Finlandia sijoitus

Finlandia sijoitus on pankeista riippumaton, sijoituspalveluita tarjoava konserni, jolla on konttoreita 12:sta paikkakunnalla eri puolilla maata.

Firmalla on investointipankki toiminnassaan neljä päätoimi-aluetta: omaisuudenhoito, rahastot, arvopaperinvälitys sekä arvopapereiden liikkeeseenlaskujen järjestäminen.

Koska yritys on perinteisistä pankeista riippumaton, sen suositukset eivät ole sidottuja tietyn pankkiryhmittymän finanssituotteisiin, vaan ratkaisut voidaan aina räätälöidä yksityiskohtaisesti sinulle parhaiten sopiviin ratkaisuihin kaikista mahdollisuuksista.

Toisaalta Finlandialta löytyy myös oma sijoitusrahastoperhe, joiden sijoitussalkkujen koostumukset on luotu tyypillisimpiä kotimaisia sijoitustarpeita silmälläpitäen.

Firma käyttää ulkopuolisten rahoitusratkaisujen hakuun suomalaisten pankkien ohella myös kv. pankkikumppaniverkostoa, jonka kautta voit ottaa käyttöösi myös mm. eksoottisemmat arvopapereiden liikkeellelaskujen rahoitusratkaisut.

Finlandian toiminnan kulmakivenä ovat pitkäaikaiset private banking asiakassuhteet, jossa sijoitusyhtiö pyrkii joustavasti vastaamaan kaikkiin elämäsi tärkeisiin periodeihin palveluillaan, mutta aktiivisella omaisuudenhoidolla, jolla myös lyhyen aikavälin rahoitustarpeesi otetaan huomioon.

Finlandia sijoitus – riskienhallinta

Yksi modernin sijoittamisen kulmakivistä on riskienhallinta, joka Finlandian kohdalla lähtee jo firman hallituksen vahvistamista periaatteista, joita operatiivinen johto toteuttaa käytännössä, ja jotka mukautetaan asiakkaiden yksilöllisiin riskiprofiileihin ja elämäntilanteeseen.

Finlandian oman toiminnan riski on suhteellisesti moniin muihin alalla toimiviin yrityksiin verrattuna alhainen, sillä firmalla ei ole luotonmyöntötoimintaa eikä omaa kaupankäyntivarastoa, eikä siten näihin liittyviä markkinariskejä toiminnan jatkuvuuden suhteen.

Sijoitustoimintaa harjoittavana yhtiönä Finlandia on lisäksi Suomen Finanssivalvonnan alainen yritys, joka osaltaan takaa toiminnan minimivaatimusten täyttymisen muun muassa vakavaraisuuden suhteen.

Sijoittamisen ja säästämisen ratkaisut

Kun otat yhteyttä Finlandiaan sijoittamisen tai säästämisen ratkaisujen hakemiseksi, yritys selvittää aina elämäntilanteesi ja tavoitteesi rahoitusratkaisujen suhteen.

Useat firman asiakkaista ovat yrittäjiä tai yrittäjähenkisiä ihmisiä, joiden tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu mm. yritystoiminnan häiriötön jatkuminen ja mahdollisuus keskittyä omaan osaamiseen, perheen taloudellisen tulevaisuuden varmistaminen, sekä unelmien toteutus.

Nämä näkökulmat selvitetään aina konsultaationa yrityksen asiakaspalvelijan kanssa, mutta sinun kannattaa miettiä tavoitteitasi ja toiveitasi jo ennen käyntiä yrityksen toimistolla.

Finlandian puolelta sinulle tuleva asiakasvastaava työskentelee kanssasi tavoitteenaan koordinoida varainhoidon prosessia kokonaisuutena, jossa lopputuloksena on useimmiten pitkän aikavälin strategia, viiden askeleen mallin kautta:

1. Asiakasprofiilin luominen
2. Sijoitustavoitteiden määritteleminen
3. Omaisuudenhoitosuunnitelman laatiminen
4. Ehdotuksen hyväksyminen ja käyttöönotto
5. Strategian valvonta, varojen hoito, ja raportointi

Koska yritys pyrkii toimimaan mahdollisimman läpinäkyvästi, olet aina ajantasalla siitä, miten hyvin hyväksymääsi sijoitusstrategiaa toteutetaan, ja tarpeen tullen voit tietysti muuttaa strategiaa.

Finlandia sijoitus – toimistot

HELSINKI
Aleksanterinkatu 44
00100 Helsinki

JOENSUU
Kauppakatu 26 B
80100 Joensuu

KOKKOLA
Korpintie 8
67100 Kokkola

FORSSA
Hämeentie 7
30100 Forssa

MIKKELI
Mannerheimintie 1
50100 Mikkeli

OULU
Kirkkokatu 8 A 6
90100 Oulu

PORI
Antinkatu 13 B 43 B
28100 Pori

ROVANIEMI
Koskikatu 27B 308
96100 Rovaniemi

SEINÄJOKI
Jouppilantie 13
60320 Seinäjoki

TAMPERE
Hämeenkatu 17
33200 Tampere

TURKU
Kauppiaskatu 8
20100 Turku

VAASA
Pitkäkatu 37
65100 Vaasa