Kap verde valuutta

Kap verde valuutta on ollut vuodesta 1914 escudo, jonka ulkoinen arvo on sidottu eurovaluuttaan.

Escudo, jonka valuuttakaupassa käytetty ISO 4217 koodi on “CVE”, oli aikaisemmin jaettu edelleen 100 centavo yksikköön, mutta nykyisin nämä alayksiköt eivät ole enää käytössä.

Valuutan symboleina käytetään cifrão merkkiä “\mathrm{S}\!\!\!\Vert” (kahdella vertikaalilla viivalla), “$” symbolia, sekä “Esc” lyhennystä. Näistä cifrãota käytetään myös summien kirjoittamisessa apuna desimaalipilkkuna, esimerkkinä 20\mathrm{S}\!\!\!\Vert00 summalle 20 escudoa.

Maan valuutan liikkeellelaskusta vastaa Kap Verden keskuspankki, Banco de Cabo Verde, jonka päämaja sijaitsee valtion pääkaupungissa, Praiassa, Santiagon saarella.

Banco de Cabo Verden liikkeelle laskemana maassa käytetään tällä hetkellä maksuvälineinä kolikoita nimellisarvoissa 1$00, 5$00, 10$00, 20$00, 50$00, 100$00, sekä seteleitä nimellisarvoissa 200$00, 500$00, 1000$00, 2000$00, 2500$00, ja 5000$00.

Kap Verde valuutta

Escudosta tuli Kap Verden valuutta vuodesta 1914 alkaen, jolloin se korvasi aikaisemmin käytössä olleen Kap Verden realin kurssiin 1000 réis = 1 escudo.

Maa käytti vuoteen 1930 saakka portugalilaisia kolikoita, vaikkakin seteleitä maa oli tuottanut puhtaasti kotimaiseen käyttöön jo vuodesta 1865 (Banco Nacional Ultramarinon painamina).

Kap Verden itsenäistymiseen saakka (v. 1975) escudon arvo oli yhtäläinen Portugalin escudon kanssa. Kun tämä valuuttasidonnaisuus lopetettiin, maa kärsi vuosikymmenten ajan korkeasta inflaatiosta, joka heikensi Kap Verden escudon arvoa huomattavasti suhteessa Portugalin valuuttaan.

Vastatoimena tätä inflaatiota kohtaan maa teki sopimuksen Portugalin kanssa vuonna 1998, jolla Kap Verden escudo sidottiin Portugalin escudoon, vaihtokurssiin 1 Portugalin escudo = 0,55 Kap Verden escudo.

Kun Portugalin escudo korvattiin valuuttana eurolla, tämä sidonnaisuus siirtyi samanaikaisesti, vaihtokurssiin 1 euro = 110$265.

Kap Verde valuutta – kolikot ja setelit

Ollessaan vielä osana Portugalin valtiota, Kap Verde käytti alkuun, vuodesta 1930, kolikoita nimellisarvoissa 5, 10, 20 ja 50 centavos sekä 1 escudo. Näistä 5, 10 ja 20 centavos kolikot painettiin pronssista, kun taas 50 centavos ja 1 escudo kolikot olivat nikkelipronssisia.

Jo tätä ennen, vuodesta 1914, Banco Nacional Ultramarino oli painattanut seteleitä nimellisarvoissa 4, 5, 10, 20 ja 50 centavos. Näiden oheen tuotiin (v. 1921) seteleitä arvoissa 1, 5, 10, 20, 50 ja 100 escudos.

Vuoden 1945 seteliuudistuksessa maa luopui kaikista alle 5 escudoksen seteleistä, jotka korvattiin kolikoilla, ja 500 escudo setelit lisättiin samalla valikoimaan. Samaan tapaan myös 10 escudon setelit katosivat kierrosta vuonna 1953, ja myös 5 escudo otettiin käytöstä.

Maa otti käyttöön vuonna 1953 pronssiset 1 escudon, nikkelipronssiset 2½ escudon ja hopeiset 10 escudon kolikot, joita seurasi pronssinen 50 centavos ja nikkelipronssinen 5 escudos kolikkosarja vuonna 1968.

Itsenäisyyden jälkeen kolikoita uudistettiin vuonna 1977 nimellisarvoihin 20 ja 50 centavos, 1, 2½, 10, 20 sekä 50 escudoa. Centavo-määräiset kolikot olivat alumiinisia, kun taas 1 ja 2½ escudon kolikot painettiin nikkelipronssista, ja arvokkaammat kolikot kuparinikkelistä.

Korkean inflaation myös centavomääräiset kolikot vähitellen katosivat käytöstä, ja ajan myötä 1 escudon kolikosta tuli pienin arkikäytössä ollut raha.

Itsenäisyyden ajan ensimmäiset maan omat setelirahat olivat 1977 uudistusten mukana kiertoon tulleet 100, 500, ja 1000 escudos setelit. Setelikantaa uudistettiin vuonna 1989, jolloin painannassa olivat 100, 200, 500, 1000 ja 2500 escudos setelit.

Nykyinen Kap Verden kolikkokanta on ollut painannassa vuodesta 1994. Pieniarvoisin näistä kolikoista oli messinkipäällysteinen 1 escudon teräskolikko.

Muina kolikoina maa käyttää kuparipäällysteisiä 5 escudon teräskolikoita, nikkelipäällysteisiä 10, 20, ja 50 escudon teräskolikoita, sekä kaksoismetallisia 100 escudon kolikkokantaa.

Seitsenkulmainen 200 escudon kolikko on ollut kierrossa maassa vuodesta 1995 saakka, ja sitä käytetään yleisesti huolimatta samanarvoisen setelirahan olemassaolosta.

Nykyinen, kolmas setelisarja on ollut painannassa vuodesta 1992, alkuun nimellisarvoissa 200, 500, 1000 escudoa, joiden oheen tuotiin vuonna 1999 myös 2000 ja 5000 escudon arvoiset uudet setelit.