Gyllenberg rahastot

Gyllenberg rahastot (20 kotimaahan rekisteröidyn valikoima) toimivat nykyisin SEB rahastot nimen alla, ja niiden takana on alkuperältään Suomen vanhin varainhoitoon keskittynyt yritys.

SEB rahastoja hoitaa SEB Wealth Management Finland (entiseltä nimeltään, vuodesta 1997 SEB Gyllenberg), jonka juuret juontavat aina vuoteen 1911 saakka. Pitkän historian takaa löytyy vanhin kotimainen täysin varainhoitoon erikoistunut finanssiyhtiö.

Erikoisosaamisena varainhoitoyksiköllä ovat sekä kotimaisesti suuntautuneet että kansainväliset sijoitukset, konsultaatioina sekä yksityisten sijoittajien että suurten instituutioiden kanssa.

Sijoitusrahastojen suhteen SEB pyrkii tarjoamaan mahdollisimmaan laajan valikoiman rahastoja, joiden avulla voit kustannustehokkaasti ottaa näkemyksiä erilaisten markkinoiden suhteen, spekuloida tuotoilla, tai hajauttaa sijoitussalkkuasi kokonaisriskin pienentämiseksi.

Tämän laajan valikoiman takana on mahdollisuus sijoittaa kotimaahan rekisteröityjen rahastojen ohella myös ulkomaille rekisteröityihin SEB rahastoihin, sekä laajaan kirjoon kolmansien osapuolten rahastoja.

Tässä suhteessa SEB:n yhteistyökumppaneihin kuuluvat maailman tunnetuimmista rahastoyhtiöistä mm. ABS, AllianceBernstein, Baring, BlackRock, East Capital, Fidelity, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Pictet sekä Schroders.

SEB:n skaala rahastoja sisältääkin kaikki vaihtoehdot lukien esimerkiksi globaaleja rahastoja, toimiala-rahastoja, kehittyvien markkinoiden rahastoja, eettisesti sijoittavia rahastoja, ja pieniin ja keskisuuriin firmoihin sijoittavia rahastoja.

Paras tapa koota näistä vaihtoehdoista omaa sijoittajaprofiiliasi ja riskinsietokykyäsi vastaava salkku on tehdä se yhteistyössä SEB:n asiakaspalvelijan kanssa, konsultaation ja riskikartoituksen jälkeen.

Rahastoesitteiden ohella paras tietolähde kunkin SEB rahaston suhteen onkin juuri henkilökohtainen asiakaspalvelijasi pankissa.

SEB Gyllenberg rahastot lista

Suomeen rekisteröityjen rahastojen erikoisfokuksena ovat kotimaiset osakemarkkinat, korkosijoitukset euroalueelle, rahastojen rahastot, sekä aktiivisesti hallinnoidut yhdistelmärahastot (sisältäen korko-ja osakesijoituksia), joissa sijoitusten suhteet vaihtelevat markkinatilanteen mukaan.

Erikoisuutena SEB:n rahastoista löytyvät eettisesti sijoittavat rahastot, joka olivat aloittaessaan Suomen ensimmäisiä alallaan.

Näille alueille firmalta löytyy erikoisosaamista talon sisäisesti. Rahastosijoittamiseen, missä tälläistä SEB:n omaa erikoisosaamista ei löydy, firma käyttää ulkopuolisia rahaston salkunhoitajia, esimerkkeinä kv. indeksirahastot ja kv. korkeatuottoiset yrityslainarahastot.

Luonnollisesti, jos oma erikoisosaamisesi liittyy tietyn sektorin näkymiin (esimerkiksi pitkän alalla vietytyn uran myötä), mutta et osaa sanoa mikä yksittäinen yritys tuolla toimialalla päätyy voittajien joukkoon, voit helposti spekuloida hajautetusti toimiala-kohtaisesti SEB:n rahastojen avulla.

SEB:n Suomen ulkopuolelle rekisteröimistä rahastoista noin 30:tä markkinoidaan aktiivisesti myös kotimaisille sijoittajille. Näistä rahastoista löytyy mm. eurorahastoja, toimiala-rahastoja, pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittavia rahastoja, globaaleja rahastoja (rahasto hakee joustavasti tuottoa globaaleilta markkinoilta multistrategian avulla), sekä maarahastoja.

Näiden avulla sijoittajan on helppo diversifioida esimerkiksi maariskiä pois Suomesta, hyötyen (salkun kokonaisriskitason alentuessa) muiden maiden talousnäkymien mahdollisesta korreloimattomuudesta suhteessa kotimaisiin markkinoihin. Samoin voit diversifioida rahastojen avulla myös eurovaluuttariskiäsi muihin valuuttoihin.

Mikäli haluat diversioida salkkujen hallinnointiin liittyvää riskiä useammalle yhtiölle, voit tehdä sen keskitetysti SEB:n kautta, pankin yhteistyökumppaneiden rahastoihin sijoittamalla.

Yleensä nämä ulkoiset rahastot on valittu täydentämään SEB:n rahastovalikoimaa, tuoden pankin ulkoista erityisosaamista helposti sijoitettavaan muotoon. Alla olevasta rahastolistasta puuttuvat nämä ulkoiset rahastot, mutta saat ne selville ottamalla yhteyttä SEB:n asiakaspalvelijaasi.


SEB 20
SEB 50
SEB 80
SEB 80
SEB Corporate Bond Ex Financials
SEB Ethical Forum
SEB Euro Bond A
SEB European Equity
SEB European Index
SEB European Optimum
SEB Finland Momentum
SEB Finland Optimum
SEB Finland Small Cap
SEB Finlandia
SEB Global Equity Multimanager
SEB Global High Yield
SEB Money Manager
SEB Money Manager Plus
SEB North America Index
SEB Corporate Bond Fund EUR
SEB Ethical Global Index Fund
SEB Ethical Europe Fund
SEB Asia ex. Japan Fund
SEB Nordamerika Medelstora Bolagsfond
SEB Europa Småbolagsfond
SEB Japan Fund
SEB Latinamerikafond
SEB Listed Private Equity
SEB Medical Fund
SEB Europe C Fund
SEB Europe Chance/Risk Fund
SEB Eastern Europe ex Russia Fund
SEB Eastern Europe Small Cap Fund
SEB Emerging Markets Fund
SEB Concept Biotechnology
SEB Nordic Fund
SEB North America Chance/Risk Fund
SEB Global Fund
SEB Global Chance/Risk Fund
SEB Short Bond Fund EUR
SEB Pääomaturva 80
SEB Russia Fund
SEB Technology Fund
SEB Östersjöfond /WWF