Hedge rahastot Suomessa

Lista hedge rahastot Suomessa toimijoita ja katsaus näiden rahastojen toimintaan, nykyiseen suosioon, sekä historiaan.

Hedge rahastot ovat erikoissijoitusrahastoja, jotka voivat investoida hallinnoimansa varallisuuden laajaan valikoimaan markkinoita, investointi-instrumentteja, sekä strategioita.

Maailman finanssiyhtiöiden hallinnoimasta sijoitusvarallisuudesta noin 1,1 % on ollut viime vuosina sijoitettuna tällaisiin rahastoihin, joka vastaa noin USD 2400 miljardin sijoitusvarallisuutta.

Maailmanlaajuisesti noin 61% hedge-rahastojen varallisuudesta tulee institutioonalista lähteistä.

Hedge strategioissa käytetään useimmiten normaaleista sijoitusrahastoista poikkeuksellisia keinoja tuoton saavuttamiseen, mukaanlukien johdannaisia, lyhyeksimyyntejä, vipuvaikutusta, sekä mm. eksoottisia tai epälikvideitä sijoitusmarkkinoita.

Tuottotavoitteena on usein absoluuttinen tuotto, eli positiivinen tuotto kaikissa markkina-olosuhteissa, riippumatta minkään tietyn indeksin tuotosta.

Se, miten hedge rahasto voi toimia absoluuttisen tuoton hakemiseksi riippuu sen maan säännöistä, joissa ne ovat rekisteröityneitä ja mihin ne ovat perustettuja.

Maailman suurin hedgerahasto markkinapaikka (sijoitetun varallisuuden perusteella), Yhdysvallat, rajoittaa tälläisiin rahastoihin sijoittamisen vain tiettyihin sijoittajaluokkiin, ja maassa myös maksimimäärä sijoittajia per rahasto on rajoitettu.

Termi “hedgerahasto” viittaa usein kuitenkin enemmänkin rahaston omistusrakenteeseen kuin käytettyyn strategiaan.

Puolet maailman hedge rahastoista on ollut perustettuina ns. offshore pankkikeskuksiin, johtavana sijaintina Karibianmerellä sijaitseva Cayman saaret (34% kaikista globaaleista hedge rahastoista).

Irlannissa maailman hedge rahastoista on ollut perustettuina 7 % ja Luxemburgissa 10 %.

Rahastojen hoitajat sinällään ovat etupäässä lähellä asiakkaitaan, ja hedge rahastonhoitajista oli v. 2012 kaikkiaan 3990 rekisteröityinä Yhdysvaltain Securities and Exchange Commissionin rekisteriin.

USA:ssa johtava hedge managereiden asuinpaikka on New York City, kun taas Euroopan mittakaavassa eniten salkunhoitajia löytyy Lontoosta.

Hedge rahastojen historia

Hedge rahastojen historia ulottuu Yhdysvaltain osakemarkkinoiden kulta-aikaan 1920-luvulla, jolloin varakkaille asiakkaille tarjolla ollut Graham-Newman Partnership (perustajinaan arvosijoittamisen legenda Benjamin Graham sekä Jerry Newman) on identifioitu yhdeksi ensimmäisistä hedge rahastoiksi maailmassa.

Termin “hedge rahasto” kehitty talousjournalisti Alfred W. Jones vuonna 1949, joka viittasi terminä vielä tuolloin puhtaasti riskeiltä suojautumiseen, ei tuoton hakuun eksoottisin strategioin.

Alan hidaas kehitys vauhdittui 1960-luvullle tultaessa, jolloin toiminnassa oli vuosikymmenen loppua kohden jo yli 200 hedge rahastoa, ja ensimmäinen hedge rahastojen rahasto luotiin v. 1969 Genevassa.

1970-luvulle tultaessa hedge rahastojen hoitajat keskittyivät yhden strategian toteuttamiseen, useimmiten long/short osakesijoittamiseen, jossa tuottoa pyrittiin hakemaan etupäässä lyhyeksimyyntien avulla myös laskumarkkinoilla.

Hedge rahastojen nykypäiviin saakka jatkunut kulta-aika alkoi varhaisen 1990-luvun aikana, kun tällaisten rahastojen lukumäärä kasvoi ja profiili julkisessa keskustelussa nousi, muun muassa kiitos hedgerahasto sijoittajien kuten George Soros.

Tämä periodi toi hedge rahastoihin uudenlaiset kompensaatiostruktuurit (joissa salkunhoitajan ja sijoittajan intressit yhtenäistettiin) sekä laajan kirjon erilaisia strategioita, kuten: luottoarbitraasin, kvantitatiisen analyysin, ja monistrategiat.


Hedge rahastot Suomessa – lista

3C Edge
AJ Value Hedge
Aventum Pension
Danske Invest Neutral
Eliksir K
eQ Active Hedge
Estlander & Partners Freedom
Estlander & Partners Global XL
ICECAPITAL Alternative Beta
Nordea 1 – Multi-Asset BP
OP-Absoluuttinen Salkku
UB View
UB Wave
Öhman Systematica Long Only