ASP säästäminen – kannattaako se?

ASP säästäminen (jossa ASP on lyhennys sanasta AsuntoSäästöPalkkio) tarjoaa monenlaisia ainutlaatuisia etuja ensiasuntoaan harkitsevalle, mutta siihen liittyy myös joitakin negatiivisia puolia.

Yleistasolla ASP-lainamuoto on valtion tapa kannustaa suomalaisia ensiasunnon hankkimiseen, kohdejoukkona ollessa erittäin suuri osa kansalaisista, sillä ASP-tilin voi avata 15-44 -vuotiaana. Monet – usein vanhempiensa ohjaamina – avaavatkin tilin jo 15-vuotiaana ja laittavat kesätöiden ansioitaan sen puitteisiin.

Edut asuntosäästämiseen ohjelman puitteissa alkavat jo ensiasuntoa varten säästöön tallettamillesi rahoille myönnettävästä talletuskorosta, joka on erittäin kilpailukykyinen tapa säästää asuntoa varten varsinkin, kun tilin korkotuotot ovat valtion puolesta verovapaita.

ASP säästäminen - Osuuspankki.

ASP-tilille maksetaan säästöaikana maksimissaan 5% talletuskorkoa. Tämä korko tosin muodostuu säästöille talletusaikana maksettavasta 1% perustalletuskorosta ja säästämisen aloitusvuoden ja seuraavan viiden vuoden puolesta jopa 4% lisäkorosta.

Edellytyksenä tälle verovapaudelle ja pankin maksamalle lisäkorolle on kuitenkin se perussääntö, että ASP tilille kertyvät säästöt tulee lopulta käyttää asunnonhankintaan. Siten negatiivinen puoli on se, että säästötilillä olevat rahat tuottavat huomattavaa (jopa 5 prosenttia) säästötuottoa vain, jos viet ASP-ohjelman tavoitteet loppuun saakka ensiasunnon oston muodossa.

Valtion muut tuet ASP säästämiseen

Kun olet säästänyt ASP-tilillesi 10% tulevan ensiasuntosi hinnasta, tämä asunto toimii lainasi takeena, etkä tarvitse muita takeita, sillä valtio takaa ilmaiseksi loppusumman lainastasi (ei kuitenkaan mahdollisesta lisälainasta). Siten vaikkapa vanhempiesi ei tarvitse taata pankilta saamaasi ASP-lainaa.

Valtio tukee takauksen ohella ensiasunnon ostajia myös lainan takaisinmaksuun liittyvien menojen osalta, tarjoten maksuttoman korkotuen ensimmäisellä 10 takaisinmaksuvuodelle. Tämä korkotuki toimii siten, että korkotason noustessa tällä periodilla, valtio maksaa 70 % korosta, joka menee yli 3,8 % korkokaton.

Korkotuen rahallinen merkitys korostuu etenkin sellaisilla periodeilla, jolloin lainakorot ovat voimakkaassa nousussa, toimien puskurina korkomenojen tuomilta yllättäviltä lisämenoilta.

Koska ASP-laina koskee ensiasunto-ostamista, ensiasunnon ostajana sinun ei tarvitse maksaa valtiolle varainsiirtoveroa, joka on 2–4 % asunnon hinnasta. Rahallisena hyötynä tämä tarkoittaa esimerkiksi 200 000 euron kerrostaloasunnon kaupassa, että säästät 4 000 euroa.

On hyvä huomata, että valtion myöntämä ensiasunnon verovapaus koskee laajuudeltaan muitakin ensiasunnon ostajia, ei ainoastaan ASP-säästäjiä. Verohallituksen virallisilta nettisivuilta löytyvät aina ajankohtaiset edellytykset tähän verohelpotukseen.

Verohallinnon ohjeistuksen mukaan varainsiirtoveroa ei tarvitse maksaa, jos olet kaupantekohetkellä 18–39-vuotias, omistat kaupanteon jälkeen asunnosta 50 % tai enemmän; ostat asunnon vakituiseksi asunnoksesi ja muutat siihen kuuden kuukauden aikana kaupanteosta, etkä ole ennen kaupantekohetkeä omistanut mistään asunto-osakkeesta tai asuinrakennuksesta 50 % tai enemmän.

Tyypiltään ensiasunnoksi luokiltellaan Verohallinnon puitteissa asunto-osakkeet, kuten kerrostalo- tai rivitalohuoneistot, sekä kiinteistöt, kuten omakotitalo.

ASP säästäminen ja tukijoukot & läheiset

Mikäli ASP säästäminen kiinnostaa sinua, mutta olet alle 18-vuotias, yksi mahdollisista negatiivisista ohjelmaan liittyvistä yksityiskohdista on se, että ASP-tilille tulevien talletusten tulee lain mukaan olla itse ansaittua tuloa.

Toisaalta, kun täytät 18-vuotta, vanhempasi, isovanhempasi, ja muut läheisesi voivat tulla mukaan tukemaan ensiasunnon ostohankettasi erilaisilla rahalahjoituksilla.

Mikäli mahdollista, erilaiset hanketta tukevat rahalahjoitukset kannattaa sijoittaa ASP-tilille etenkin ensimmäisten 5 säästövuoden aikana niille maksettavan ASP-lisäkorkotuoton (2-4%) takia, jolloin hyödyt maksimaalisesti tästä edusta.

Läheisistä esimerkiksi avopuolison kanssa voi hankkia yhteisen ASP-pohjaisen ensiasunnon, kunhan ostamasi osuus on kaupassa vähintään 50% ja säästöt 10% kauppahinnan osuudestasi. Tällaisen esimerkin suhteen molemmilla avopuolisoista voi olla oma ASP-tili, johon säästetään ja ASP-lainan voi myöhemmin ottaa yhdessä tai erikseen.

ASP-säästämiseen liittyviä aika- ja määräehtoja

Mahdollisiin negatiivisiin puoliin ASP säästäminen ohjelman puitteissa kuuluvat erilaiset ehdot säästöjen ajoittamiseen ja suuruuteen ensiasunnon hankinnassa.

Minimissään ASP-ohjelmassa sinun tulee säästää rahaa asunnonostoon ASP-tilille kahden vuoden ajan.

Tällaisessa kahden vuoden perusskenariossa talletat ASP-tilille rahaa vähintään kahdeksana vuosineljänneksenä 150 – 4 500 euroa kerrallaan, josta kertyneet säästöt ovat 10 % asunnon hankintahinnasta. Tämä on kuitenkin minimiaika.


Varsinaista maksimisäästöaikaa ei ole, joten voit alkaa suunnittelemaan asunnonostoasi kaikessa rauhassa, vaikkapa heti 15 vuotta täytettyäsi, säästäen tilille rahaa pikkuhiljaa kohti 10 prosentin tasoa ensiasunnon hinnasta.