FIM varainhoito

FIM varainhoito on saavuttanut merkittävän aseman sekä Suomen yksilöllisen varainhoidon että rahastovarainhoidon alueilla.

FIM pankkiiriliike on henkilöstön omistama suomalainen yritys, jonka sijoitus- ja varainhoitopalvelujen asiakkaisiin kuuluu yksityishenkilöitä, yrityksiä ja instituutioita.

Varainhoito tapahtuu aktiivisen, asiakkaan riskin ja tavoitteiden mukaan räätälöidyn, salkunhoidon kautta, eikä odotettu tuotto perustu siten esimerkiksi passiiviseen indeksisijoittamiseen.

Aktiivisen varainhoidon kulmakiviin kuuluvat varsinkin sijoituskohteiden valinta, hajautus riskinhallinnan mekanismina, ja position avaamisen ja sulkemisen ajoitus.

Tämän vuoksi FIM:in varainhoidon asiakkaiksi hakautuu varsinkin sellaisia sijoittajia, joiden oma aika ei riitä markkinoiden seuraamiseen, tai jotka tarvitsevat ulkopuolista näkemystä sijoituspäätöstensä tueksi.

Yksityishenkilöille ja yrityksille tarjottuihin varainhoitopalveluihin kuuluvat:

  • Yksilöllinen, räätälöity varainhoito
  • FIM Rahastovarainhoito

Näistä yksilöllisessä varainhoidossa sijoitukset voidaan kohdistaa sekä suoraan osake- ja korkomarkkinoille että rahastoihin, asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Instituutioiden suhteen FIM:in asiakaskuntaan kuuluu muun muassa joukko henki- ja eläkevakuutusyhtiöitä, kuntia, seurakuntia, yrityksiä, sekä yleishyödyllisiä yhteisöjä.

Kaiken kaikkiaan FIM:llä työskentelee noin 200 henkilöä, joista varainhoidossa toimivat erikseen määritellyt varainhoidon asiantuntijat, sekä joukko analyytikkoja, joiden raporttien pohjalta sijoitustoimintaa usein ohjataan.

Parhain tapa aloittaa varainhoito palvelu FIM:n kautta on ottaa yhteyttä firman asiakasneuvontaan, jonka yhteystiedot löytyvät pankkiiriliikkeen virallisilta nettisivuilta, osoitteessa www.fim.com.