FIM lyhyen koron rahastot

FIM lyhyen koron rahastot ovat tarjolla “FIM Likvidi” rahastona, jossa sijoittajien varallisuus on hajautettu alle vuoden pituisiin euromääräisiin korkopapereihin.

Finanssiyrityksenä FIM on yksi Suomen tunnetuimpia alallaan, ja voit rahastojen lisäksi (asiakaspalvelijasi kautta) hyödyntää myös firman muita säästämis- ja varainhoitopalveluja.

Suurimmat asiakaskunnat FIM:n tuotteille löytyvät segmenteistä yksityissijoittajat, yritykset, yhteiset, kuin myös suuret, keskeiset kotimaiset instituutiotkin.

Kuten muissakin rahastoyhtiöissä, FIM korkorahastot on rakennettu tuomaan keskimäärin vakaampia, vähemmän riskisiä tuottoja sijoitussalkkuihin.

Osana laajempaa sijoitusportfoliota, josta löytyy myös vaikkapa arvometalleja ja osakkeita, korkosijoitukset tuovat hajautusetua ja parempaa ennakoitavuutta kokonaistuottoihin pitkällä aikavälillä.

Näistä korkotuotteista kaikkein vähäriskisimmät vaihtoehdot löytyvät juuri lyhyen koron päästä, etupäässä rahamarkkinapapereista, mutta näissäkin sijoituksissa on riskiä eri sijoituskohteiden välillä (vaikkapa lyhyet yrityslainapaperit vs. parhaan luottoluokituksen valtioiden lyhyet korkopaperit).

Siten sinun tulisikin aina tutustua yksityiskohtaisesti rahaston esitteeseen, sen ajankohtaiseen salkkuun, ja rahaston sääntöihin, ymmärtääksesi miten rahaston riskit muodostuvat ja miten tuotto-odotus on rakennettu, sekä vastaavatko nämä omaa sijoitusfilosofiaasi.

Jos etsit korkopapereista korkoampaa tuottoa, sinun kannattaa tutustua myös FIM korkeampiriskisiin korkovaihtoehtoihin, joissa sijoituskohteina käytetään pidempiaikaisia joukkovelkamarkkinoita, kehittyvien markkinoiden korkotuotteita, sekä yrityslainoja.

FIM luottaa korkorahastoissaan aktiiviseen ja kantaaottavaan salkunhoitoon, joka tarkoittaa etteivät nämä rahastot ole tiettyä indeksiä seuraavia tuotteita, vaan niiden tuotto voi poiketa huomattavastikin vertailuindekseistään.

Aktiivisen salkunhoidon negatiivisena puolena ovat passiivisiin, indeksejä seuraaviin tuotteisiin verrattuna korkeammat hallintakulut, mutta toisaalta myös potentiaali indeksiä suurempiin tuottoihin.

FIM lyhyen koron rahastot – FIM Likvidi

FIM sijoitustalolta löytyy lyhyisiin korkorahastotuotteisiin vain yksi vaihtoehto, FIM Likvidi.

FIM Likvidi -rahasto toimii rahamarkkinarahastona, jossa sijoittamasi varallisuus sijoitetaan edelleen pääsääntöisesti alle 1 vuoden pituisiin, euromääräisiin korkopapereihin.

Näiden sijoitusten sisällä tärkeimpiä kohteita ovat historiallisesti olleet valtioiden lyhyet velkasitoumukset, kuntien kuntatodistukset, sekä pankkien sijoitustodistukse ja yritysten liikkeellelaskemat lyhyet yrityskorkopaperit.


Rahaston tavoitteena on yksinkertaisesti tuottaa tavallista pankkitalletusta parempi tuotto, suojaten sijoituksen arvoa muun muassa inflaatiolta. Usein tälläistä rahastoa käytetäänkin kassavarallisuuden väliaikaisena sijoituskohteena ja “turvasatamana” osakemarkkinoiden volatiliteetin kasvaessa.