Kaksi ASP tiliä ja ASP-lainaus

Yhteisen ensiasunnon ostaminen on mahdollista tilanteessa, jossa asuntosäästäjillä on kaksi ASP tiliä.

Lähtökohtaisesti yksittäiseen ASP-tiliin on mahdollista tehdä muutoksia säästämisen aikana, mukaanlukien yhdistää kaksi tiliä yhdeksi yhteiseksi ASP-tiliksi.

Jos pariskunta joutuu punnitsemaan kahden erillisen ASP-tilin ja yhden yhteisen tilin välillä, kannattaa yleensä aloittaa kahdella erillisellä tilillä juuri tämän yksinkertaisen myöhemmän yhdistämismahdollisuuden vuoksi.

Vastaavasti erotilanteessa yhteinen ASP-sopimus voidaan jakaa osapuolten kesken.

Lisäksi, jos pariskunta on avioliitossa ja toinen puolisoista on ASP-säästämisen yläikärajan 39 vuotta yli, yhteiselle tilille säästäminen on mahdollista. Avoliitossa yhteinen tili ei tässä skenariossa onnistu.

Kaksi erillistä ASP-tiliä ja ASP laina

Kaksi ASP säästäjää, kumpikin omilla ASP-tileillään, voivat hankkia yhteisen asunnon joko yhteistä ASP-lainaa ottamalla tai hakemalla kahta erillista ASP-lainaa samaa kohteeseen.

Mikäli kahden eri ASP tilin omistajat päätyvät yhteiseen lainaan, kummallakin tulee olla vaadittava määrä hyväksyttyjä ASP-talletuksia omalla tilillään, jotta laina voitaisiin myöntää yhteisenä.

Lisäksi kummallakin tallettajalla on oltava säästettynä 10 prosenttia oman osuutensa hankintahinnasta.

Kun sitten kahden erillisen ASP-tilin talletuksilla ostetaan yhteinen ensiasunto, tilien talletuksista otetaan huomioon yhteensä vain enintään 3 000 euroa per vuosineljännes.

Tämän ohella ainoastaan hyväksytyt ASP-talletukset (150–3 000 euroa vuosineljänneksen aikana) otetaan huomioon ASP-lainaa laskettaessa.

Huomaa, että talletukset kokonaisuudessaan voidaan kuitenkin ottaa huomioon 10 prosentin omasäästöosuutta laskettaessa.

Jos talletuksia on tehty vuosineljännestä kohden yli 3 000 euroa, osuuden ylittävä varallisuus on niin sanottuja muita omia varoja.