Indeksirahastot Suomessa

20 erilaisen indeksirahastot Suomessa vaihtoehdon lista, sekä katsaus indeksejä seuraavien rahastojen etuihin.

Indeksejä seuraaviin rahastoihin sijoittaminen on erittäin suorasukainen sijoitusstrategia. Näiden rahastojen avulla sijoituksesi tuotto seuraa tietyn markkinoita kuvaavan indeksin tuottoa, alhaisin sijoituskustannuksin.

Strategia on ollut erittäin pitkään sijoittajien saatavilla, sillä maailman ensimmäinen indeksejä seuraava rahasto, Vanguard 500 Index, perustettiin jo vuonna 1976.

Nykyisin indeksisijoittaminen on suositumpi strategia kuin koskaan aikaisemmin, ja valittavissasi on vastaavasti ennennäkemätön määrä seurattavia indeksejä.

Yhteensä esimerkiksi Amerikan sijoitusmarkkinoilla arvioidaan (2013) olevan noin 1732 indeksejä seuraavaa rahastoa, verrattuna 419 rahastoon vain vuosikymmen sitten.

Yhdysvalloissa on näissä passiivisesti indeksejä seuraavien rahastoissa hallinnoituna olevan rahanmäärä kasvanut noin 70 % periodilla 2008-2013, ylittäen $2000 miljardin rajapyykin, kun vastaavana aikana aktiivisesti hallinnoiduissa (yhdysvaltalaisissa) rahastoissa olevan varallisuuden määrä väheni 18 %.

Tämän suosion takaa löytyy indeksejä seuraavien rahastojen parempi keskimääräinen tuotto pitkällä aikavälillä verrattuna aktiivisesti hallinnoituihin rahastoihin.

Esimerkiksi Vanguard 500 Index, joka seuraa Standard & Poor’s 500 Index indeksiä, voitti periodilla 2010-2013 80% kaikista Yhdysvaltain osakemarkkinoille sijoittavista, aktiivisesti hallinnoiduista, suuriin yhtiöihin sijoittavista osakerahastoista.

Tämä tuotto tulee myös sijoittajalle edullisilla kustannuksilla.

Yhdysvaltalainen Vanguard Total Stock Market Index, maailman suurin indeksejä seuraava sijoitusrahasto, veloittaa hallintapalkkiona sijoittajilta vain 0,17% per vuosi, kun vastaava keskimääräinen veloitus aktiivisesti hallinnoiduissa yhdysvaltalaisissa osakerahastoissa on 1,32%.

Indeksejä seuraavien rahastojen määrän kasvun myötä myös niiden valintaan käytettävän ajan määrä on kasvanut, jos haluat löytää juuri omaan sijoitusprofiiliisi sopivan rahaston.

Sinun kannattaa panostaa siihen, että ymmärrät millaisen indeksejä seuraavan rahaston osuuksia olet hankkimassa, miten sen hallussa olevat varat sijoitetaan, ja miten sijoitusrahasto on tuottanut menneillä markkinoilla.

Mitä kapeampaa indeksiä rahasto seuraa sijoituksillaan, sitä tietoisempi sen sisältämistä riskeistä sinun tulee olla. Tästä esimerkkinä voit ottaa hyvinkin eksoottista riskiä maailmalla tarjolla olevien indeksejä suhteen, sijoittamalla vaikkapa kiinalaiseen pankkisektoriin.

Indeksirahastot Suomessa lista

Alla oleva lista Suomessa tarjolla olevista rahastoista on otettu Morningstar-palvelun tietokannassa, ja siinä ei ole eritelty tuotta- tai kasvurahastoja erikseen (monista rahastoista löytyy kumpikin vaihtoehto).

Näiden suomalaisten rahastojen lisäksi voit tietysti sijoittaa varallisuutesi myös ulkomaisten rahastojen tuottamiin palveluihin, ja paras paikka löytää näitä rahastoja maailmanlaajuisesti onkin juuri Morningstarin nettisivusto (morningstar.fi).

eQ Euro Investment Grade Indeksi (korko pitkä yrityslainat)
eQ Euro Valtionobligaatio Indeksi (korko pitkä valtionobligaatiot)
eQ Eurooppa Indeksi (Eurooppa suuret yhtiöt sekatyyli osakkeet)
eQ Japani Indeksi (Japani suuryhtiöt osakkeet)
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi (kehittyvät maat osakkeet)
eQ USA Indeksi (Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk.)
eQ USA Indeksi (Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk.)
Evli Ruotsi Osakeindeksi (Ruotsi suuret yhtiöt osakkeet)
Handelsbanken Eurooppa Indeksi (Eurooppa suuret yhtiöt sekatyyli osakkeet)
Nordea Eurooppa Indeksirahasto (Eurooppa suuret yhtiöt sekatyyli osakkeet)
Nordea Maailma Indeksirahasto (maailma suuryhtiöt sekatyyli osakkeet)
Nordea Suomi Indeksirahasto (Suomi osakkeet)
OP-Aasia Indeksi (Aasia-Tyynimeri ml. Japani osakkeet)
OP-Amerikka Indeksi (Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk.)
OP-Eurooppa Indeksi (Eurooppa suuret yhtiöt sekatyyli osakkeet)
OP-Pohjoismaat Indeksi (Pohjoismaat osakkeet)
Seligson & Co Aasia Indeksirahasto (Aasia-Tyynimeri ml. Japani osakkeet)
Seligson & Co Eurooppa Indeksirahasto (Eurooppa suuret yhtiöt sekatyyli osakkeet)
Seligson & Co Pohjois-Amerikka Indeksi (Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk.)
Seligson & Co Suomi Indeksirahasto (Suomi osakkeet)