Ilmatar rahasto

Ilmatar rahasto on kansainvälinen hedge rahasto joka sijoittaa pääasiassa Itä-Eurooppaan ja entisen Neuvostoliiton alueelle.

The Ilmatar Fund rahasto on Caymansaarille rekisteröity ja Irlannin pörssiin listattu rahasto joka ei ole suomalaisen lainsäädännön mukainen rahasto.

Rahasto on erittäin riskipitoinen ja siten tarkoitettu ainoastaan ammattimaisille sijoittajille.

Rahasto pyrkii ns. absoluuttiseen tuottoon, eli sen tuottoja ei verrata mihinkään olemassaolevaan indeksiin, vaan rahaston strategia on tuottaa voittoa kaikissa olosuhteissa.

Tähän strategiaan kuuluu Ilmatar Fund rahaston mukaan myös alhainen korrelaatio osakemarkkinoiden tuottojen kanssa.

Strategiana Ilmatar hedge rahasto käyttää multi-strategista lähestymistapaa, jossa rahasto voi ottaa sekä pitkiä että lyhyitä positioita erilaisissa finanssi instrumenteissa.

Investointi prosessi rahastossa, rahaston ilmoituksen mukaan, alkaa fundamentaalisella tutkimulla makro trendeistä valituilla markkinoilla, joista varsinkin suurten rakenteellisten muutosten alla olevat markkinat ovat rahaston erityisen tarkkailun alla.

Rahasto pyrkii identifioimaan sijoituksia joilla on edellytyksiä uudelleen arvointiin, sekä negatiivisessa että positiivisessa mielessä. Yksityisten sijoitusten tasolla fokus on arvonmäärityksen mittareissa.

Rahastolla on virallinen sivusto osoitteessa ilmatar.com, jonka sisältämää informaatiota (niinkuin ei tämänkään sivun) tulisi ottaa kehoituksena ostaa tai myydä minkäänlaisia sijoituksia.