilnaan.

Hallinnoituja asiakasvaroja, kaikki sijoitusmuodot (ei pelkästään rahastot) mukaanlukien Evlillä on ollut noin 5,3 mrd. € (6/2013).

Ennenkuin sijoitat Evlin osakkeisiin hallinnoituja varoja sijoittaviin rahastoihin, sinun kannattaa tutustua yksityiskohtaisesti kunkin vaihtoehtoina olevan rahaston sääntöihin, muihin ehtoihin, ja senhetkisen sijoitussalkun sisältöön.

Osakerahastoista löytyy tietyille maantieteellisille alueille, kuten eurooppaan tai globaalisti sijoittavia rahastoja, sekä tietyille toimialoille ja talouden sektoreille sijoittavia rahastoja. Sektori voi olla hyvinkin kapeaalainen, kuten ympäristönsuojeluun liittyvät yritykset.

Verrattuna korkorahastoihin sekä yhdistelmärahastoihin, osakerahastot sisältävät kaikkein eniten riskiä, mutta toisaalta niissä on myös korkein tuotto-odotus.

Siten, jos haluat alentaa sijoitussalkkusi kokonaisriskiä, sinun kannattaa harkita varojen sijoittamista korkorahastoihin (alin mahdollinen riskitaso) sekä yhdistelmärahastoihin (joissa mukana on korkosijoituksia ja osakkeita).

Osakerahastojen sisällä käytetyt strategiat, riskitasot, sekä tuotto-odotukset voivat vaihdella erittäin paljon, joten varmistu aina että olet ok rahaston tuoman riskitason suhteen ennen sijoittamista.

Korkeariskisimpiä osakerahastoja ovat yleensä spekulatiiviset kehittyvien markkinoiden, kuten Venäjän, osakerahastot. Myös tietyt kokonaismarkkinoita kapeammat toimialat, kuten perusteollisuus, ovat herkempiä suhdannevaihteluille ja tuottojen volatiliteetille.

Rahastojen avulla voit kuitenkin jo muutamalla rahastolla saada erittäin kattavan hajautuksen, tai vastaavasti ottaa näkemystä tietystä talouden sektorista, ottamatta suurta riskiä yksittäisen talouden sektorilla toimivan firman menestyksestä.

Suositeltuna minimipitoaikana osakerahastojen suhteen Evlillä on 7 vuotta.

Evlin tarjoamat osakerahastot ovat aktiivisesti hoidettuja, eli niiden salkunhoitajat pyrkivät tuottamaan yli vertailuindeksinsä aktiivisella osakkeiden valinnalla ja myynnillä, kunkin markkinatilanteen mukaan.

Toisaalta tähän Evlin käyttämään yleisstrategiaan kuuluu myös salkun hajautus useaan eri osakkeeseen, joka toimii kokonaisriskiä pienentävänä tekijänä.

Evli osakerahastot lista

Kun valitset osakerahastoa Evlin valikoimista, käytössäsi on firman rahastojen luokittelu 9 eri riskiluokkaan, sijoitusstrategian ja odotetun riski/tuotto -suhteen perusteella mitattuna.

Evli Eurooppa
Evli Ilmasto
Evli Japani
Evli Kehittyvät Markkinat
Evli Maailma
Evli New Republics
Evli Pohjois-Amerikka
Evli Pohjoismaat
Evli Ruotsi Osakeindeksi
Evli Ruotsi Pienyhtiöt
Evli Ruotsi Select
Evli Suomi Pienyhtiöt
Evli Suomi Select
Evli Venäjä