FIM Venäjän rahastot

FIM Venäjän rahastot valikoimasta löytyy sekä suuriin yrityksiin sijoittava FIM Russia rahasto sekä pienempiin firmoihin panostava FIM Russia Small Cap.

FIM on yksi monipuolisimmista kotimaisista rahastoyhtiöistä, ja sen osakesijoitusrahastoista löytyy vaihtoehtoja aina globaaleista sijoitusstrategioista maantieteellisesti rajattuihin strategioihin saakka.

Venäläisiä osakkeita saattaa löytyä rahastoyhtiön vaihtoehdoista useammastakin, mukaanlukien FIM BRIC+, FIM BRIC+ Small Cap, ja FIM Mondo. Tosin näissä rahastoissa Venäjän markkinoille sijoittaminen on vain yksi osa isompaa strategiaa ja salkun hajautusta.

FIM rahastoyhtiön Venäjälle sijoittavat rahastot pyrkivät hyötymään sekä Venäjän että entisen Neuvostoliiton maissa toimivien yritysten positiivisista näkymistä. Näiden yritysten näkymät on usein sidottu maan riippuvuuteen maailman raaka-aineiden hinnoista, etenkin suhteessa öljyn- ja kaasusektorin tuottoihin.

Venäjä on kuitenkin kehittyvänä markkina-alueena vasta kehityskaarensa alussa, ja sen kehittyessä vuosien kuluessa myös maan pankit, vähittäiskaupan toimijat, sekä muut kotimarkkinoista riippuvaiset firmat tulevat mielenkiintoisiksi sijoituskohteiksi.

Toisaalta FIM:n rahastot voivat sijoittaa varojaan sääntöjensä puitteissa myös yhtiöihin, joille Venäjä on vain merkittävä markkina-alue.

Koska kyseessä on spekulatiivinen markkina-alue korkealla tuoton volatiliteetilla (Venäjälle sijoittavilla rahastoilla on FIM:n korkein riskiluokitus, 7/7), näiden rahastojen suositellut vähimmäissijoitusajat ovat erittäin pitkät 5-10 vuotta.

Lisäksi sinun kannattaa hajauttaa sijoitusportfoliotasi voimakkaasti myös muihin, vähemmän riskisiin osakeluokkiin sekä korkopapereihin.

FIM Russia sijoitusrahasto

FIM Russia sijoitusrahasto sopii sijoittajalle, joka luottaa Venäjän talouskasvun jatkuvan, etenkin maan suurten ja keskisuurten yritysten suhteen, joihin rahasto sijoittaa hallinnoimansa varallisuuden.

Rahasto on aktiivisesti hallinnoitu, joka tarkoittaa sitä, että se pyrkii aktiivisella osakkeiden valinnalla voittamaan vertailuindeksinsä, joka on MSCI Russia 10/40 (tr) euroissa laskettuna. Tämä vertailuindeksi kuvaa venäläisten suurten ja keskisuurten yritysten osakkeiden arvonkehitystä, mukaanlaskettuna myös niiden maksamat osingot.

Sijoitusrahasto laitta hallinnoimansa varallisuuden pääasiassa Venäjän osakemarkkinoille ja muiden entisen Neuvostoliiton maiden yhtiöiden osakkeisiin. Mukana voi olla lisäksi firmoja, joille Venäjä on vain merkittävä markkina-alue.

Rahaston sijoitusstrategia perustuu pääosin osakekohtaisiin tekijöihin, kun taas yleiset toimialaa tai Venäjän taloutta koskevat makrotekijät ovat vain toissijaisia päätöksenteon perusteita. Yksityiskohtaisissa osakkeiden valinnassa mukaan kuuluvat myös rahastonhoitajan henkilökohtaiset tapaamiset yritysjohdon kanssa.

Riskeinä rahastossa on kunkin salkussa olevan yrityksen yrityskohtaisten riskien lisäksi mm. valuuttariski, sillä sijoitukset tehdään ovat etupäässä muissa valuutoissa kuin euroissa. Lisäksi kaikkien kehittyvien markkinoiden osakkeisiin liittyy likviditeettiriski siitä, että rahaston sijoitusten muuttaminen
käteiseksi ei tapahdu odotetussa ajassa.

FIM Russia Small Cap

FIM Russia Small Cap sijoitusrahasto on luotu suomalaiselle sijoittajalle, joka uskoo Venäjän talouskasvuun ja sen jatkumiseen.

Small Cap -rahastona kyseessä on kasvaviin yrityksiin sijoittava osakerahasto, jossa strategiana on yrittää hyötyä etenkin Venäjän valtion infrahankkeista ja tietojärjestelmäprojekteista tulevaa talouskasvua pienten yritysten joukossa.

Aktiivisesti hallinnoituna rahastona firma yrittää löytää maan pienistä ja keskisuurista yrityksistä myös niitä sijoituskohteita, jotka hyötyvät venäläisten kuluttajien vaurastumisesta ja paikallisen kulutuskysynnän kasvusta.

Sijoituskohteet löytyvät maan omien pienten ja keskisuurten pörssiyritysten lisäksi myös muiden entisen Neuvostoliiton alueella olevien maiden kasvuyrityksistä. Salkkuun voi kuulua myös firmoja, joille FIM arvioi Venäjän olevan vain merkittävä markkina-alue.

Tavoitteena rahastolla on tuottaa sijoitetuille varoille mahdollisimman hyvää pitkän aikavälin tuottoa, ilman vertailuindeksiä, toisin kuin FIM Russia sijoitusrahastossa on asianlaita.


Koska kyseessä on erittäin spekulatiivinen kehittyvien markkinoiden osakerahasto, rahaston riskit ovat merkittävät, riskiluokkaa 7/7 (korkein FIM:n riskiluokista). Tätä korkeaa riskiä vastaa kuitenkin potentiaali korkeista tuotoista pitkällä aikavälillä, ja rahaston minimisijoitusajaksi suositellaankin vähintään 5-10 vuotta.