Finnvera rahoitus

Finnvera rahoitus on tarjolla kotimaisille yrityksille lainoina, takauksina, pääomasijoituksina, sekä vientitakuina.

Finnvera, joka on julkinen, Suomen valtion omistama yhtiö, hoitaa suoran rahoittamisen lisäksi sijoitustoimintaansa myös tytäryhtiöidensä kautta.

Näihin tytäryhtiöihin kuuluvat Veraventure Oy, Aloitusrahasto Vera Oy, ja Matkailunkehitys Nordia Oy.

Lisäksi Finnveran omistama Suomen Vientiluotto Oy toimii OECD-ehtoisten vientiluottojen ja alusrahoituksen alalla.

Pääomasijoitusten ohella Finnvera rahoittaa eri tavoilla kotimaista pientä ja keskisuurta yritystoimintaa.

Esimerkiksi vuoden 2013 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana (periodilla 30.6.2013 saakka) Finnvera rahoitettuja kasvuyrityksiä oli yli 1000, ja aloittavia, uusia yrityksiä yli 1800.

Kokonaisuudessaan Finnveran rahoittamia asiakasyrityksiä tällä periodilla oli noin 30 000.

Aloittavien yritysten rahoittamiseen Finnvera tarjoaa useita erilaisia mahdollisuuksia.

Voit hakea rahoitusta muun muassa pääomasijoituksena, investointilainana, käyttöpääomaluottona, sekä siltarahoituksena (avustusten maksua edeltävälle ajalle).

Näistä yrityksesi voi olla ehdokas Finnveran suoralle pääomasijoitukselle, jos kyseessä on aikaisen vaiheen teknologiayritys tai teknologiaintensiivinen / innovatiivinen palveluyritys, jolla on potentiaalia kasvaa merkittäväksi kv. kasvuyritykseksi.

Jos firmasi ei täytä pääomasijoituksen ehtoja, voit harkita Finnveran pienlainan hakemista (enintään 5 työntekijän yrityksenä).

Tällaiset pienlainat ja pientakauksest on tarkoitettu rahoittamaan firmojen aloittamiseen liittyviä investointeja, esimerkiksi suhteessa tuotantovälineisiin, tietotekniikkaan, tai toimitiloihin.

Jos firmasi koko on jo alkuvaiheessa 6 – 49 henkilöä, voit hakea samantyyppistä investointi- ja käyttöpääomalaina tai pientakausta Finnveralta.

Finnvera rahoitus

Finnvera rahoitus – Vientitoiminta

Jos yrityksesi toimii vientimarkkoilla, sinulla on mahdollisuus saada tällaiseen toimintaan rahoitusta Finnveralta, etenkin vientitakuiden ja erityistakausten muodossa.

Esimerkiksi vuonna 2011 Finnvera myönsi näitä takauksia yhteensä 3,9 miljardin euron edestä.

Suurimmat yksittäiset maat, joihin Finnvera takaa vientiä ovat olleet viime vuosina Uruguay, Saksa, Etelä-Afrikka, ja Venäjä.

Näillä takauksilla yrityksesi voi suojautua vientikauppatoimintaan liittyviltä poliittisilta ja kaupallisilta riskeiltä.

Finnvera on itse asiassa Suomen virallinen vientitakuulaitos, joka tarkoittaa sitä, että Suomen valtio vastaa kaikista organisaation tekemistä takauksista.

Yksittäiset takuudet liittyvät vientisaatavien vakuuttamiseen, ostajaluoton järjestämiseen, ulkomaisten investointien vakuuttamiseen, sekä vientiluottoihin liittyviin korontasauksiin.