Hedge rahasto

Hedge rahasto on sijoitusrahasto, joka pyrkii absoluuttisten tuottojen saamiseen sijoituskohteidensa avulla.

Absoluuttinen tuotto tarkoittaa sitä, että rahaston tuottoja ei tyypillisesti verrata johonkin vertailu-indeksin tuottoon, vaan tarkoituksena on saada tuottoa eri indeksien tuotosta ja esimerkiksi osakemarkkina-tilanteesta riippumatta.

Absoluuttisen tuoton tavoittelu voi tapahtua usealla eri strategialla, joihin kuuluvat lyhyeksimyynti, johdannaiset, velkavivun käyttö, arbitraasi strategiat, ja useat muut perusstrategioihin verrattuna eksoottiset sijoituskohteet.

Hedge tyyppisten rahastojen etuna pidetään usein niiden muihin sijoituskategorioihin korreloimattomat tuotot, jotka tekevät niistä erinomaisia sijoitusportfolion hajautuksen välineitä.

Koska hedge sijoitusrahastoihin sisäänpääsemiseksi vaadittu sijoitussumma on usein isompi ja sijoittajan sofistikaatiotason vaatimus on korkeampi kuin perinteisissä sijoitusrahastoissa, suuri osa hedge sijoitusrahastojen sijoittajista on institutionaalisia sijoittajia.

Koska hedge sijoitusrahastot käyttävät usein eksoottisiakin sijoitustyökaluja, joiden potentiaaliset tuotot voivat olla isot, myös näiden rahastojen riskit voivat olla suuret.

Monet tietävät hedge sijoitusrahastoista esimerkiksi tarinan George Soroksen rahaston tienanneen miljardi dollaria yhden päivän aikana 1990-luvulla sijoituksessa Britannian puntaa vastaan, mutta on hyvä muistaa myös Long Term Capital Management hedge sijoitusrahaston kohtalo, joka kaatuessaan 1990-luvun lopulla horjutti koko kansainvälistä rahoitusjärjestelmää.

Suomessa hedge erikoisrahastoja tarjoavat useammat sijoitusrahastoyhtiöt. Näiden rahastojen luettoloa voit tarkastella esimerkiksi Morningstarin rahastovertailusta, osoitteessa www.morningstar.fi.

Kansainvälisesti rahastojen palkkiorakenne on yleensä “1 ja 20”: 1% hallintopalkkio (%:na hallinnoitavasta varallisuudesta) ja 20% tuottopalkkio (%:na voitoista), vuotuisesti. Tosin 1%:n hallinnointipalkkio peritään usein 0.25% kokoisina neljännesvuosittain, ja tuottopalkkio lasketaan kerran vuodessa.

Palkkioiden maksamiseen liittyy usein erilaisia sääntöjä, kuten se, että joissakin rahastoissa niiden tulee tuottaa tietty määrä ennenkuin tuottopalkkiota sovelletaan.

Sijoittaessasi hedge sijoitusrahastoihin, ota huomioon, että niiden sääntöihin usein kuuluu ns. lukitusperiodi, jonka aikana sijoittaja ei voi kotiuttaa varojaan rahastosta.

Leave a Comment