Kannattaako ASP tili ja ASP-lainaaminen?

Yleiskatsaus siihen kysymykseen, kannattaako ASP tili ja ASP-lainaaminen ylipäätään, vai löytyy markkinoilta parempia vaihtoehtoja ensiasuntosäästämiseen.

Lähtökohtaisesti ASP-järjestelmää arvioitaessa on muistettava, että kun valtio sääti vuonna 1980 asuntosäästöpalkkiolain, tarkoituksena oli kehittää puitteet, joiden avulla valtio tukee nuoria ensimmäisen omistusasunnon hankinnassa.

Siten ASP-järjestelmän edut ovat tarjolla ainoastaan ensiasuntoa hankkiville suomalaisille.

Mikäli sinulla ensiasunnon hankinta on ajankohtainen, valtion on luonut useita hyödyllisiä etuja ASP-tilin avaamiseen ja myöhemmin ASP-lainan ottamiseen.

Lainsäädännössä ASP-tileille ja ASP-korkotukilainalle luodaan neljä keskeistä etua verrattaessa normaaliin ensiasuntolainaan.

Näitä etuja ovat 1) veroton korko ja lisäkorko säästöille, 2) alhaisempi korko kuin muiden vastaavien pankin myöntämien ensiasuntolainojen korko, 3) valtion korkotuki kymmenen vuoden ajaksi, sekä 4) maksuton valtiontakaus.

ASP tilin ja ASP-lainaamisen edut – veroton korko ja lisäkorko säästöille

Kun avaat ASP-tilin valitsemassasi pankissa, yksi ASP-säästämisen eduista on asuntosäästöpalkkiolain pohjalta säästöille maksettu 1% vuotuinen talletuskorko.

Tämä talletuskorko on esimerkiksi vuoden 2019 markkinatilanteessa erinomainen säästötalletuskorko, verrattaessa muihin, alhaisempien talletuskorkojen säästötilivaihtoehtoihin.

Esimerkiksi Aktia pankissa normaalin säästötilin säästötalletuksen vuosikorko oli vuonna 2019 0,10 %, laskettuna kuukauden alimman saldon mukaan.

Tämän ohella ASP-tilin säästöillesi maksetaan asuntosäästöpalkkiolain mukaan 2%-4% kiinteä lisäkorko talletusvuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna, jos olet yltänyt säästötavoitteeseesi ja ostat ensiasunnon.

Käytännössä kaikissa isommissa pankeissa, esimerkiksi Aktia pankissa, tämä lisäkorko on maksimissaan, eli 4% tasolla.

Lisäkorko luo lisäkaulaa asuntosäästämiselle ASP-järjestelmän kautta verrattuna muihin säästämisen muotoihin korkotuloilla verrattuna.

Sekä pankin ASP-tilin talletuksille maksama korko että lisäkorko ovat lisäksi verotonta tuloa tallettajalle.

Muissa säästötilien muodoissa korkotulon on puolestaan lähdeveron alaista tuloa. Esimerkiksi vuonna 2019 korkotulojen lähdevero oli 30 %, joten verovapaus tekee ASP-säästämisestä entistä houkuttelevamman vaihtoehdon.

ASP tilin ja ASP-lainaamisen edut – alhaisempi korko kuin muiden vastaavien pankin myöntämien ensiasuntolainojen korko

Asuntosäästöpalkkiolaissa määritellään myös, että pankkien ja muiden luottolaitosten antamien ASP-korkotukilainojen korkojen tulee olla alhaisempia kuin muiden vastaavien niiden myöntämien ensiasuntolainojen korkojen.

Viitekorkona pankit voivat rajoituksetta kuitenkin käyttää yleisesti asuntolainoissa käytettäviä viitekorkoja, mutta kokonaistaso tulee olla yllämainitun mukaisesti alempi kuin muiden vastaavien lainojen korkojen.

Toisaalta ASP-lainoituksessa ei voida käyttää korkosuojauksia, mikä on vähemmän tärkeä seikka alempana määritellyn valtion korkotuen ansiosta.

Siten ASP-tilin avaaminen kannattaa myös ensiasuntoa varten otetun lainan suhteen, sen koron ollessa lain perusteella alhaisempi kuin miten muutoin olisit joutunut maksamaan lainasta.

ASP tilin ja ASP-lainaamisen edut – valtion korkotuki kymmenen vuoden ajaksi

ASP-lainojen maksimipituus on Valtiokonttorin ohjeistuksen mukaan 25 vuotta, joista kymmeneen ensimmäiseen lainan takaisinmaksuvuoteen tulee mukaan valtion korkotuki.

Valtio maksaa tätä korkotukea, mikä ottamasi ASP-lainan korko ylittää 3,8 prosenttia ensimmäisten kymmenen vuoden aikana lainan ensimmäisestä nostosta alkaen.

Korkotuen maksu on 70 prosenttia korkotukilainasta perittävän vuotuisen koron siitä osasta, joka ylittää 3,8 prosenttia. Niinä vuosina kun ASP-lainan korko on alle 3,8 prosenttia, maksat koron kokonaisuudessaan itse pankille.

Valtio maksaa korkotuen pankin kautta siten, että pankki laskuttaa sinulta korkoa, josta on suoraan vähennetty valtion maksama osuus.

ASP tilin ja ASP-lainaamisen edut – maksuton valtiontakaus

Kun otat ASP-säästämisen päätteeksi ASP-lainan, tälle lainalle on mahdollista saada valtiontakaus, joka on ASP-järjestelmän puitteissa maksuton.

Koska pankit pitävät ostamasi ensiasunnon vakuusarvona tyypillisesti 75 % sen kauppahinnasta, kattaa valtiontakuu loput tästä vakuusvaatimuksesta.

Valtiontakauksesta on sovittava kirjallisesti ennen asunnon kaupantekoa käytävien lainaneuvottelujen yhteydessä ja valtion takaamaa lainaa voi olla enintään 90 prosenttia asunnon hankintahinnasta, 20 prosenttia lainan määrästä, ja euromääräisesti enimmillään 50 000 euroa.


Ilman ASP-tiliä ja ASP-säästämistä tämä valtiontakaus olisi maksullinen. Valtiontakauksen hinta muodostuu valtion perimästä takausmaksusta, joka on 2,5 prosenttia takauksen määrästä eli takaussummasta.