FIM korkorahastot

FIM korkorahastot vaihtoehdoista löytyy vaihtoehtoja aina rahamarkkinarahastoista korkeatuottoisiin yrityslainoihin saakka.

Erilaisista S-Pankin omistaman FIM:in rahastoista korkorahastoihin liittyvät tuotto-odotukset ovat kaikkein alhaisimmat, mutta samoin myös niiden riskiprofiilit ovat keskimäärin alhaisimmat.

Voit lisätä riskiä (ja tuotto-odotusta) sijoitussalkkusi suhteen sijoittamalla myös FIM yhdistelmärahastoihin, joiden strategia sijoittaa hallinnoitavat varat sekä korkopapereihin että osakemarkkinoille, aktiivisesti hoidetuissa rahastoissa aina kulloisen markkinatilanteen mukaisessa suhteessa.

Korkorahastojen sisällä toteutettavat strategiat vaihtelevat voimakkaastikin, ja sinun kannattaa aina tutustua yksityiskohtaisesti FIM rahastojen sääntöihin ja avaintietoesitteeseen.

Näistä tiedotteista löytyy tarkat kuvaukset siitä, mille markkinoille finanssituotteisiin rahasto sijoittaa varasi, mitä strategiaa rahasto noudattaa kunkin sijoituksen avaamisen ja sulkemisen suhteen, sekä miten rahasto hallinnoi sijoitusten riskiä.

Näiden sääntöjen ohella Suomessa rahastoyhtiöiden toimintaa valvoo Finanssivalvonta, kun taas valtiovarainministeriö antaa rahastoyhtiöille toimiluvan, perustuen sijoitusrahastolakiin.

Kukin korkosijoitusrahasto noudattaa sääntöjä, jotka ovat ensin rahastoyhtiön hallituksen hyväksymiä ja myöhemmin Finanssivalvonnan vahvistamia.

FIM korkorahastot sijoittaminen

Korkorahastoja käytetään monenlaisiin sijoitusstrategioihin, ja tällaisten rahastojen avulla myös ulkomaisiin korkopapereihin hajautetusti sijoittaminen on yksinkertaista.

Useimmiten korkorahastojen käytöllä pyritään tuomaan tasaista tuottoa, jossa sijoittamisen kustannukset on minimoitu, riski on hajautettu useampiin korkokoreihin, ja tuotto-odotus ylittää inflaatio-odotukset, esimerkiksi osana eläkesäästämis-suunnitelmaa.

Koska korkorahastojen normaali volatiliteetti lyhyelläkin aikavälillä on tyypillisesti suhteellisen pieni, niihin sijoittaminen antaa option lyhentää sijoitushorisonttia joustavasti elämäntilanteiden muuttuessa.

Kaikkein alhaisin riski FIM korkorahastoista sisältyy “FIM LIKVIDI” rahastoon, joka on euroalueelle sijoittava rahamarkkinarahasto. Rahasto etsii tuottoja, joilla pyritään voittamaan vain perinteisestä pankin säästötilistä saatu käteistuotto, sekä suojaamaan käteisvarat tehokkaasti inflaatiolta.

Korkotuotteista korkeariskisin vaihtoehto on puolestaan “FIM EURO HIGH YIELD” erikoissijoitusrahasto, joka hajauttaa rahansa korkeatuottoisiin ja korkeariskisiin yrityslainoihin. Rahaston strategiana on etsiä valtionlainoja korkeampaa tuottoa, mutta osakemarkkinoita alemmalla riskillä.

Yrityslainoihin sisältyy aina joukko osakemarkkinoilta tuttuja riskejä, mukaanlukien konkurssiriski (sekä euroalueen ulkopuolinen valuuttariski ja poliittinen riski ulkomaisten korkopapereiden kanssa), jota sijoitusrahastot kuitenkin alentavat sijoituskorinsa suhteen hajauttamalla hallinnoimansa varallisuuden useampaan erilliseen yrityslainapaperiin.

FIM:ltä tarjolla olevat korkorahastot ovat:

FIM Euro
FIM Euro High Yield
FIM Kehittyvä Korko
FIM Korko Optimaattori
FIM Likvidi
FIM Real
FIM Top Yield