Evli Pankki

Evli Pankki on suomalainen investointipankki ja merkittävä varainhoitaja, jonka asiakkaisiin kuuluvat etenkin instituutiot, yritykset, sekä varakkaat yksityishenkilöt.

Kaiken kaikkiaan pankin parhaiten tunnetut ja keskeiset palvelut liittyvät varallisuudenhoitoon, osake- ja johdannaisvälitykseen, sijoitustutkimukseen, ja corporate finance -palveluihin, kuten yritysostoihin ja fuusioihin.

Firma perustettiin vuonna 1985, ja on alusta saakka pyrkinyt olemaan edelläkävijä pääomamarkkinoilla, sekä teknologian hyväksikäytön että uusimpien finanssituotteiden suhteen.

Näiden uusien ratkaisujen tarjoamisen kautta firma on löytänyt kasvavan markkinaosuuden Suomen finanssimarkkinoilla, siten, että esimerkiksi osakevälityksessä Evli välittää noin 1,2 % transaktioista, ja sen rahastoihin on sijoitettuna noin 4,7 % maan rahastovarallisuudesta.

Hallinnoidut asiakasvarat ovat itse asiassa (nettomääräisenä) olleet noin 5,4 miljardia euroa (2013). Koko konsernin palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä.

Suuri osa näistä työntekijöistä työskentelee eri muodoissaan olevan asiakaspalvelun parissa, ja Evli tunnetaankin hyvästä asiakaspalvelustaan ja pyrkimyksestä rakentaa pitkäaikaisia asiakassuhteita.

Tämä asiakkaiden erinomainen tuntemus mahdollistaa esimerkiksi keskisuurten yritysten kasvun pankin avulla aina pörssilistautumisen tasolle saakka.

Suomen toimintojen lisäksi voit asioida Evlin kanssa myös Ruotsissa, Virossa, Liettuassa, ja Venäjällä.

Näiden paikallisten markkinoiden tuntemuksensa ansiosta firma onkin tullut tunnetuksi mm. monipuolisista ratkaisuistaan erilaisten ulkomaantoimintojen rahoitusten ratkaisujen sekä maarahasto sijoitusrahastojensa salkunhoitajien osaamisen suhteen.

Osana pankin verkkopalveluja on olemassa myös ns. “Verkkopankkiiri” ja My Evli -palvelu, jossa myös yksityishenkilöt voivat sijoittaa Evlin käyttämiin viiteen eri strategiaan, 30 000 euron minimisijoituksella (2013).

Varat hoidetaan Evlin puolelta varainhoitona, jossa eri asiakkaiden sijoittamat varat on vain ryhmitetty saman strategian alle kustannustehokkaasti. Tyypilliseen varakkaiden yksityisten henkilöiden varainhoitoon verrattuna tähän varainhoitoon pääsee mukaan pienemmällä summalla, mutta vähemmällä henkilökohtaisella asiakaspalvelulla.


  • Evli Pankki Oyj
  • Aleksanterinkatu 19 A, 4 krs.
  • 00101 Helsinki
  • www.evli.com

Leave a Comment