Hopeaan sijoittaminen

Katsaus hopeaan sijoittaminen vaihtoehdoista vaihtoehtoihin fyysinen hopea, pörssinoteeratut hopearahastot, sekä hopeajohdannaiset.

Perinteisesti suosituin tapa sijoittaa hopeaan on ollut etenkin hopeaa sisältävien korujen, hopeakolikoiden ja hopeaharkkojen kautta.

Hopeaa on käytetty rahana yli neljän tuhannen vuoden ajan, ja sen käyttö varsinkin inflaationsuojana perustuu siihen, että uuden kaivostoiminnasta tulevan hopean määrä on erittäin rajallinen, toisin kuin paperirahan, jota voidaan manipuloida esimerkiksi nollia paperirahaan lisäämällä (ja paperin määrä maailmassa on erittäin runsas luonnonvara).

Hopeaan sijoittaminen - hopeaharkko

Hopeakolikoita ja hopeaharkkoja tuottavat nykyisin erilaiset rahapajat, sekä julkiset että yksityiset, jotka myyvät niitä erilaisten jalometallikauppiaiden tai pankkien kautta. Esimerkiksi Sveitsissä ja Liechtensteinissa voit ostaa kultaharkkoja lähes kaikista suuremmista pankeista suoraan pankkikonttorissa käymällä.

Tällaisen fyysiseen hopeaan sijoittaminen tuo kuitenkin kustannuksia sen säilytyskulujen muodossa, joka kotona olevan kassakaapin, talletuslokeron pankissa, tai hopean talletukseen erikoistuneiden holvien kautta.

Pörssinoteeratut hopearahastot ovat fyysisen hopean ostamisen ohella toinen suosittu tapa sijoittaa näkemyksiin hopean hinnan muutoksista.

Ideana pörssinoteeratuissa hopearahastoissa on se, että voit ostaa tällaisen rahaston osuuksia yhtä helposti kuin pörssilistatun yrityksen osakkeita, ja hopearahasto omasta puolestaan sijoittaa sijoittajiensa rahat fyysiseen hopeaan, kustannustehokkaasti skaala-etuja käyttäen.

Maailmanlaajuisesti suosituin hopearahasto on New Yorkin pörssissä noteerattu iShares Silver Trust, jonka kaupankäyntisymboli on “SLV”. Suomesta tähän pörssinoteerattuun rahastoon sijoittaminen on mahdollista, mutta euroalueelta USD markkinoille sijoittaessa mukaan sijoittamisen riskeihin tulee myös mm. valuuttariski.

Toisin kuin fyysiseen kultaan sijoittaessa (jossa pidät omassa hallussasi fyysistä jalometallia), hopearahastoihin ja -johdannaisiin sijoitettaessa mukaan riskeihin tulee myös vastapuoliriski, joka tarkoittaa sitä, että on olemassa riski siitä, että vastapuoli sijoittamisessa (kuten hopearahasto tai johdannaissopimuksen vastapuoli) ei hoida velvoitteitaan kunnollisesti.

Hopeajohdannaisiin, kuten hopea-optioihin ja -futuureihin sijoitettaessa voit ottaa näkemystä myös hopean tulevasta hinnankehityksestä. Suosituimmat hopeajohdannaisten markkinapaikat löytyvät Yhdysvalloista, joita myös hopeakaivokset käyttävät lyödäkseen lukkoon kaivamansa hopean hinnan myös tulevia toimituksia silmälläpitäen.

Johdannaiskaupoissa, etenkin futuurimarkkinoilla, käytetään usein huomattaviakin minimieriä ja velkavipua kaupankäynnin apuna, jonka takia niihin osallistuvat etupäässä ammattimaisesti sijoittamista tekevät tahot.

Piensijoittajia varten on kuitenkin muodostunut erilaisia johdannaismarkkinoita netin yli, joissa kauppaa käydään hyvinkin pienillä minimisummilla.

Tällaisen johdannaismarkkinan, joista saatetaan käyttää nimitystä CFD markkinat, ideana on usein se, että palvelun tarjoaja toimii vastapuolena piensijoittajille näissä futuurikaupoissa, suojaamalla samanaikaisesti kustannustehokkaasti riskinsä varsinaisilla futuurimarkkinoilla.