Hajauttaminen rahastojen avulla

Hajauttaminen rahastojen avulla on erittäin suosittu tapa sijoittaa hajauttamisstrategian perusteella, ja rahastojen avulla voi saada erittäin hajautetun salkun, jossa on osakkeita jopa sadoista eri yrityksistä.

Hajauttaminen rahastojen avulla on erittäin suosittu tapa sijoittaa hajauttamisstrategian perusteella, ja rahastojen avulla voi saada erittäin hajautetun salkun, jossa on osakkeita jopa sadoista eri yrityksistä.

Tyypillinen rahastojen avulla tehtävä, kustannuksiltaan halpa, strategia, on sijoittaa indeksirahastoon, joka puolestaan sijoittaa varat kustannustehokkaasti osakemarkkinoiden kehitystä kuvaavaan osakeindeksikoriin, siten, että sen arvon muuttuminen vastaa virallisia osakeindeksin muutoksia.

Se kuinka hajautettu salkun täytyy olla että sen voisi sanoa olevan riittävästi hajautettu on akateeminen kysymys, mutta sitä voidaan myös mitata erilaisilla mittareilla jotka kuvaavat salkun systemaattista ja ei-systemaattista riskiä.

Kun erilaisia varallisuuseriä on salkussa 5-10, voidaan jo todeta näitä riskin osia laskemalla, että salkun riskitaso alkaa vastaamaan markkinoiden yleistä riskiä, eli systemaattisen riskin tasoa.

Monet kuitenkin haluavat salkkuunsa päälle 20 erilaista osaketta, joka on myös yleinen tapa rakentaa osakemarkkinoiden yleistä kurssimuutosta osakepörssien toimesta.

Tätäkin suurempi hajautustaso on nykyään helppo rakentaa, ostamalla sijoitus-osuuksia rahastojen rahastoissa. Nämä rahastot sijoittavat varansa muihin varastoihin, site, että lopullinen hajautus voi olla jopa tuhansia osakkeita ja muita varallisuuseriä, eri maantieteellisillä alueilla.

Voit tietysti myös itse rakentaa erittäin hajautetun salkun ostamalla omistus-osuuksia erilaisista rahastoista.

Tälläiseen hajautusstrategiaan voi ostaa esimerkiksi erilaisia alue-rahastoja (Amerikka, Eurooppa jne.), eri sektori rahastoja, eri yrityksen koko rahastoja (esim. ns. small cap vs large cap), eri sijoituskohde rahastoja (korko rahastot, osakerahastot, raaka-ainerahastot, valuuttarahastot, jne), eri yrityksen elinkaari rahastoja (kasvuosakkeet vs tuotto- ja osinko-osakkeet), eri maan elinkaari rahastoja (kehittyvät markkinat vs kehittyneet markkinat), eri sijoitusstrategioita käyttävät erikoisrahastot (lyhyeksi myyvät rahastot, absoluuttisen tuoton rahastot jne), tai erilaisia yhdistelmiä näistä rahastoista.

Yksi erittäin paljon käytetty muunnelma hajautetun riskin strategiasta on käyttää erilaisia painoarvoja erilaisille rahastoille hajautusta tehdessä. Tämä tarkoittaa sitä, että analyysin perusteella siitä, millaisen profiilin sijoitukset tulevat pärjäämään sijoitushorisontilla parhaiten, sijoittaja sijoittaa eri kokoisia panostuksia erityyppisiin rahastoihin, samankokoisten sijoitusten sijaan.

Jos tarvitset analyysi apua tällaisen painotetun, hajautetun salkun kehittämisessä, useimmilla isoilla investointipankeilla ja meklariyritysten analyysi-osastoilla on materiaalia nimenomaan portfolion painotusten suhteen, heidän näkemystensä mukaan rakennettuna.