Factoring rahoitus

Factoring rahoitus on finanssitransaktio, jossa yritys myy myyntisaatavansa (laskunsa) kolmannelle osapuolelle alennettuun hintaan.

Rahoitusmuodossa on siten kolme osapuolta: myyntisaatavan myyjä, velallinen (yleensä myyjän asiakas), sekä factoring rahoittaja.

Myyntisaatava on taloudellinen varallisuuserä, joka liittyy velallisen velvollisuuteen maksaa hänen myyjälle velkaa olevat rahat, useimmiten liittyen joko saatuun palveluun tai myytyihin tuotteisiin.

Myyjä voi tällaisen myyntisaatavan luonnin myötä myydä sen (yksittäin tai useita myyntisaatavia yhdessä) alennettuun hintaan kolmannelle osapuolelle, factoring yritykselle, muuttaakseen myyntisaatavan välittömästi rahaksi.

Myyntisaatavan myynti siirtää sen omistuksen factoring yhtiölle, jolle siirtyvät myös kaikki myyntisaatavaan liittyvät oikeudet.

Tärkein näistä oikeuksista on vastaanottaa velalliselta laskuun liittyvät suoritukset. Toisaalta factoring yhtiön (useimmissa factoring muodoissa) täytyy myös vastata siitä luottoriskistä, joka toteutuu, jos velallinen jättää laskunsa maksamatta.

Useimmiten velalliselle ilmoitetaan myyntisaatavan myynnistä, jonka jälkeen factoring yhtiö hoitaa velallisen laskuttamisen ja perintään liittyvät toimenpiteet.

Jos tällaista ilmoitusta ei tehdä, myyntisaatavan myynyt yhtiö toimii factoring yhtiön agenttina, keräten laskuun kuuluvat suoritukset.

Yleisimmin ns. ‘advance‘ factoring toimintaan liittyy kolme pääkohtaa:

1) etukäteissuoritus, prosenttimääräisesti laskun nimellisarvosta, joka maksetaan myyntisaatavan myyjälle myyntihetkellä,
2) reservi, joka on jäljelle jäävä osa laskun myyntihinnasta, joka pidätetään maksusta siihen saakka kunnes velallinen on maksanut velkansa, sekä
3) alennus, joka vähennetään reservistä factoring yhtiön toimesta (muiden kustannusten kanssa), kun velallinen on maksanut velkansa, ennenkuin reservi maksetaan myyntisaatavan myyjälle.

On hyvä huomata, että tällaista factoringia ei yleensä kansainvälisesti pidetä lainana.

Lainaamisessa lainanantaja arvioi yhtiön itsensä luottokelpoisuuden, mutta factoringissa tärkeänä seikkana ovat yhtiön asiakkaiden luottokelpoisuudet.

Siten factoring on yleensä strukturoitu varallisuuserän, myyntisaatavan, ostoksi.

Factoring toimintaan liittyy myös reverse factoring rahoitus, josta käytetään myös nimitystä arvoketju rahoitus.


Reverse factoring toiminnassa factoring rahoituksen aloittaa myyjän sijasta ostaja. Tällaisen factoring rahoituksen hyötyinä on ostajalle rahoituksen järjestäminen velalleen, ja myyjälle usein parempi factoring rahoituskorko.