GE rahoitus

GE rahoitus (GE Capital) on kansainvälinen, myös Suomessa toimiva, suuryritysten rahoitusratkaisuihin erikoistunut finanssialan yritys.

GE Capital on monikansallisen General Electric konsernin rahoitusyksikkö, joka toimii kaikkiaan 55 eri maan alueella.

Suomessa firma tarjoaa rahoitustuotteita etupäässä tietotekniikan, toimistovarusteiden, urakoinnin ja metsäteollisuuden, kuljetuksen, tuotannon, ja terveydenhoidon toimialoille.

Useimmat GE Capitalin kansainvälisesti tekemistä yrityslainoista ovat pienille ja keskisuurille yrityksille, useissa eri talouden sektoreissa ja maantieteellisillä alueilla.

Lainoista yli 70 % on historiallisesti ollut alle $100 miljoonan kokoisia, ja lainan takeena on useimmiten konkreettista varallisuutta.

Firmalla on pitkä historia rahoitusalalle, sillä se tarjosi ensimmäiset lainansa jo niinkin kauan sitten kuin 1930-luvulla.

Suomen toimintojen suhteen firman asiakaskunnasta löytyy paljon suuryrityksiä, varsinkin yrityksiä, joilla on toimintaa ja rahoitustarpeita myös kotimaan ulkopuolella.

GE rahoitus

GE Rahoitus toiminta Suomessa

Suomen toimintojen suhteen GE Capitalilla on muutama päärahoitusalue, joilla se toimii: laitteistojen rahoitus, asiakkaiden laitteistojen rahoitus, sekä varastojen rahoitus.

Näistä Ge Capital on itse asiassa alueella ainoa rahoitusyhtiö, joka voi rahoittaa sekä varastosi että toimia laiterahoituksen varmistavana yhtiönä.

Firman yksi strategisista kulmakivistä onkin toimia rahoittajana koko toimialan arvoketjussa, valmistajassa varastoon, ja jälleenmyyjältä loppuasiakkalle saakka.

Rahoitusratkaisut räätälöidään aina tarpeidesi mukaan, jonka päättelemisessä sinua auttaa aina firman oma asiantuntijahenkilöstö, jolla on erityisosaamista kaikilla niillä toimialoilla, joihin GE Capital on keskittynyt Suomessa.

Voit laitteistorahoituksen ratkaisujen avulla käyttää GE Capitalia hankintojen rahoituksessa mm. kohteissa ja aloilla:

  • yksittäiset autot tai ajoneuvokalustot
  • tietotekniikka ja tietoliikenne
  • urakointi ja metsäteollisuus
  • kuljetus
  • tuotanto
  • ilmailu
  • terveydenhoito

Varastojen rahoitusratkaisujen tarkoituksena on sekä parantaa maksuvirtoja, pienentää varastoista johtuvia liiketoiminnan riskejä, lisätä myyntimääriä, sekä kehittää liiketoimintaasi.


Kukin GE Capitalin rahoitusratkaisuista tässä suhteessa mukautetaan aina kyseiseen teollisuussegmenttiin ja toiminta-alalle sopivaksi.