FIM rahastot

FIM rahastot ovat osa FIM pankkiiriliikkeen varainhoitopalveluja, ja rahastoja hoitavat yksi Suomen kokeneimmista salkunhoitajatiimeistä.

Yksilöllisen ja rahastomuotoisen varallisuudenhoidon palvelujen lisäksi FIM tarjoaa arvopaperivälitystä, strukturoituja sijoitusobligaatioita sekä sijoitustoimintaa täydentäviä ja tukevia talletus- ja luototustuotteita.

FIM on noin 200:n sijoitusalan ammattilaisen, henkilöstön omistama, suomalainen sijoituspalvelutalo.

FIMissä kaikki rahastonhoitajat toimivat Helsingistä käsin, joka lisää salkunhoitajille mahdollisuutta reagoida eri markkinoiden tapahtumiin ja välittää tieto tapahtuneesta asiakkaille suoraan ilman välikäsiä.

Erilaisista rahastovaihtoehdoista FIM tarjoaa osakerahastot, korkorahastot, ja yhdistelmärahastot.

Yhteenlaskettuna näissä rahastoissa on ollut sijoitettuna varallisuutta noin 1,6 miljardia euroa, joka antaa FIM Rahastoyhtiölle 3,05 prosentin markkina-osuuden Suomessa.

Näistä FIM osakerahastot sijoittavat osakkeisiin rahastosääntöjensä puitteissa, esimerkiksi sijoituskohteiden maantieteellisen sijainnin perusteella.

FIM osakerahastovalikoimiin kuuluvat:

 • FIM Brazil
 • FIM BRIC+
 • FIM China
 • FIM Emerging Europe
 • FIM Fenno
 • FIM Green Energy
 • FIM India
 • FIM Mondo
 • FIM Mondo A
 • FIM Nordic
 • FIM Rento
 • FIM Rohto
 • FIM Russia
 • FIM Russia Small Cap
 • FIM Sahara
 • FIM Tekno
 • FIM Ukraine
 • FIM Unioni
 • FIM Visio

Korkorahastoja on myös useanlaisia, joista lyhyen koron rahastot sijoittavat yleensä laina-ajaltaan alle vuoden pituisiin rahamarkkinainstrumentteihin.

Pitkän koron rahastot puolestaan sijoittavat pääasiassa laina-ajaltaan yli vuoden pituisiin korkopapereihin, ja niihin voi kuulua myös luonteeltaan ns. high Yield -lainat, mikäli näin on määritelty rahaston sijoitusstrategiassa.

FIM korkorahastovalikoimiin kuuluvat:

 • FIM Euro
 • FIM Euro High Yield
 • FIM Kehittyvä Korko
 • FIM Korko Optimaattori
 • FIM Likvidi
 • FIM Real

FIM yhdistelmärahastot ovat sijoitusrahastoja, jotka sijoittavat sekä korkoinstrumentteihin että osakkeisiin, yleensä siten, että rahaston salkunhoitaja analysoi painotuksen markkinatilanteen mukaisesti.

FIM korkorahastovalikoimiin kuuluvat:

 • FIM Forte
 • FIM Piano
 • FIM Varainhoito 30
 • FIM Varainhoito 70

Kaikkien rahastojensa puitteissa FIM tunnetaan varsinkin kehittyvien markkinoiden rahastoistaan, joissa sen Venäjärahasto, joka aloitti toimintansa vuonna 1998, on ollut yksi vanhimpia ja menestyksekkäimpiä.

FIM:n rahastoihin sijoittamisen voi aloittaa oman verkkopankkisi tai sijoitustilisi kautta. Jos et ole ennestään FIM:n asiakas, voit aloittaa asiakkuuden ottamalla yhteyttä pankkiiriliikkeen asiakaspalveluun, joka ohjaa eteenpäin rahastosijoittamisen aloittamisessa.

Voit sijoittaa FIM rahastoyhtiön rahastoihin myös rahastosäästämisen kautta, jossa tarkoitus on säästää säännöllisesti kuukausittain rahasto-osuuksiin.

Leave a Comment