Itämeri rahasto

Itämeri rahasto on Säästöpankin sijoitusrahasto, jonka sijoitusalueena ovat pääasiassa Pohjoismaiden ja Baltian osakemarkkinat.

Kuitenkin, rahaston sääntöjen mukaan kuitenkin maksimissaan 1/4 rahaston varoista voidaan sijoittaa myös muille Euroopan talousalueen osakemarkkinoille ja maksimissaan 1/5 rahaston varoista voidaan sijoittaa sääntöjen puitteissa Venäjänosakemarkkinoille.

Rahasto aloitti toimintansa vuonna 2006 ja sitä hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö Oy.

Rahaston tuoton vertailuindeksinä käytetään painotettuakeskiarvoa indekseistä Enskilda Nordic Portfolio -indeksi (80 %), MSCI Eastern Europe -indeksi (17 %) sekä OMX Baltic Benchmark Capped-indeksi (3 %).

Rahastolla on sekä tuotto-osuuksia (A-osuudet) että kasvuosuuksia(B-osuudet) joille tuotto määräytyy eri sääntöjen perusteella. Sijoittajan tulee tutustua rahaston sääntöihin tarkoin kaikilta osin, ei pelkästään näiden tuotto-osuuksien perusteella, ennen kuin sijoittaja harkitsee sijoittamista tällaisiin rahastoihin.

Tyypillisiä sijoitussektoreita (lähde: www.rahastot.kauppalehti.fi) rahastossa ovat rahoituspalvelut, energia, sekä teolliset materiaalit.

SP-Rahoitusyhtiön kotisivut internetissä josta saat lisätietoja rahastosta löytyvät osoitteesta www.saastopankki.fi.